چشمه  

شهر چشمه یکی از شهر های توریستی می باشد که در استان ازمیر کشور ترکیه واقع شده است. این شهر به سواحل آفتابی و چشمه های آب درمانی معروف است اگر به آفتاب گرفتن در کنار آب های دریای اژه علاقه مند هستید سفر با تور چشمه بهترین انتخاب برای شما می باشد. آب و هوای مدیترانه ای این شهر و همچنین وزش باد های شمالی باعث شده تا شما در تمام فصول بتوانید به شهر چشمه سفر کرده و از هوای مطبوع و طبیعت این شهر لذت ببرید. شهر چشمه از لحاظ تاریخی هم حائز اهمیت است و شما

ادامه مطلب  

چشمه  

شهر چشمه یکی از شهر های توریستی می باشد که در استان ازمیر کشور ترکیه واقع شده است. این شهر به سواحل آفتابی و چشمه های آب درمانی معروف است اگر به آفتاب گرفتن در کنار آب های دریای اژه علاقه مند هستید سفر با تور چشمه بهترین انتخاب برای شما می باشد. آب و هوای مدیترانه ای این شهر و همچنین وزش باد های شمالی باعث شده تا شما در تمام فصول بتوانید به شهر چشمه سفر کرده و از هوای مطبوع و طبیعت این شهر لذت ببرید. شهر چشمه از لحاظ تاریخی هم حائز اهمیت است و شما

ادامه مطلب  

چشمه  

شهر چشمه یکی از شهر های توریستی می باشد که در استان ازمیر کشور ترکیه واقع شده است. این شهر به سواحل آفتابی و چشمه های آب درمانی معروف است اگر به آفتاب گرفتن در کنار آب های دریای اژه علاقه مند هستید سفر با تور چشمه بهترین انتخاب برای شما می باشد. آب و هوای مدیترانه ای این شهر و همچنین وزش باد های شمالی باعث شده تا شما در تمام فصول بتوانید به شهر چشمه سفر کرده و از هوای مطبوع و طبیعت این شهر لذت ببرید. شهر چشمه از لحاظ تاریخی هم حائز اهمیت است و شما

ادامه مطلب  

چشمه های جزیره قشم  

چشمه های جزیره قشم
چشمه های جزیره قشم از جاذبه های و شگفتی های این جزیره می باشد تور قشم فروردین 97 که دارای آب شور می باشند از چشمه های معروف قشم می توان به چشمه کارگه و چشمه گوری اشاره کرد . چشمه کارگه تور قشم اردیبهشت 97  چشمه معدنی می باشد تور قشم بهار 97 که در کنار بندر سلخ قرار دارد ، آب این چشمه باعث تغذیه آب شور در آبراهه میشود  تور قشم خرداد 97 و همچنین رسوب های نمک نیز قابل برای گردشگران تور قشم  قابل مشاهد می باشد. همان

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

آه ای یقین یافته! بازت نمی‌نهم  

من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخاحساس می‌کنم در بدترین دقایق این شام مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شادابناگهان می‌روید از زمین...احمد آقا شاملوپ.ن: با خودم فکر می‌کنم وقتی چون تویی رو دارم که می‌تونی با یه کلمه از گرمای صدات یا با یه محبت از ته دلت یا با یه قطره اشکت برای من -که کاش نباشم تو این دنیا که ببینمشون- همه‌ی

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری سمیرم  

جاذبه‌های طبیعی:
آبشار سمیرم
پارک دریاچه
پارک دریاچهچشمه بابازرنگ (شهر کمه)
آبشار بی بی سیدان
آبشار تقرچه
رودخانه شمس‌آباد و چشمه ناز ونک
آبشار آب ملخ
غار دنگزلو
سد حنا
چشمه خوانسار
رودآباد
چالقفا
غار پلنگ سمیرم
غار چهل ستون
غار شاه آباد
سد کمانه
قلل مرکزی دنا
جاذبه‌های تاریخی:
تقرچه
مسجد و حمام خانعلی
مسجد جامع شهر سمیرم (محله قلعه)
میل‌های سنگی
حمام خواجگان
آسیابهای آبی (خانعلی)
قبرستان و سنگ قبرهایی از اوایل عهد اسلام
کتیبه‌های

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستای
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستای
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستای
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستای
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستای
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 574  

آرام گرفتن:قرارآسیب:اکاگاه:دانندهالوده:ناپاکانکه نمیرد:لایموتاثر بزرگ علوی:میرزااثر رجبعلی اعتمادی:برای که آواز بخوانماثر سیامک گلشیری:عنکبوتاثر نيما يوشيج:مانلیاز چهار ضلعی ها:ذوزنقه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 574  

آرام گرفتن:قرارآسیب:اکاگاه:دانندهالوده:ناپاکانکه نمیرد:لایموتاثر بزرگ علوی:میرزااثر رجبعلی اعتمادی:برای که آواز بخوانماثر سیامک گلشیری:عنکبوتاثر نيما يوشيج:مانلیاز چهار ضلعی ها:ذوزنقه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 574  

آرام گرفتن:قرارآسیب:اکاگاه:دانندهالوده:ناپاکانکه نمیرد:لایموتاثر بزرگ علوی:میرزااثر رجبعلی اعتمادی:برای که آواز بخوانماثر سیامک گلشیری:عنکبوتاثر نيما يوشيج:مانلیاز چهار ضلعی ها:ذوزنقه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 574  

آرام گرفتن:قرارآسیب:اکاگاه:دانندهالوده:ناپاکانکه نمیرد:لایموتاثر بزرگ علوی:میرزااثر رجبعلی اعتمادی:برای که آواز بخوانماثر سیامک گلشیری:عنکبوتاثر نيما يوشيج:مانلیاز چهار ضلعی ها:ذوزنقه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغایی است تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغایی است تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

پاورپوینت میکروکنترلر 8051 18 اسلاید  

پاورپوينت میکروکنترلر 8051 18 اسلاید - دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,تحقیق میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,مقاله میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,میکروکنترلر 8051 18 اسلایددانلود پاورپوينت میکروکنترلر 8051 18 اسلاید - دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,تحقیق میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,مقاله میکروکنترلر 8051 18 اسلاید,میکروکنترلر 8051 18 اسلایدفایل پاورپوينت درمورد میکروکنترلر 8051 18 اسلاید | آربیتا فایل

ادامه مطلب  

ترجمه شعر ای کانی  

ترجمه فارسی :هر زمانی بیادش می افتمهمچو روزگار جوانیبرای تسکین زخمهایمتنهایی به سر چشمه می روم درد دلم رو به دست موجهای کوچکش می سپارماین شعر رو براش با دکلمه یا با آواز می خوانمای چشمه :تو میعادگاه فرشته هاییتو آینه آسمانی خون دل کوههای سخت و مرتفع هستیای چشمه : کاش آن چیزهای که من می دانم تو هم می دانستی چون جای پاهاش پیش تو به جا ماندهای چشمه : تو شاهد شکوفه دادن عشقی آسمانی بودیقاتل من دستهایش را در توشستخون دلم در درون آب چش

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغایی است تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغا شد تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغا شد تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغا شد تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغایی است تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغا شد تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

چشمه آزب زلالم  

چشمه آب زلالم که روان برسنگم باز کن آغوش گرمت که بسی دلتنگم مهر بانم از سکوت تو دلم می ریزد تب گرم غزلت مهر سرود با چنگم کوچه تنگ خیالم پر از غوغایی است تا نواختی ساز عشقت را تو با آهنگم غزلم گر تو نباشی بدان می میرم بی تو صیدم که بد خفته در این ارژنگم گر مرا هست توانی که پیمایم راه به هوای تو بود ور نه که من می لنگمکلبه شانس من افتاد به یک شاخه گل این ز همخانگی توست که من خوش رنگم

ادامه مطلب  

نگاهی به آموزه های نیما / نیلوفر بختیاری  

«شاعر
دقیق‌تر از دیگران می‌بیند. موشکافی او، او را به راه می‌اندازد. دست از
شر و جنایت می‌کشد و به این واسطه، عقب می‌افتد. محروم و شکست‌خورده شده،
دنیای زندگی را نمی‌پسندد. اما چون زنده است و آدم زنده، دنیایی می‌خواهد،
آن را برای خود می‌سازد. دنیایی که خودش می‌خواهد و در خلوت خود پیدا کرده
است.» (از «حرف‌های همسایه»، نامه 99، ص227)
شهرستان
ادب: بی‌شک برای کسانی که تحولات دنیای شعر و ادبیات را دنبال می‌کنند و
دغدغه‌ی آشنایی با جریان‌های

ادامه مطلب  

نگاهی به آموزه های نیما / نیلوفر بختیاری  

«شاعر
دقیق‌تر از دیگران می‌بیند. موشکافی او، او را به راه می‌اندازد. دست از
شر و جنایت می‌کشد و به این واسطه، عقب می‌افتد. محروم و شکست‌خورده شده،
دنیای زندگی را نمی‌پسندد. اما چون زنده است و آدم زنده، دنیایی می‌خواهد،
آن را برای خود می‌سازد. دنیایی که خودش می‌خواهد و در خلوت خود پیدا کرده
است.» (از «حرف‌های همسایه»، نامه 99، ص227)
شهرستان
ادب: بی‌شک برای کسانی که تحولات دنیای شعر و ادبیات را دنبال می‌کنند و
دغدغه‌ی آشنایی با جریان‌های

ادامه مطلب  

نگاهی به آموزه های نیما / نیلوفر بختیاری  

«شاعر
دقیق‌تر از دیگران می‌بیند. موشکافی او، او را به راه می‌اندازد. دست از
شر و جنایت می‌کشد و به این واسطه، عقب می‌افتد. محروم و شکست‌خورده شده،
دنیای زندگی را نمی‌پسندد. اما چون زنده است و آدم زنده، دنیایی می‌خواهد،
آن را برای خود می‌سازد. دنیایی که خودش می‌خواهد و در خلوت خود پیدا کرده
است.» (از «حرف‌های همسایه»، نامه 99، ص227)
شهرستان
ادب: بی‌شک برای کسانی که تحولات دنیای شعر و ادبیات را دنبال می‌کنند و
دغدغه‌ی آشنایی با جریان‌های

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژگی

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژگی

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژگی

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژگی

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژ

ادامه مطلب  

توری مرغی وکاربرد آن در صنایع مختلف  

توری مرغی چیست؟     توری مرغی به دلیل مقاومت بالا کی از بهترین انتخاب های توری برای حصارکشی می باشد که علاوه بر آن در صنایع گوناگون نیز دیده می شود.توری مرغی دارای تنوع زیادی از نظر ابعاد ،شکل چشمهو اندازه ی چشمه می باشد که یکی از پر مصرف ترین نوع آن چشمه 3/4 اینچ و بعد از آن 1/2 اینچی(توری فنچی) می باشد.توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشد.از شاخص ترین ویژ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >