کار جدید  

سلامصدای منو از محل کار جدیدم میشنوید هنوز سیستم ندارم و الان دارم با موبایل اپ میکنم سه روزه شروع به کار کردم و هنوز تو مرحله اموزش هستم جهت اطلاع باید بگم زمینه کاریم فروش نرم افزارهای حسابداریه دوستان عزیز توی هر فیلدی که فکرش رو بکنید اگر نیاز به نرم افزار دارید در خدمتتون هستم نوی این سه روز پندار رو صبح اول وقت یعنی ساعت هفت و نیم میبردم مهد ازونور هم رضا ساعت ٢ میرفت دنبالش خدا روشکر اذیت نمیکنه و میمونه دیگه با رضا هم صحبت کردم قرا

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

تلاش ناکام برا نهال رایگان  

امروز روز آخر نهال رایگان شهرداری مشهد بود. برا همین زنگ زدیم. خانومی از پشت گوشی طوری گفت که جشنه و شهردار خیابان جهاد، فاز سه میره که گفتیم درسته روز آخر نهال رایگان هست ولی تموم شده لابد. من اول لباس پوشیدم. ولی بعد منصرف شدم. به جاش مادرم رفت که نهال بگیره. اون هم بنده خدا رفت تا باغ ملی و طرف هم بهش گفت باید کارت ملی داشته باشی، برا همین بنده خدا بدو بدو برگشت. این بار که به نظر میرسید هنوز امیدی به نهال گرفتن هست خودم هم باهاش اومدم. حالا هنو

ادامه مطلب  

مسمومیت سروتونین یا کافئین؟  

بعد از چند شب کم خوابي و و روزی متوسط 14 ساعت دانشگاه بودن بالاخره کدی که نوشتم جواب داد.حالا ساعت یک شبه و خیلی خسته م، یعنی قاعدتا الان باید بگیرم بخوابم، ولی از ذوق جوابی که بالاخره گرفتم خوابم نمی بره. :)تا باشه ازین خستگی ها... ازین دلخوشی های نِردانه!11تلاش ناموفق نویسنده برای ساخت ترکیب قیدی فارسی از صفت انگلیسی nerd.

ادامه مطلب  

مسمومیت سروتونین یا کافئین؟  

بعد از چند شب کم خوابي و و روزی متوسط 14 ساعت دانشگاه بودن بالاخره کدی که نوشتم جواب داد.حالا ساعت یک شبه و خیلی خسته م، یعنی قاعدتا الان باید بگیرم بخوابم، ولی از ذوق جوابی که بالاخره گرفتم خوابم نمی بره. :)تا باشه ازین خستگی ها... ازین دلخوشی های نِردانه!11تلاش ناموفق نویسنده برای ساخت ترکیب قیدی فارسی از صفت انگلیسی nerd.

ادامه مطلب  

مسمومیت سروتونین یا کافئین؟  

بعد از چند شب کم خوابي و و روزی متوسط 14 ساعت دانشگاه بودن بالاخره کدی که نوشتم جواب داد.حالا ساعت یک شبه و خیلی خسته م، یعنی قاعدتا الان باید بگیرم بخوابم، ولی از ذوق جوابی که بالاخره گرفتم خوابم نمی بره. :)تا باشه ازین خستگی ها... ازین دلخوشی های نِردانه!11تلاش ناموفق نویسنده برای ساخت ترکیب قیدی فارسی از صفت انگلیسی nerd.

ادامه مطلب  

مسمومیت سروتونین یا کافئین؟  

بعد از چند شب کم خوابي و و روزی متوسط 14 ساعت دانشگاه بودن بالاخره کدی که نوشتم جواب داد.حالا ساعت یک شبه و خیلی خسته م، یعنی قاعدتا الان باید بگیرم بخوابم، ولی از ذوق جوابی که بالاخره گرفتم خوابم نمی بره. :)تا باشه ازین خستگی ها... ازین دلخوشی های نِردانه!11تلاش ناموفق نویسنده برای ساخت ترکیب قیدی فارسی از صفت انگلیسی nerd.

ادامه مطلب  

مسمومیت سروتونین یا کافئین؟  

بعد از چند شب کم خوابي و و روزی متوسط 14 ساعت دانشگاه بودن بالاخره کدی که نوشتم جواب داد.حالا ساعت یک شبه و خیلی خسته م، یعنی قاعدتا الان باید بگیرم بخوابم، ولی از ذوق جوابی که بالاخره گرفتم خوابم نمی بره. :)تا باشه ازین خستگی ها... ازین دلخوشی های نِردانه!11تلاش ناموفق نویسنده برای ساخت ترکیب قیدی فارسی از صفت انگلیسی nerd.

ادامه مطلب  

تکان خوردن دست دختری بعد از مرگ  

صحنه ای عجیب و غریب باعث شد که خانواده ای دختر از قبول مرگ او امتناع ورزند و اعتقاد داشته باشند که او هنوز زنده است.به
گزارش اسپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان، با وجود گذشت 24 ساعت از
مرگ دختری، صحنه ای عجیب و غریب باعث شد که خانواده ای دختر از قبول مرگ او
امتناع ورزند و اعتقاد داشته باشند که او هنوز زنده است.
این حالت که" cadaveric spasm" به آن گفته می شود بر اثر اسپاسم عضلانی
در بدن مرده بوجود آمده و باعث می شود که دیگران فکر کنند که او هن

ادامه مطلب  

درد سردیست! جدا مانده ایم!  

ای که از کوچه‌ی تاریکِ شبِ نم‌زده‌ام رد شده‌ایآسمان در نظرت آبی و زیباست هنوز؟میروی تا ته بن بست خیال؟ مینشیند به لبت یک لبخند؟ساعتت کوک شده بر سر دیدار هنوز؟در سرت شوق رسیدن به برم هست هنوز؟من پر از خاطره‌‌ی صحبت جانانه‌ی تودرد سردیست، جدا مانده‌ایم!

ادامه مطلب  

درد سردیست! جدا مانده ایم!  

ای که از کوچه‌ی تاریکِ شبِ نم‌زده‌ام رد شده‌ایآسمان در نظرت آبی و زیباست هنوز؟میروی تا ته بن بست خیال؟ مینشیند به لبت یک لبخند؟ساعتت کوک شده بر سر دیدار هنوز؟در سرت شوق رسیدن به برم هست هنوز؟من پر از خاطره‌‌ی صحبت جانانه‌ی تودرد سردیست، جدا مانده‌ایم!

ادامه مطلب  

درد سردیست! جدا مانده ایم!  

ای که از کوچه‌ی تاریکِ شبِ نم‌زده‌ام رد شده‌ایآسمان در نظرت آبی و زیباست هنوز؟میروی تا ته بن بست خیال؟ مینشیند به لبت یک لبخند؟ساعتت کوک شده بر سر دیدار هنوز؟در سرت شوق رسیدن به برم هست هنوز؟من پر از خاطره‌‌ی صحبت جانانه‌ی تودرد سردیست، جدا مانده‌ایم!

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-رضا رضایی  تبار---ارشدمهندسی برق---ساعت:09:00---1396/12/192-کاوه ارحامی راد---ارشدمهندسی برق---ساعت:12:00---1396/12/193-مجید غیبی------ارشدمهندسی برق---ساعت:14:30---1396/12/194-دانیال چعبی-----ارشدمهندسی برق---ساعت:11:00---1396/12/165-غلامرضا تقی زاده-ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:11:00--1396/12/196-علی اکبرباولی شعار-ارشدمهندسی برق--ساعت:15:30---1396/12/19

ادامه مطلب  

۹۶۳-شام  

نمیدونستم شام شر-لی میان یا نه!زنگ زدم به بابا گوشیشون جامونده بود.خورشت خوب بود.فقط ۵تا لیموخشک درسته ریخته بودن وسطش:-|سعی کردم بگذرم از این مسله...برای همین علی الحساب اندازه خودمون برنج دم کردم و بابا اومدن گفتن:چرا کم؟گفتم نمیدونستم میان یا نه.زنگ هم زدم بهتون گوشی نبرده بودین‌.من خیلی گرسنه‌امه.نیم ساعت بعدش فهمیدیم میان اما ساعت چند نمیدونیم هنوز.من که الان شاممو خوردم و دلم لالا میخاد...یک قرص بخورم و بگیرم تخت بخابم....خدایا شکرت:-)

ادامه مطلب  

986- درهم نوشت  

+چند پست قبل از دوستی نوشتم که نیومده بود سر قرار و.. !خب جونم براتون بگه که الان اوشون با من قهره:)))))))))))))))))))اینو به هر کسی بگی بهت چناهندگی توی دایره ارتباطی خودش به مدت 10 سال با خدمات ویژه میده:))دنیا برعکسه+مورد بعدی که خاستم خدمتتون بگم اینکه بنده در کمال سلامت امشب تا این ساعت هنوز بیدارم و البته دارم البالو و گیلاس و هلو با هم میچینم!خابم میاد...+مورد بعدی اینکه اهنگ غمگین و فاز منفی تو رو خدا گوش نکنین...چیه این کلمات؟فصل 12 کتاب حکایت دولت و

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعیدمحمدی---ارشدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00--1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00--1396/12/235-نپتون علی پور---ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00-1396/12/236-مصطفی فرجیان-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:15:00-1396/12/237-مهشادهمت پور-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:16:00-1396/12/23

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعیدمحمدی---ارشدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00--1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00--1396/12/235-نپتون علی پور---ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00-1396/12/236-مصطفی فرجیان-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:15:00-1396/12/237-مهشادهمت پور-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:16:00-1396/12/23

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعیدمحمدی---ارشدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00--1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00--1396/12/235-نپتون علی پور---ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00-1396/12/236-مصطفی فرجیان-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:15:00-1396/12/237-مهشادهمت پور-ارشدمهندسی سازه ها--ساعت:16:00-1396/12/23

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعید محمدی---ارسدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00---1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00---1396/12/235-نپتون علی پور-----ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00--1396/12/236-رضا پریچه------ارشدمهندسی برق----ساعت:17:00----1397/01/18

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعید محمدی---ارسدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00---1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00---1396/12/235-نپتون علی پور-----ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00--1396/12/236-رضا پریچه------ارشدمهندسی برق----ساعت:17:00----1397/01/18

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-ایمان رحیمیان---ارشدمهندسی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعید محمدی---ارسدمهندسی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشدمهندسی عمران--ساعت:10:00---1396/12/234-ایمان نظری امامی-ارشدمهندسی مواد---ساعت:13:00---1396/12/235-نپتون علی پور-----ارشدمهندسی کامپیوتر-ساعت:13:00--1396/12/236-رضا پریچه------ارشدمهندسی برق----ساعت:17:00----1397/01/18

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

ساعت ژله ای Ice  

ساعت ژله ای Ice:

ادامه مطلب  

شکنجه یا سحرخیزی؟  

به گفته محققان دانشگاه آکسفورد بهترین زمان خواب برای افراد نوجوان و بزرگسال حدود نیمه شب و بهترین زمان برخاستن حوالی ساعت ۱۰ صبح است. ما که بهترین خواب رو خیلی کم تجربه کردیم... خداییش حالتی بین مرگ وزندگیه این سحر خیزی  کم‌خوابي در افراد سبب خستگی، اضطراب، سرخوردگی، خشم، افزایش وزن، افزایش فشار خون، پایین آمدن ایمنی بدن و استرس آنها می‌شود. همچنین دانشمندان علوم اعصاب معتقدند آسیب‌هایی که در اثر کم‌خوابي به بدن انسان وارد می‌ش

ادامه مطلب  

خواب وحشتناک  

خوابي که بعد از بیدار شدن ازش، بلافاصله بیای عکسای گوشیتو نگاه کنی تا باور کنی که شرایط عادیه و همه چی طبیعیه و از زندگی امن خودت خیالت راحت بشه و اصلا دلت نخواد بخوابي و حتی دلت بخواد ساعت ٧ صبح بشینی بیوشیمی بخونی، مشخصه چقدر میتونه خواب بدی باشه دیگه نه؟

ادامه مطلب  

خواب وحشتناک  

خوابي که بعد از بیدار شدن ازش، بلافاصله بیای عکسای گوشیتو نگاه کنی تا باور کنی که شرایط عادیه و همه چی طبیعیه و از زندگی امن خودت خیالت راحت بشه و اصلا دلت نخواد بخوابي و حتی دلت بخواد ساعت ٧ صبح بشینی بیوشیمی بخونی، مشخصه چقدر میتونه خواب بدی باشه دیگه نه؟

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی  

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نورپیسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397 درسهای ۱و۴  سر ساعت کلاسی 4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5  سر ساعت کلاسی5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:306-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی

ادامه مطلب  

ساعت بند چرم الیزابت  

ساعت بند چرم الیزابت:

ادامه مطلب  

ساعت بند چرم الیزابت  

ساعت بند چرم الیزابت:

ادامه مطلب  

گزینه های روی میز  

گزینه های روی میزم برای امشب و وقتی سین به خانه می آید اینهاست: اخم و تخم و لب و لوچه آویزان بابت دلخوری ای که امروز توی بازار داشتیم یا نگاه گرم و روی خوش و دست نوازشگر به وقت خواب ، به خاطر خستگی هایی که چند روز اخیر داشته ، ساعت ها رانندگی کرده برای خرید عید ، بی خوابي کشیده و تو چه می دانی بی خوابي برای آدمی که عاشق خواب است چقدر می تواند سخت باشد؟ هیچ کس نمی داند ، امروز هم که درگیر ادا و اطوارهای تازه ی پیکان ِجان بوده و این آخری هر سه چهار رو

ادامه مطلب  

یک و نیم آخه...  

لعنت به قدیم جدید شدن ساعت ها
اعصابم داغون شد اه
امروز ساعت یک و نیم ظهر بیدار شدم جدید
خیلی خوابيدم بیش از حد بابم اومد بیدارم کنه
ولی بیدار نشدم فک کردم نه یا دهه بابام گفت بگم ساعت چنده من گفتم نه ولم کن ...
بعد که بیدار شدم جا خوردم یک و نیم آخه ...
بعد تصمیم گرفتم5ساعت درس بخونم و 5ساعت خوندم ینی خاک تو سر من با این وضع درس خوندنم واسه کنکور
فردا حتما 6 ساعت بخونم و فقط هم عمومی بخونم
تا ببینیم آزمون پس فردا چه شود

ادامه مطلب  

یک و نیم آخه...  

لعنت به قدیم جدید شدن ساعت ها
اعصابم داغون شد اه
امروز ساعت یک و نیم ظهر بیدار شدم جدید
خیلی خوابيدم بیش از حد بابم اومد بیدارم کنه
ولی بیدار نشدم فک کردم نه یا دهه بابام گفت بگم ساعت چنده من گفتم نه ولم کن ...
بعد که بیدار شدم جا خوردم یک و نیم آخه ...
بعد تصمیم گرفتم5ساعت درس بخونم و 5ساعت خوندم ینی خاک تو سر من با این وضع درس خوندنم واسه کنکور
فردا حتما 6 ساعت بخونم و فقط هم عمومی بخونم
تا ببینیم آزمون پس فردا چه شود

ادامه مطلب  

 

الان خوابي؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

 

الان خوابي؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

 

الان خوابي؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

ساعت شطرنج  

ساعت شطرنج به ما کمک می کند که بازی شطرنج را دقیق تر انجام دهیم.در ساعت شطرنج میتوان تایم مورد نظر را برای خود و حریف  مشخص کرد و  بعد از زدن دکمه ی شروع ساعت سفید شروع به حرکت میکندو وقتی سفید حرکت کرد روی ساعت خود می زند وساعت سیاه شروع به حرکت می کند و بازی به همین صورت جلو میرود.                                                                                  &n

ادامه مطلب  

ساعت شطرنج  

ساعت شطرنج به ما کمک می کند که بازی شطرنج را دقیق تر انجام دهیم.در ساعت شطرنج میتوان تایم مورد نظر را برای خود و حریف  مشخص کرد و  بعد از زدن دکمه ی شروع ساعت سفید شروع به حرکت میکندو وقتی سفید حرکت کرد روی ساعت خود می زند وساعت سیاه شروع به حرکت می کند و بازی به همین صورت جلو میرود.                                                                                  &n

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >