مهاجرت به استرالیا - شرایط زندگی در استرالیا  

مهاجرت به استرالیا - شرايط زندگی در استرالیا 
پرداختن به موضوعی مثل شرايط زندگی در استرالیا شايد کار خنده‌داری باشد. احتمالا یک نگاه گذرا به رده‌بندی‌ها و آمار معتبری که درباره کیفیت زندگی در کشورهاي مختلف جهان منتشر می‌شود براي آگاهی از شرايط مطلوب زندگی در استرالیا کافی است اما اگر کسی قصد مهاجرت به استرالیا را دارد بهتر است کمی بیشتر و دقیق‌تر از شرايط زندگی در اين کشور بداند. در اين پست، کمی درباره اين موضوع توضیح می‌دهیم. 
دوری و ا

ادامه مطلب  

مهاجرت به استرالیا - هزینه زندگی در استرالیا  

مهاجرت به استرالیا - هزینه زندگی در استرالیا
کیفیت زندگی در استرالیا بالا و شرايط اقتصادی اين کشور مطلوب است؛ اينها عواملی هستند که بسیاری را به مهاجرت به استرالیا ترغیب می‌کنند اما در پست قبل هم گفتیم که زندگی در استرالیا براي مهاجران تازه‌وارد می‌تواند سختی‌‌هايی هم داشته باشد. یکی از اين مسائل، هزینه‌هاي زندگی در استرالیا است که البته با توجه به سطح بالاي درآمدها در اين کشور، مشکلی براي زندگی در اين کشور ايجاد نمی‌کند. در اين پست،

ادامه مطلب  

لطفا قضاوت نکنید؟!  

بیشتر ما جمله معروف "لطفا قضاوت نکنید؟!" را شنیده ايم اما احتمالا از میانمان کمتر کسی پیدا می شود که به دنبال یافتن دلیل اين امر بوده باشد.
قطعا چون در بسیاری از مواقع لازمه قضاوت سرک کشیدن در حال و احوال خصوصی مردم و سر درآوردن از نحوه گذران زندگی ايشان است,قضاوت را تنها می بايست سزاوار و شايسته آنی که شغل قضاوت داشته و قاضی نام دارد دانست.
براي مثال از آنجا که قضاوت هايی همچون "جوانان اين دوره شرم و حیا ندارند" و "پسر و دخترهاي اين روزگار آبرو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1