تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)  

تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت
تعداد صفحات: 31

مقدمه
مدارات کنترل از راه دور در بین علاقمندان الکترونیک طرفداران بسیاری دارد. زیرا امروزه دامنه کاربرد آنها بسیار وسیع گشته و در همه جا قابل استفاده می باشند. برای موارد حساس لازم است سیستم کنترل از راه دور مورد استفاده دارای کد بندی بوده و در مدار آن از Encoder-Decoder استفاده شده باشد تا احتمال خطا در کارکرد به صفر برسد. در این ن

ادامه مطلب  

پروژه برق (word)  

پروژه برق (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت
تعداد صفحات: 26

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده مهندسی برق
حمیدرضا خادم الحسینی
شماره دانشجویی : 84010248
کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری
استاد:جناب آقای دکتر شاه حسینی
فهرست
چکیده
.مقدمه
اصول و ساختار کانکتور پی.ال.سی
کانکتور پی.ال.سی. دوپلکس
کانکتور پی.ال.سی چند فیبره
نتیجه گیری
چکیده
یک ک

ادامه مطلب  

پروژه برق (word)  

پروژه برق (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت
تعداد صفحات: 26

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده مهندسی برق
حمیدرضا خادم الحسینی
شماره دانشجویی : 84010248
کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبربرای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری
استاد:جناب آقای دکتر شاه حسینی
فهرست
چکیده
.مقدمه
اصول و ساختار کانکتور پی.ال.سی
کانکتور پی.ال.سی. دوپلکس
کانکتور پی.ال.سی چند فیبره
نتیجه گیری
چکیده
یک ک

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD  

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلیWORD فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
 مقدمه ........2
1-1- تعریف مساله ..3
1-2- فرضیات تحقیق..... 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق..... 7
1-4- اهداف تحقیق ............ 8
1-4- 1- هدف کلی ........... 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی...... 9
1-5- فرضیات تحقیق....... 9
1-6- محدودیت های
پژوهش........................................................................................................................................10
1-6-1- محدودیت های قابل
کنترل.......................................

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1