اخبار کارها  

درود خدمت همه ی عزیزان
بنده 21 تا ترک تو اين 4سال منتشر کردم که آخریش تا به امروز عید تلخ بود
کارهاي بنده به صورت فصلی هستند
که هر فصل با 23الی 24 ترک به پايان میرسه
که اين یعنی فقط 2 تا اهنگ مونده تا اولین فصل به پايان برسه...
کارهاي پايانی رو با تاخیر منتشر خواهم کرد چون به صورت حرفه اي خواهند بود.
به کانال بنده تشریف بیارین بیشتر اخبار رو من اونجا میذارم...
فعلا
 

ادامه مطلب  

 

بیا واسه تو قصه بگماز اين دله شکسته بگمبزار بدونی چی کشیدمبزار بگم از اون غریبه اي که با تو دیدمبزار بدونی خاله منونباشی بیخیال منوبزار بدونی خیس چشامبزار بدونی از اين همه دیوونگی چی میخوام
 
متن اهنگ یادم باشی مرتضی پاشايی
بیا واسه تو قصه بگماز اين دله شکسته بگمبزار بدونی چی کشیدمبزار بگم از اون غریبه اي که با تو دیدمبزار بدونی خاله منونباشی بیخیال منوبزار بدونی خیس چشامبزار بدونی از اين همه دیوونگی چی میخوامچی میخوامنه دلیلی داشتی نه ح

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1