وبلاگ‌نویس‌شدگی!  

آدم وقتی تند و تند پست می‌گذارد و پشت سر هم مطلب می‌نویسد، یعنی حالش بد است. یعنی نیاز دارد هی در مورد خودش حرف بزند. 
آدم وقتی مدت طولانی پست نمی‌گذارد و چیزی نمی‌نویسد، یعنی حالش بد است؛ یعنی حتی نمی‌تواند در مورد خودش حرف بزند!
کلاً وقتی آدم وبلاگ‌نویس و پست‌نویس می‌شود، یعنی حالش بد است. آدم اگر حالش خوب باشد، می‌رود پارک، می‌رود سینما، می‌رود کافه؛ نه اینکه زل بزند به صفحه گوشی و کامپیوتر یا با قلمی در دست هی بنویسد و بنویسد!

ادامه مطلب  

وبلاگ‌نویس‌شدگی!  

آدم وقتی تند و تند پست می‌گذارد و پشت سر هم مطلب می‌نویسد، یعنی حالش بد است. یعنی نیاز دارد هی در مورد خودش حرف بزند. 
آدم وقتی مدت طولانی پست نمی‌گذارد و چیزی نمی‌نویسد، یعنی حالش بد است؛ یعنی حتی نمی‌تواند در مورد خودش حرف بزند!
کلاً وقتی آدم وبلاگ‌نویس و پست‌نویس می‌شود، یعنی حالش بد است. آدم اگر حالش خوب باشد، می‌رود پارک، می‌رود سینما، می‌رود کافه؛ نه اینکه زل بزند به صفحه گوشی و کامپیوتر یا با قلمی در دست هی بنویسد و بنویسد!

ادامه مطلب  

وبلاگ‌نویس‌شدگی!  

آدم وقتی تند و تند پست می‌گذارد و پشت سر هم مطلب می‌نویسد، یعنی حالش بد است. یعنی نیاز دارد هی در مورد خودش حرف بزند. 
آدم وقتی مدت طولانی پست نمی‌گذارد و چیزی نمی‌نویسد، یعنی حالش بد است؛ یعنی حتی نمی‌تواند در مورد خودش حرف بزند!
کلاً وقتی آدم وبلاگ‌نویس و پست‌نویس می‌شود، یعنی حالش بد است. آدم اگر حالش خوب باشد، می‌رود پارک، می‌رود سینما، می‌رود کافه؛ نه اینکه زل بزند به صفحه گوشی و کامپیوتر یا با قلمی در دست هی بنویسد و بنویسد!

ادامه مطلب  

varicella zoster  

سرما خوردم. تب و لرز و بدن درد قشنگ دارم میمیرم و این اصلا قسمت بدش نیس قسمت بدش چندتاست یکی سر درمانگاه دیگه نمیتونستم سر پا وایسم رفتم پشت یکی از بچه ها قایم شدم و به یه تخت تکیه دادم از اون ور میدونستم پیشگاهی ببینه یه چیزی میگه اما اینقدر لرز داشتم اصلا نمیتونستم کاری کنم که یهو پیشگاهی گفت اون هداست حالش بده؟ منم با اون سر صورت قرمز مثل این آدمای ضعیف بودم .بیچاره فقط گفت خب برو اشکال نداره! ولی من کلی خجل شدم . حالا یه قسمت دیگه که بده اینه

ادامه مطلب  

انسانیتی که دیگه نیست :((  

پیرمرد مهربون و ساده همسایه از روی تنهایی و برای سرگرمی همیشه بساط کوچکی رو با دوچرخه قدیمیش میبرد و سر کوچه پهن میکرد. امروز چندتا پسربچه احمق که هنوز پشت لبشون سبز نشده وقتی عصری همسایه داشته برمیگشته خونه تو مسیر اذیت و مسخره اش کردن و وسایلاشو بهم ریختن پیرمردم بین اون چندتا نامرد داشته از خودش دفاع میکرده و وسایلشو جمع میکرده که یهو حالش بد میشه و میوفته :( یک ساعت پیش بالاخره آمبولانس میاد و میبرتش بیمارستان. مامان میگفت حالش خیلی بد ب

ادامه مطلب  

انسانیتی که دیگه نیست :((  

پیرمرد مهربون و ساده همسایه از روی تنهایی و برای سرگرمی همیشه بساط کوچکی رو با دوچرخه قدیمیش میبرد و سر کوچه پهن میکرد. امروز چندتا پسربچه احمق که هنوز پشت لبشون سبز نشده وقتی عصری همسایه داشته برمیگشته خونه تو مسیر اذیت و مسخره اش کردن و وسایلاشو بهم ریختن پیرمردم بین اون چندتا نامرد داشته از خودش دفاع میکرده و وسایلشو جمع میکرده که یهو حالش بد میشه و میوفته :( یک ساعت پیش بالاخره آمبولانس میاد و میبرتش بیمارستان. مامان میگفت حالش خیلی بد ب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول NCT Life in bangkok  

اگه دوس داشتید از این به بعد همه رو میذارم تو یه پست.. این برنامه فیلمبرداریش مربوط میشه به دوران کارآموزی پسرا..و پخشش هم بعد دیبوت ان سی تی یو شروع شده
                                    دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰ از آپلود بوی
             
                                                دانلود زیرنویس قسمت اول

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

دانلود رایگان قسمت هفدهم 17 سریال عاشقانه (قسمت آخر )  

دانلود قسمت 17 عاشقانه (قسمت آخر عاشقانه)
دانلود رایگان قسمت هفدهم  17 سریال  عاشقانه، دانلود قسمت 17 سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت هفدهم عاشقانه
دانلود رایگان قسمت 17 عاشقانه | دانلود قانونی قسمت 17 عاشقانه

ورود به صفحه دانلود رایگان (کاملا رایگان)

ادامه مطلب  

هنوز در ایران  

سلام.دیروز رفتیم و بابام شیمی درمانی انجام داد. حالش خوب بود و هست. خوشبختانه چون اشتهاش خوبه از دست و پا نمی افته و توانش رو از دست نمی ده. صبح رفته کلی خرید کرده و پیاده روی و ... خلاصه جوری نیست. حالش خوبه. مشکلی نداره خدا رو شکر.ما چند روز تهران بودیم. خونه دایی مجردم.جو اونجا بهتره. خونه خودمون یه کم حوصله سر بره.دلم برای همسرم تنگ شده.راستی ایمیل زدند که مدرکت حاضره و می تونی بیایی بگیریش. اگه حضوری نگیرمش یک ماه دیگه به ادرسم می فرستن. خیلی زو

ادامه مطلب  

هنوز در ایران  

سلام.دیروز رفتیم و بابام شیمی درمانی انجام داد. حالش خوب بود و هست. خوشبختانه چون اشتهاش خوبه از دست و پا نمی افته و توانش رو از دست نمی ده. صبح رفته کلی خرید کرده و پیاده روی و ... خلاصه جوری نیست. حالش خوبه. مشکلی نداره خدا رو شکر.ما چند روز تهران بودیم. خونه دایی مجردم.جو اونجا بهتره. خونه خودمون یه کم حوصله سر بره.دلم برای همسرم تنگ شده.راستی ایمیل زدند که مدرکت حاضره و می تونی بیایی بگیریش. اگه حضوری نگیرمش یک ماه دیگه به ادرسم می فرستن. خیلی زو

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود قسمت آخر سریال نفس شیرین | 14 مهر 96 | کیفیت عالی و کم حجم  

دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم پنجشنبه 13 مهر 96
دانلود قسمت آخر (11) یازدهم سریال نفس شیرین از شبکه سه سیما
دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) یازدهم با لینک مستقیم / دانلود سریال نفس شیرین قسمت آخر (11) امشب

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انتشار قسمت دهم آموزش Qml به زبان فارسی  

با سلام
در این قسمت به آموزش listView در qml پرداخته شده و همینطور با ساختار MVC در ساختار لیست qml آشنا می‌شویم و قسمت به قسمت استفاده از ListView برای نمایش یک لیست از اطلاعات را فرا می‌گیریم .
لینک دانلود قسمت دهم دوره رایگان آموزش qml به زبان فارسی

ادامه مطلب  

انتشار قسمت دهم آموزش Qml به زبان فارسی  

با سلام
در این قسمت به آموزش listView در qml پرداخته شده و همینطور با ساختار MVC در ساختار لیست qml آشنا می‌شویم و قسمت به قسمت استفاده از ListView برای نمایش یک لیست از اطلاعات را فرا می‌گیریم .
لینک دانلود قسمت دهم دوره رایگان آموزش qml به زبان فارسی

ادامه مطلب  

انتشار قسمت دهم آموزش Qml به زبان فارسی  

با سلام
در این قسمت به آموزش listView در qml پرداخته شده و همینطور با ساختار MVC در ساختار لیست qml آشنا می‌شویم و قسمت به قسمت استفاده از ListView برای نمایش یک لیست از اطلاعات را فرا می‌گیریم .
لینک دانلود قسمت دهم دوره رایگان آموزش qml به زبان فارسی

ادامه مطلب  

انتشار قسمت دهم آموزش Qml به زبان فارسی  

با سلام
در این قسمت به آموزش listView در qml پرداخته شده و همینطور با ساختار MVC در ساختار لیست qml آشنا می‌شویم و قسمت به قسمت استفاده از ListView برای نمایش یک لیست از اطلاعات را فرا می‌گیریم .
لینک دانلود قسمت دهم دوره رایگان آموزش qml به زبان فارسی

ادامه مطلب  

احتمال درگیری سایبری در پاسخ به شلیک موشکی کره شمالی  

با شلیک موشک‌های کره شمالی، ترزا می ممکن است مخالفتی با اقدام نظامی یا حمله سایبری نداشته باشد.

 در صورتی که کره شمالی، در
ادامه اقدامات «غیرقانونی» و تحریک‌آمیز خویش، شلیک موشک را متوقف نسازد،
ترزا می، احتمال جنگ سایبری یا حتی شرکت در اقدام نظامی علیه کره شمالی را
نادیده نمی‌گیرد.
خانم می، صبح چهارشنبه در حالی وارد ژاپن
شد که بحران ناشی از شلیک موشک توسط کره شمالی تشد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1