غول سیاه  

پسرک خورد سالی
از پدرش پرسید:
- کی
این نی زدنت را کنارمی گذاری و مثل همه باباها، به سر کار میروی و دوباره مامان را به
خونه برگردونی؟
پدر بدون اینکه
زحمتی به خود بدهد و چشمان خواب الود خود را باز کند، همه نفسش را داد بیرون و با
دود که از دهانش بیرون آمده بود، غول سیاه وحشتناکی بالای سر خود درست کرد و گفت:
- فردا.
و هرگز فردایی
نیامد و حالا پسرک به جای پدرش نی میزند.

ادامه مطلب  

Get the Girl  

2017eric englandداستان فیلم:کلارنس ،  پسر پولداریست که از دختری به نام الیزابت خوشش می آید اما مشکل اینجاست که نمی تواند نظر دختر را به خود جلب کند و او را شیفته خود سازد  پس تصمیم می گیرد  از شخصی  به نام  پاتریک که ظاهرا در به دست آوردن دل دخترها استاد است  کمک بگیرد پاتریک به او (کلارنس)می گوید که اگر می خواهی دل الیزابت  را به دست بیاوری باید خودت را قهرمان زندگی او  جا بزنی و   پیشنهاد می دهد با تر تیب دادن یک آد.م ربا.یی فرمایش

ادامه مطلب  

Get the Girl  

2017eric englandداستان فیلم:کلارنس ،  پسر پولداریست که از دختری به نام الیزابت خوشش می آید اما مشکل اینجاست که نمی تواند نظر دختر را به خود جلب کند و او را شیفته خود سازد  پس تصمیم می گیرد  از شخصی  به نام  پاتریک که ظاهرا در به دست آوردن دل دخترها استاد است  کمک بگیرد پاتریک به او (کلارنس)می گوید که اگر می خواهی دل الیزابت  را به دست بیاوری باید خودت را قهرمان زندگی او  جا بزنی و   پیشنهاد می دهد با تر تیب دادن یک آد.م ربا.یی فرمایش

ادامه مطلب  

پاک کن اشکهایت را خدا ... اینجا کسی دلداریت نمی دهد!  

بازنشر
صدای نم نم بارون وباد خنکی که برگای پاییزی رو جابه جامیکرد حس خوبی رو
بهم میدادن...حس سبکی،حس خنکی...همینطوری که مشغول قدم زدن بودم یهو متوجه
یه دختر کوچولو شدم که مقابلم ایستاده بود وچشمای سبز درشتش رو برام ریز
تر کرده بود قیافه اش انقدر بامزه بود که لبخند رو به لبام اورد که دراین
حالت یهو متوجه جیغ زدنش شدم:هان چیه؟؟؟گریه کردن خدا خنده داره؟؟؟خوشت
میاد توگریه کنی و خدا بهت بخنده؟؟چیکارت کرده مگه؟؟؟گریه اش دادی و
واستادی میخندی؟؟

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1