رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا  

✅ رفع مشکل انتخاب واحد پایه دهم در سیستم دانا :1️⃣برای رفع مشکل دروس حضوری و غیر حضوری در ارسال اطلاعات دانش آموزان پایه دهم به دانا می بایست در سامانه سناد در بخش دانش آموزان مردودی تمامی انتخاب واحدها را نفر به نفر حذف کرد و سپس منوی لیست کلاس تابستان به صورت درس به درس با توجه به لیست های حضوری و غیر حضوری
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انتخاب واحد ترم تابستان  

انتخاب واحد ترم تابستان قابل دانشجویان محترم مرکز
انتخاب درس در دوره تابستانی ( دروس عمومی و مهارت مشترک و دروس باقی مانده
کسانی که حداکثر با معرفی به استاد 8 واحد درسی فارغ التحصیل می گردند)
از تاریخ 17/04/96 - 20/04/96 در مرکز انجام می پذیرد وحید فروغی - مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

ادامه مطلب  

انتخاب واحد ترم تابستان  

انتخاب واحد ترم تابستان قابل دانشجویان محترم مرکز
انتخاب درس در دوره تابستانی ( دروس عمومی و مهارت مشترک و دروس باقی مانده
کسانی که حداکثر با معرفی به استاد 8 واحد درسی فارغ التحصیل می گردند)
از تاریخ 17/04/96 - 20/04/96 در مرکز انجام می پذیرد وحید فروغی - مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

ادامه مطلب  

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور  

تبریک ویژه به بچه های پر تلاش هم استانی خودم، گیلانی ها
 
کسب رتبه ی #دوم  کشوری تیم دانش آموزی گیلان را ابتدا به دانش آموزان گل و سپس به  خانواده هایشان و دبیران خوب و زحمتکششان تبریک عرض می کنم.
➖ همچنین تشکر از همه ی عوامل همراه که با تلاش ها و وقتی که برای دانش آموزان صرف کردند و باعث افتخار آفرینی گیلان در مرحله ی کشوری شدند.☘
همیشه موفق و سلامت باشید.

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور در بخش #فیزیک:
کسب رتبه اول؛ استان خراسان

ادامه مطلب  

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور  

تبریک ویژه به بچه های پر تلاش هم استانی خودم، گیلانی ها
 
کسب رتبه ی #دوم  کشوری تیم دانش آموزی گیلان را ابتدا به دانش آموزان گل و سپس به  خانواده هایشان و دبیران خوب و زحمتکششان تبریک عرض می کنم.
➖ همچنین تشکر از همه ی عوامل همراه که با تلاش ها و وقتی که برای دانش آموزان صرف کردند و باعث افتخار آفرینی گیلان در مرحله ی کشوری شدند.☘
همیشه موفق و سلامت باشید.

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور در بخش #فیزیک:
کسب رتبه اول؛ استان خراسان

ادامه مطلب  

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور  

تبریک ویژه به بچه های پر تلاش هم استانی خودم، گیلانی ها
 
کسب رتبه ی #دوم  کشوری تیم دانش آموزی گیلان را ابتدا به دانش آموزان گل و سپس به  خانواده هایشان و دبیران خوب و زحمتکششان تبریک عرض می کنم.
➖ همچنین تشکر از همه ی عوامل همراه که با تلاش ها و وقتی که برای دانش آموزان صرف کردند و باعث افتخار آفرینی گیلان در مرحله ی کشوری شدند.☘
همیشه موفق و سلامت باشید.

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور در بخش #فیزیک:
کسب رتبه اول؛ استان خراسان

ادامه مطلب  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96سلام علیکم؛
با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و برخی واحدهای استانی درخصوص تمدید
مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال تابستان جاری و با هماهنگی اداره کل خدمات
آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت درخواست میهمانی دانشجویان در ترم تابستان
حداکثر تا تاریخ 26 تیرماه جاری بعنوان آخرین فرصت غیرقابل تمدید اعلام می
گردد.کیانوش بهرهی - ستاد

ادامه مطلب  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96سلام علیکم؛
با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و برخی واحدهای استانی درخصوص تمدید
مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال تابستان جاری و با هماهنگی اداره کل خدمات
آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت درخواست میهمانی دانشجویان در ترم تابستان
حداکثر تا تاریخ 26 تیرماه جاری بعنوان آخرین فرصت غیرقابل تمدید اعلام می
گردد.کیانوش بهرهی - ستاد

ادامه مطلب  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96  

تمدید ثبت درخواست میهمان , و انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-96سلام علیکم؛
با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و برخی واحدهای استانی درخصوص تمدید
مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال تابستان جاری و با هماهنگی اداره کل خدمات
آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت درخواست میهمانی دانشجویان در ترم تابستان
حداکثر تا تاریخ 26 تیرماه جاری بعنوان آخرین فرصت غیرقابل تمدید اعلام می
گردد.کیانوش بهرهی - ستاد

ادامه مطلب  

با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود  

✳️با حذف دوره پیش‌دانشگاهی، امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش‌دانشگاهی است،‌ گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته‌ها از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شود. علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره حذف دوره پیش‌دانشگاهی گفت: دوره پیش‌دانشگاهی با تغییر در سیستم آموزشی دهه ۷۰ ایجاد شد. در آن زمان دانشآموزان در پایه یازدهم دی

ادامه مطلب  

پاسخ سوال  

 یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 17:2
توسط:مرتضی

باسلام مجددآ قای سبحانی منوی لیست دانش آموز ان افتاده دهم به سناد اضافه شده از عصر امروز. جهت انتخاب واحد فکرکنم میشه عملیات رو شروع کرد.

سلام بزرگوار برای انتخاب واحد دهم فنی چکار بکنیم؟((مرتضی))

با سلام خدمت همکار محترم

این مطالب تا لحظه نگارش این متن می باشد و شاید در لحظات دیگر تغییراتی در سناد صورت بگیرد.

اولا فعلا برای انتخاب واحد دهم فنی هیچ تغییراتی در سناد ایجاد نشده است و منتظر نظرات نخبگا

ادامه مطلب  

پاسخ سوال  

 یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 17:2
توسط:مرتضی

باسلام مجددآ قای سبحانی منوی لیست دانش آموز ان افتاده دهم به سناد اضافه شده از عصر امروز. جهت انتخاب واحد فکرکنم میشه عملیات رو شروع کرد.

سلام بزرگوار برای انتخاب واحد دهم فنی چکار بکنیم؟((مرتضی))

با سلام خدمت همکار محترم

این مطالب تا لحظه نگارش این متن می باشد و شاید در لحظات دیگر تغییراتی در سناد صورت بگیرد.

اولا فعلا برای انتخاب واحد دهم فنی هیچ تغییراتی در سناد ایجاد نشده است و منتظر نظرات نخبگا

ادامه مطلب  

امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود  

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش‌دانشگاهی است،‌ گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته‌ها از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شود.
علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره حذف دوره پیش‌دانشگاهی گفت: دوره پیش‌دانشگاهی با تغییر در سیستم آموزشی دهه 70 ایجاد شد. 
در آن زمان دانشآموزان در پایه یازدهم دیپلم می‌گرفتند تا بتوانند زودتر وارد جامعه یا بازار کار شوند و برای ورود به دا

ادامه مطلب  

امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می‌شود  

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش‌دانشگاهی است،‌ گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته‌ها از سال آینده در پایه دوازدهم برگزار می‌شود.
علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش درباره حذف دوره پیش‌دانشگاهی گفت: دوره پیش‌دانشگاهی با تغییر در سیستم آموزشی دهه 70 ایجاد شد. 
در آن زمان دانشآموزان در پایه یازدهم دیپلم می‌گرفتند تا بتوانند زودتر وارد جامعه یا بازار کار شوند و برای ورود به دا

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

بدون هدایت تحصیلی  

به آگاهی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه می رساند ، امکان ثبت درخواست ثبت نام و ایجاد هدایت تحصیلی، برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم که فاقد هدایت تحصیلی هستند، به زودی در سامانه سناد فعال خواهد شد. لذا تا آماده شدن پنل مدیریتی ثبت نام دانش آموزان پایه دهم "بدون هدایت تحصیلی" نسبت به نام نویسی اینگونه دانش آموزان بصورت دستی اقدام و پس از آماده سازی و بروز رسانی پنل مربوطه اقدام به درج ثبت نام در سامانه سناد نمایند

ادامه مطلب  

انتخاب واحد ترم تابستان 96  

کلیه دانشجویان قدیم و جدید می توانند از تاریخ 96/4/8 الی 95/4/14 در سامانه گلستان از مسیر زیر نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 96 اقدام نمایند:
ثبت نام -----> عملیات ثبت نام -----> ثبت نام اصلی
البته انتخاب واحد بعد از پرداخت شهریه ثابت تابستان به مبلغ حدود 420 هزار تومان امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

انتخاب واحد ترم تابستان 96  

کلیه دانشجویان قدیم و جدید می توانند از تاریخ 96/4/8 الی 95/4/14 در سامانه گلستان از مسیر زیر نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 96 اقدام نمایند:
ثبت نام -----> عملیات ثبت نام -----> ثبت نام اصلی
البته انتخاب واحد بعد از پرداخت شهریه ثابت تابستان به مبلغ حدود 420 هزار تومان امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word
به منظور تکمیل کارنامه های دانش آموزان دوره ای ابتدایی ( فرم الف ) به صورت دست نویس و یا به صورت تایپ مجموعه ای شامل تمامی بازخورد های توصیفی ۶ پایه ابتدایی درس به درس  به صورت ورد تهیه شده است .
با استفاده از فایل های این مجموعه و با توجه به سطح عملکردی دانش آموز جملات مورد نظر را در نرم افزار مربوطه کپی نموده و اقدام به چاپ فرم الف نمایید .
چندین نمونه جملات مناسب و تخصصی هر درس برای توصیف عملکرد دانش آموزان د

ادامه مطلب  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word
به منظور تکمیل کارنامه های دانش آموزان دوره ای ابتدایی ( فرم الف ) به صورت دست نویس و یا به صورت تایپ مجموعه ای شامل تمامی بازخورد های توصیفی ۶ پایه ابتدایی درس به درس  به صورت ورد تهیه شده است .
با استفاده از فایل های این مجموعه و با توجه به سطح عملکردی دانش آموز جملات مورد نظر را در نرم افزار مربوطه کپی نموده و اقدام به چاپ فرم الف نمایید .
چندین نمونه جملات مناسب و تخصصی هر درس برای توصیف عملکرد دانش آموزان د

ادامه مطلب  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word
به منظور تکمیل کارنامه های دانش آموزان دوره ای ابتدایی ( فرم الف ) به صورت دست نویس و یا به صورت تایپ مجموعه ای شامل تمامی بازخورد های توصیفی ۶ پایه ابتدایی درس به درس  به صورت ورد تهیه شده است .
با استفاده از فایل های این مجموعه و با توجه به سطح عملکردی دانش آموز جملات مورد نظر را در نرم افزار مربوطه کپی نموده و اقدام به چاپ فرم الف نمایید .
چندین نمونه جملات مناسب و تخصصی هر درس برای توصیف عملکرد دانش آموزان د

ادامه مطلب  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word
به منظور تکمیل کارنامه های دانش آموزان دوره ای ابتدایی ( فرم الف ) به صورت دست نویس و یا به صورت تایپ مجموعه ای شامل تمامی بازخورد های توصیفی ۶ پایه ابتدایی درس به درس  به صورت ورد تهیه شده است .
با استفاده از فایل های این مجموعه و با توجه به سطح عملکردی دانش آموز جملات مورد نظر را در نرم افزار مربوطه کپی نموده و اقدام به چاپ فرم الف نمایید .
چندین نمونه جملات مناسب و تخصصی هر درس برای توصیف عملکرد دانش آموزان د

ادامه مطلب  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word  

کارنامه توصیفی ابتدایی به صورت Word
به منظور تکمیل کارنامه های دانش آموزان دوره ای ابتدایی ( فرم الف ) به صورت دست نویس و یا به صورت تایپ مجموعه ای شامل تمامی بازخورد های توصیفی ۶ پایه ابتدایی درس به درس  به صورت ورد تهیه شده است .
با استفاده از فایل های این مجموعه و با توجه به سطح عملکردی دانش آموز جملات مورد نظر را در نرم افزار مربوطه کپی نموده و اقدام به چاپ فرم الف نمایید .
چندین نمونه جملات مناسب و تخصصی هر درس برای توصیف عملکرد دانش آموزان د

ادامه مطلب  

پاسخ به شبهه وهابیت :روایتی از امام محمد باقر علیه السلام باب توسل  

شبهات خنده دار وهابیون::::::::::::
امام باقر رحمه الله میگوید هرچه خواهید از خدا بخواهید . 

ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑـﻦ ﻳﺰﻳـﺪ ﺍلجعفی«ﻗـﺎﻝ: ﺧـﺪﻣﺖ 
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ محمد ﺑﻦ علی ثمان عشرة ﺳـﻨﺔ فلما ﺃﺭﺩﺕ ﺍلخرﻭﺝ ﻭﺩﻋﺘـﻪ ﻭﻗﻠﺖ ﺃﻓﺪنی ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺑﻌﺪ ثمانیة عشرة ﺳﻨﺔ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ؟ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻜﻢ ﺑﺤﺮ ﻻ ﻳﻨﺰﻑ ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻌﺮﻩ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻠﻎ ﺷﻴﻌﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭبین ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟـﻞ 


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1