ادبیات 2  

۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود: برو پی کارت درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - امتحان پایان فصل - پاسخنامه - سوالات امتحانی قواعد - پاسخنامه قواعد - نمونه سوالات نهایی میان ترم و پایان ترم - مشاوره شب امتحان - خلاصه دروس - سوالات ترکیبی - درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - ام

ادامه مطلب  

ادبیات 2  

۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود: برو پی کارت درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - امتحان پایان فصل - پاسخنامه - سوالات امتحانی قواعد - پاسخنامه قواعد - نمونه سوالات نهایی میان ترم و پایان ترم - مشاوره شب امتحان - خلاصه دروس - سوالات ترکیبی - درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - ام

ادامه مطلب  

ادبیات 2  

۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود: برو پی کارت درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - امتحان پایان فصل - پاسخنامه - سوالات امتحانی قواعد - پاسخنامه قواعد - نمونه سوالات نهایی میان ترم و پایان ترم - مشاوره شب امتحان - خلاصه دروس - سوالات ترکیبی - درسنامه شامل ترجمه روان متن - قواعد - کارگاه ترجمه - لغت - تمرین ها - ام

ادامه مطلب  

دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستیزی علوم انسانی غربياز آنجا که مبنای علوم انسانی غربي، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستیزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربي، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربي، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستیزی علوم انسانی غربياز آنجا که مبنای علوم انسانی غربي، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستیزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربي، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربي، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. دانلود رایگان بهترین جزوه های آموزش گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان جزوات مبحثی عالی در زمینه آموزش قواعد و گرامر زبان انگلیسی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

دانلود کتاب گرامر زبان
دانلود رایگان جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی: ضمایر - ضمایر شخصی (personal pronoun)
ضمایر شخصی به دو دسته
ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم می شوند. از ضمایر ف

ادامه مطلب  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. دانلود رایگان بهترین جزوه های آموزش گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان جزوات مبحثی عالی در زمینه آموزش قواعد و گرامر زبان انگلیسی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

دانلود کتاب گرامر زبان
دانلود رایگان جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی: ضمایر - ضمایر شخصی (personal pronoun)
ضمایر شخصی به دو دسته
ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم می شوند. از ضمایر ف

ادامه مطلب  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی  

دانلود رایگان بهترین جزوات قواعد و گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. دانلود رایگان بهترین جزوه های آموزش گرامر زبان انگلیسی در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان جزوات مبحثی عالی در زمینه آموزش قواعد و گرامر زبان انگلیسی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

دانلود کتاب گرامر زبان
دانلود رایگان جزوه گرامر و قواعد زبان انگلیسی: ضمایر - ضمایر شخصی (personal pronoun)
ضمایر شخصی به دو دسته
ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی تقسیم می شوند. از ضمایر ف

ادامه مطلب  

دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf  

در این بخش مطالبی در رابطه با دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf ارائه می گردد.
اگر در جستجوی دانلود گرامر زبان انگلیسی
دوره راهنمایی هستید و می خواهید قواعد زبان انگلیسی دوره راهنمایی را خوب
یاد بگیرید و در امتحان زبان نمره خوبی بگیرید و در عین حال پایه زبان
خودتان را هم قوی کنید ...اگر قصد دارید با مطالعه خلاصه گرامر زبان انگلیسی pdf
قواعد زبان را به خوبی و در زمان کمتری یاد بگیرید و با دانلود گرامر زبان
انگ

ادامه مطلب  

دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf  

در این بخش مطالبی در رابطه با دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf ارائه می گردد.
اگر در جستجوی دانلود گرامر زبان انگلیسی
دوره راهنمایی هستید و می خواهید قواعد زبان انگلیسی دوره راهنمایی را خوب
یاد بگیرید و در امتحان زبان نمره خوبی بگیرید و در عین حال پایه زبان
خودتان را هم قوی کنید ...اگر قصد دارید با مطالعه خلاصه گرامر زبان انگلیسی pdf
قواعد زبان را به خوبی و در زمان کمتری یاد بگیرید و با دانلود گرامر زبان
انگ

ادامه مطلب  

دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf  

در این بخش مطالبی در رابطه با دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf ارائه می گردد.
اگر در جستجوی دانلود گرامر زبان انگلیسی
دوره راهنمایی هستید و می خواهید قواعد زبان انگلیسی دوره راهنمایی را خوب
یاد بگیرید و در امتحان زبان نمره خوبی بگیرید و در عین حال پایه زبان
خودتان را هم قوی کنید ...اگر قصد دارید با مطالعه خلاصه گرامر زبان انگلیسی pdf
قواعد زبان را به خوبی و در زمان کمتری یاد بگیرید و با دانلود گرامر زبان
انگ

ادامه مطلب  

دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf  

در این بخش مطالبی در رابطه با دانلود رایگان خلاصه جزوه های گرامر و قواعد زبان انگلیسی با فرمت pdf ارائه می گردد.
اگر در جستجوی دانلود گرامر زبان انگلیسی
دوره راهنمایی هستید و می خواهید قواعد زبان انگلیسی دوره راهنمایی را خوب
یاد بگیرید و در امتحان زبان نمره خوبی بگیرید و در عین حال پایه زبان
خودتان را هم قوی کنید ...اگر قصد دارید با مطالعه خلاصه گرامر زبان انگلیسی pdf
قواعد زبان را به خوبی و در زمان کمتری یاد بگیرید و با دانلود گرامر زبان
انگ

ادامه مطلب  

مجموعه کامل آموزش رایانه  

آموزش تخصصی و کاربردی  نرم افزار بصورت مالتی مدیا و اینتراکتیو
 
آموزش کامپیوتر بصورت کاملا حرفه ای در همه زمینه ها
قیمت:7000 تومان
تعداد:1DVD

اولین مجموعه کامل آموزش رایانه در ایران همراه با طبقه بندی موضوعات
 
 

 
اموزش در این مجموعه شامل موارد زیر می باشد

-1 آموزش کامل مونتاژ 
- 2آموزش کامل نحوه نصب ویندوز و مفاهیم اولیه اشنایی با ویندوز
- 3آموزش کامل معرفی سیستم عامل و نحوه کار با ویندوز
4- آموزش کامل ویندوز&

ادامه مطلب  

آموزش خوشنویسی انگلیسی  

آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

آموزش خوشنویسی انگلیسی  

آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی  

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی

امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش (فوق کامل)  

با سلام و درود فراوان به همه داوطلبان آزمون های استخدامی ، همانطور که می
دانید آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با داوطلبان زیادی روبه رو می
باشد داوطلبانی که به دنبال کامل ترین منابع مطالعاتی می باشند در این قسمت
از سایت به معرفی یکی از مجموعه های بسیار موثر به نام مجموعه سوالات
استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش می پردازیم که امیدواریم مورد
رضایت شما داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار بگیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوان

ادامه مطلب  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس جزوه
کامل آموزش پرستاری، بخش اورژانس و فوریت های پزشکی، بخشی از متن: در صورت
ترخیص بیمار از اورژانس پرونده سرپایی را کامل نوشته و دستور کتبی پزشک
اورژانس به صورت پرونده تحت نظر یا سرپایی در بخش اورژانس قید شود و سپس به
واحد ترخیص ارسال شود یا در صورت نبودن واحد ترخیص بعد از ساعت ۲۲ قبض
ترخیص به ...

ادامه مطلب  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس جزوه
کامل آموزش پرستاری، بخش اورژانس و فوریت های پزشکی، بخشی از متن: در صورت
ترخیص بیمار از اورژانس پرونده سرپایی را کامل نوشته و دستور کتبی پزشک
اورژانس به صورت پرونده تحت نظر یا سرپایی در بخش اورژانس قید شود و سپس به
واحد ترخیص ارسال شود یا در صورت نبودن واحد ترخیص بعد از ساعت ۲۲ قبض
ترخیص به ...

ادامه مطلب  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس  

جزوه کامل آموزش پرستاری و بخش اورژانس جزوه
کامل آموزش پرستاری، بخش اورژانس و فوریت های پزشکی، بخشی از متن: در صورت
ترخیص بیمار از اورژانس پرونده سرپایی را کامل نوشته و دستور کتبی پزشک
اورژانس به صورت پرونده تحت نظر یا سرپایی در بخش اورژانس قید شود و سپس به
واحد ترخیص ارسال شود یا در صورت نبودن واحد ترخیص بعد از ساعت ۲۲ قبض
ترخیص به ...

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قواعد روزه داری  

ماه مقدس رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است و زمانی که بسیاری از مسلمانان در سرتاسر جهان در روزهای آفتابی به مدت 29 تا 30 روز روزه میگیرند. با توجه به همزمان شدن ماه رمضان با ماه های گرم سال و طولانی شدن ساعات روزه انرژی بدن تحلیل می رود. لذا خوردن مواد غذایی مفید و مغذی یکی از اصول روزه داری است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

توصیه هایی برای یادگیری و آموزش زبان جدید  

یادگیری یک زبان جدید
بدون شک عامل به وجود آمدن تغییرات زیادی در زندگی فردی، اجتماعی و کاری هر
شخصی خواهد بود و به همین دلیل است که بیشتر افراد از جمله جوان تر ها
برای آموزش زبان جدید شوق و تمایل زیادی دارند، اما قطعا
این کار نیز همانند کارهای دیگر اصول و قواعدی لازم دارد تا بتواند نتایج
ارزنده ای را فراهم کند؛ پس اگر می خواهید که پس از مدتی بتوانید به نحو
احسن از آموخته های خودتان استفاده نمایید، به توصیه هایی که در این مطلب
از وب سایت موس

ادامه مطلب  

توصیه هایی برای یادگیری و آموزش زبان جدید  

یادگیری یک زبان جدید
بدون شک عامل به وجود آمدن تغییرات زیادی در زندگی فردی، اجتماعی و کاری هر
شخصی خواهد بود و به همین دلیل است که بیشتر افراد از جمله جوان تر ها
برای آموزش زبان جدید شوق و تمایل زیادی دارند، اما قطعا
این کار نیز همانند کارهای دیگر اصول و قواعدی لازم دارد تا بتواند نتایج
ارزنده ای را فراهم کند؛ پس اگر می خواهید که پس از مدتی بتوانید به نحو
احسن از آموخته های خودتان استفاده نمایید، به توصیه هایی که در این مطلب
از وب سایت موس

ادامه مطلب  

توصیه هایی برای یادگیری و آموزش زبان جدید  

یادگیری یک زبان جدید
بدون شک عامل به وجود آمدن تغییرات زیادی در زندگی فردی، اجتماعی و کاری هر
شخصی خواهد بود و به همین دلیل است که بیشتر افراد از جمله جوان تر ها
برای آموزش زبان جدید شوق و تمایل زیادی دارند، اما قطعا
این کار نیز همانند کارهای دیگر اصول و قواعدی لازم دارد تا بتواند نتایج
ارزنده ای را فراهم کند؛ پس اگر می خواهید که پس از مدتی بتوانید به نحو
احسن از آموخته های خودتان استفاده نمایید، به توصیه هایی که در این مطلب
از وب سایت موس

ادامه مطلب  

آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)  

 آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)   آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)   آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)   آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)   آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی)   آموزش کامل کار با نرم‌افزار Google Gmail اندروید (فیلم آموزشی) 

ادامه مطلب  

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی  

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی
چکیده:
مقدمه
حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری
تضمنیهای ناشی از قواعدr Erga Omnes
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی
حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادی به شورشهای داخلی
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات

ادامه مطلب  

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی  

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی
چکیده:
مقدمه
حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری
تضمنیهای ناشی از قواعدr Erga Omnes
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی
حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادی به شورشهای داخلی
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >