پرسشهای فلسفی من  

یکی از اساسی ترین پرسشهاي فلسفی من این است که جهان به کدام سو می رود؟یا بهتر بگویم آینده جهان چگونه است؟پرسش دوم :بشر چقدر بر علوم ندانسته تسلط جمعی دارد؟پرسش سوم:آیا موعودی برای جهان متصور است؟پرسش چهارم:اگر جنگ نبود سرنوشت جهان چگونه رقم می خورد؟

ادامه مطلب  

انتشار فایل‌های صوتی دوره آموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر  

مجموعه فایل‌]ای اموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر را بر روی کانال هم‌پیشانی منتشر نمودم. https://t.me/HamPishaniامیدوارم مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. هدف این مجموعه انتخاب عقلانی با توجه به فرایندهاي عقلی و شناختی لازم برای  .انتخاب همسر و در روند آشنایی است. چند توضیح تکمیلی درباره این مجموعه چنین است
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انتشار فایل‌های صوتی دوره آموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر  

مجموعه فایل‌]ای اموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر را بر روی کانال هم‌پیشانی منتشر نمودم. https://t.me/HamPishaniامیدوارم مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. هدف این مجموعه انتخاب عقلانی با توجه به فرایندهاي عقلی و شناختی لازم برای  .انتخاب همسر و در روند آشنایی است. چند توضیح تکمیلی درباره این مجموعه چنین است
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انتشار فایل‌های صوتی دوره آموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر  

مجموعه فایل‌]ای اموزشی مدیریت پرسش‌ها در شناخت و انتخاب همسر را بر روی کانال هم‌پیشانی منتشر نمودم. https://t.me/HamPishaniامیدوارم مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. هدف این مجموعه انتخاب عقلانی با توجه به فرایندهاي عقلی و شناختی لازم برای  .انتخاب همسر و در روند آشنایی است. چند توضیح تکمیلی درباره این مجموعه چنین است
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ادماهای ....  

آدم‌هاي بزرگ درد دیگران را دارند * آدم‌هاي متوسط درد خودشان را دارند *آدم‌هاي کوچک بی‌دردند آدم‌هاي بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند * آدم‌هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند *آدم‌هاي کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند آدم‌هاي بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند *آدم‌هاي متوسط به دنبال کسب دانش هستند *آدم‌هاي کوچک به دنبال کسب سواد هستند آدم‌هاي بزرگ به دنبال طرح پرسشهاي بی‌پاسخ هستند *آدم‌هاي متوسط پرسش‌هائی را می‌پرسند که پاسخ د

ادامه مطلب  

ادماهای ....  

آدم‌هاي بزرگ درد دیگران را دارند * آدم‌هاي متوسط درد خودشان را دارند *آدم‌هاي کوچک بی‌دردند آدم‌هاي بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند * آدم‌هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند *آدم‌هاي کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند آدم‌هاي بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند *آدم‌هاي متوسط به دنبال کسب دانش هستند *آدم‌هاي کوچک به دنبال کسب سواد هستند آدم‌هاي بزرگ به دنبال طرح پرسشهاي بی‌پاسخ هستند *آدم‌هاي متوسط پرسش‌هائی را می‌پرسند که پاسخ د

ادامه مطلب  

اجازه نمی دهیم از عراق برای حمله به ایران استفاده شود  

نخست وزیر عراق گفت کشورش اجازه نمی دهد از عراق برای حمله به ایران یا هر کشور دیگری استفاده شود،، نخست وزیر عراق گفت: همه اقوام عراقی حقوقی برابر دارند و همه پرسی به سود اقلیم کردستان نیست به گزارش شبکه تلویزیونی العراقیه، حیدر العبادی در کنفرانس خبری خود در بغداد درباره وضع عملیات تلعفر و در پاسخ به این پرسش که همزمان با آغاز این عملیات شاهد ورود هیئت هاي خارجی سیاسی و نظامی به بغداد هستیم، آیا این طرف ها نگرانی هايی درباره وقوع تخل

ادامه مطلب  

دلسوخته  

نه دل آزرده، نه دلتنگ، نه دلسوخته ام
یعنی از عمر گران هیچ نیندوخته ام
پاسخ ساده ی من سخت تر از پرسش توست
عشق درسی ست که من نیز نیاموخته ام
رو سیاه محک عشق شدن نزدیک است
سکه ی «قلب» زیانی ست که نفروخته ام
برکه ای گفت به خود، ماه به من خیره شده ست
ماه خندید که من چشم به «خود» دوخته ام
شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم
آتش صاعقه ای را که خود افروخته ام

ادامه مطلب  

دلسوخته  

نه دل آزرده، نه دلتنگ، نه دلسوخته ام
یعنی از عمر گران هیچ نیندوخته ام
پاسخ ساده ی من سخت تر از پرسش توست
عشق درسی ست که من نیز نیاموخته ام
رو سیاه محک عشق شدن نزدیک است
سکه ی «قلب» زیانی ست که نفروخته ام
برکه ای گفت به خود، ماه به من خیره شده ست
ماه خندید که من چشم به «خود» دوخته ام
شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم
آتش صاعقه ای را که خود افروخته ام

ادامه مطلب  

ثبت نام از درخواست کنندگان کمپانی در امتحان جذب کشاورزی  

محمد نعمتی بابیان این که این امتحان دوم شهریورماه برگزار و نتایج آن یک هفته بعداز برگزاری امتحان از روش وبسایت مذکور اعلام میگردد افزود : کلیه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بایستی دارنده کارت عضویت تمدید شده از این اداره باشند و در شرایطی‌که افرادی دارنده این کارت نباشند می توانند با مراجعه بدین وبسایت کارت عضویت خویش را تمدید نمایند . او انگیزه از برگزاری این امتحان را به کار گیری فارغ التحصیلان حوزه‌هاي متعدد در بخش کشاورزی دانست و اظه

ادامه مطلب  

کتاب شعر شناسی شناختی  

کتاب شعر شناسی شناختی،پیتر استاک ول  توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. شعرشناسی شناختی به
طور کلی درباره‌ی خوانش ادبیات است. این جمله تا حدی ساده جلوه می‌کند و
پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. حتا می‌تواند به مثابه‌ی تکراری دقیق تلقی
شود، از این‌رو که شناخت باید با فرایندهاي ذهنی از جمله خواندن سر و کار
داشته باشد و شعرشناسی باید فن ادبیات را در نظر بگیرد. اما در واقع چنین
جمله‌ی ساده‌ای همان نقطه‌ی آغاز بحث ماست. برای اینکه دقیقن مت

ادامه مطلب  

کتاب شعر شناسی شناختی  

کتاب شعر شناسی شناختی،پیتر استاک ول  توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. شعرشناسی شناختی به
طور کلی درباره‌ی خوانش ادبیات است. این جمله تا حدی ساده جلوه می‌کند و
پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. حتا می‌تواند به مثابه‌ی تکراری دقیق تلقی
شود، از این‌رو که شناخت باید با فرایندهاي ذهنی از جمله خواندن سر و کار
داشته باشد و شعرشناسی باید فن ادبیات را در نظر بگیرد. اما در واقع چنین
جمله‌ی ساده‌ای همان نقطه‌ی آغاز بحث ماست. برای اینکه دقیقن مت

ادامه مطلب  

کتاب شعر شناسی شناختی  

کتاب شعر شناسی شناختی،پیتر استاک ول  توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. شعرشناسی شناختی به
طور کلی درباره‌ی خوانش ادبیات است. این جمله تا حدی ساده جلوه می‌کند و
پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. حتا می‌تواند به مثابه‌ی تکراری دقیق تلقی
شود، از این‌رو که شناخت باید با فرایندهاي ذهنی از جمله خواندن سر و کار
داشته باشد و شعرشناسی باید فن ادبیات را در نظر بگیرد. اما در واقع چنین
جمله‌ی ساده‌ای همان نقطه‌ی آغاز بحث ماست. برای اینکه دقیقن مت

ادامه مطلب  

کتاب شعر شناسی شناختی  

کتاب شعر شناسی شناختی،پیتر استاک ول  توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. شعرشناسی شناختی به
طور کلی درباره‌ی خوانش ادبیات است. این جمله تا حدی ساده جلوه می‌کند و
پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. حتا می‌تواند به مثابه‌ی تکراری دقیق تلقی
شود، از این‌رو که شناخت باید با فرایندهاي ذهنی از جمله خواندن سر و کار
داشته باشد و شعرشناسی باید فن ادبیات را در نظر بگیرد. اما در واقع چنین
جمله‌ی ساده‌ای همان نقطه‌ی آغاز بحث ماست. برای اینکه دقیقن مت

ادامه مطلب  

آیا سفر به فضا با هواپیما امکان پذیر است؟  

در این روزگار کمتر کسی است که پرواز هواپیماها بر فراز آسمان را ندیده باشند. طراحی هواپیماها با توجه به کاربرد و مدل آنها متفاوت است. در این بین یک پرسش ذهن را آماس می دهد که آیا می توان از هواپیما به جز حمل بار، مسافر و جنگ استفاده ی دیگری کرد؟ مثلا با هواپیما به فضا رفت؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است نیم نگاهی به لایه هاي جوی داشته باشیم. 
ادامه را در نیوز کالا بخوانید
منبع: اخبار فناوری - اخبار علمی

ادامه مطلب  

Welcome to the N.H.K  

من یک هیکیکوموری هستم
همگی ما تجربیاتی داشته ایم که گاهی با منطق و عقل ما همخوانی ندارد، تجربیاتی که گویا کنترل شده از جانب فرد یا افرادی بوده است. تجربه اتفاقاتی که وقتی دوباره به آن ها می نگریم گویی که همچون یک نقشه حساب شده طراحی شده اند تا ما را مورد آزمایش قرار دهند. اتفاقاتی بسیار مشکوک و عجیب که اتفاقی بودن آن ها امری کاملا غیر ممکن است. در همچین مواقعی ما فقط یک سوال در ذهنمان شکل می گیرد، چه کسی این توطئه را علیه من برنامه ریزی کرده اس

ادامه مطلب  

این هم درباره بریدن و یا جراحی گوش سگ  

این هم درباره بریدن و یا جراحی گوش سگلطفا از بریدن گوش سگ خودداری کنید چون این کار نه تنها برای سگ درد آور است بلکه باعث ایجاد عفونت و یا زخم در گوش و دم حیوان میشود اگر برای سگهاي گله مجبور به این کار شدید حتما از دامپزشک بخواهید که جراحی کند تا سگ درد نکشد و گوش و دمش بهداشتی جراحی شوند

ادامه مطلب  

ریشهٔ اخلاق  

بازهٔ زمانی ۳۹۷ تا ۱۳۹۷ ه.ش را ببینید (کم‌تر از هزار سال از تاریخ بشر).
daftarche.blog.ir
شمار کسانی که در این بازه «به داعش و این‌گونه گروه‌ها پیوسته‌اند» + «از این گروه‌ها هدف‌مندانه پشتیبانی کرده‌اند» + «مانند داعش، مردم بی‌گناه زیادی را با تیر و آتش و بمب هسته‌ای و … کشته‌اند» چند نفر است؟
در نظر داشته باشید که این تنها بخشی از کارهاي انسان‌ها، به زیان هم‌نوعانشان، بود که گفتیم
پرسش:
ریشهٔ فطرت و وجدان و اخلاق، یا سنجه و ملاک آن‌ها را در

ادامه مطلب  

تغییر مکان هدف  

پرسش: تغییر مکان هدف چیست؟پاسخ:تغییر مکان هدف، پارامتر عددی است(برای مثال 80 میلیمتر) که با استفاده روابط  مندرج در دستورالعمل هاي بهسازی محاسبه میگردد ، تا سطح عملکرد سازه تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی به محض رسیدن مرکز جرم بام به آن عدد ، مشاهده گردد.برای محاسبه تغییر مکان هدف میتوان از روش ضرایب و یا روش طیف ظرفیت استفاده نمود.

ادامه مطلب  

فصل آشنا  

باموج گیسویى ز او دل همچو دريا مى شود
دريا منم ساحل که او دل در تماشا مى شود
دريا چه تن خسته رود با این که دل بسته رود
 آیا دمى تن خسته را ساحل تن آسا مى شود
دل را برید از نفس خود از هر چه شد نزدیک خود
دل داده بر ساحل که او از دور پیدا مى شود
دريا ملال آور شود از بس که یکسان مى رود
دريا چو بر ساحل رسد آن صحنه زیبا مى شود
از تاب گیسویش شبى دريا که بى تابى کند
تابش چه طولانى شده شب هم که یلدا مى شود
فردا به ساحل مى رسد گر او شکیبایى کند
قدرى تحمل بایدش ام

ادامه مطلب  

رئیس جمهور آمریکا با پادشاه عربستان درباره ایران و قطر گفت‌وگو کرد  

                  کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد رئیس‌جمهور
آمریکا با پادشاه عربستان درباره قطر و ایران گفت‌وگو کرده است.به گزارش مصاف،
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در
تماس تلفنی با «ملک سلمان»، پادشاه عربستان با وی درباره ایران و قطر
گفت‌وگو کرده است.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «ملک سلمان در

ادامه مطلب  

رئیس جمهور آمریکا با پادشاه عربستان درباره ایران و قطر گفت‌وگو کرد  

                  کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد رئیس‌جمهور
آمریکا با پادشاه عربستان درباره قطر و ایران گفت‌وگو کرده است.به گزارش مصاف،
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در
تماس تلفنی با «ملک سلمان»، پادشاه عربستان با وی درباره ایران و قطر
گفت‌وگو کرده است.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «ملک سلمان در

ادامه مطلب  

سیستم حسابداری مخابرات  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} سیستم حسابداری مخابرات مقدمه این دستاور که در اختیار شماست در مورد سیستم حسابداری مدیریت مخابرات شهرستان ماهشهر می باشد . که خود این سیستم دارای چند شاخه می باشد از جمله حقوق و دستمزد دريافتها پرداختها امور دفتری صدور اسناد و غیره که توضیحاتی در مورد انان در صفحات بعد مشاه

ادامه مطلب  

 

دلم برای هايده می‌سوزد هروقت می‌شنوم که می‌گوید: تو منو با دريا دريا اشک چشمام نمیخواستی، آخه تو بیشتر از اون گریه‌ی من گریه می‌خواستی. تو منو مثل یه بازیچه می‌خواستی، اما من واسه‌ت می‌مردم.تصور می‌کنم این واقعا قصه‌ی زندگیش بوده...

ادامه مطلب  

دوراهی اخلاقی  

اول کتاب مسائل اخلاقی پالمر هنجارها و نظریه هاي اخلاقی معرفی شده است. درادامه نیز case هايی مطرح شده که اگر شما جای فرد مورد نظر بودید چکار می کردید یا هرکدام از کارهايی که می شود در این ماجرا انجام داد، غایت گرایانه است یا وظیفه گرایانه یا منفعت گرایانه و ...؟
 وقتی بعضی از اون ها در کلاس مطرح می شد بچه ها می گفتند نمی تونیم تصمیم بگیریم ولی توضیحاتشون مشخص می کرد که درست یک لحظه قبل از آن که هردو گزینه رو از دست بدهند کدام را انتخاب خواهند کرد ی

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

سیا برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران، یک مرکز ویژه تاسیس کرد  

 روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت سیا یک بخش مأموریتی ویژه را برای اعمال فشار بر ایران ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است: به گفته
مقامات آمریکایی، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا -سیا- یک مرکز ایجاد کرده است
که به طور انحصاری بر جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران متمرکز است.
این اقدام منعکس‌کننده تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای
تبدیل ایران به یک هدف و اولویت مهمتر برای جاسوسان آمریکایی است. 

ادامه مطلب  

سیا برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران، یک مرکز ویژه تاسیس کرد  

 روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت سیا یک بخش مأموریتی ویژه را برای اعمال فشار بر ایران ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است: به گفته
مقامات آمریکایی، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا -سیا- یک مرکز ایجاد کرده است
که به طور انحصاری بر جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره ایران متمرکز است.
این اقدام منعکس‌کننده تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای
تبدیل ایران به یک هدف و اولویت مهمتر برای جاسوسان آمریکایی است. 

ادامه مطلب  

دریا  

دريا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس ، بدنه آبی متصل آب‌هاي
شور می‌باشد که ۷۰٫۸ درصد سطح زمین را پوشش می‌دهد. درياآب‌وهوای
زمین را معتدل می‌کند و نقش مهمی در چرخه آب، چرخه کربن، و چرخه نیتروژن دارد.
اگرچه از زمان پیشاتاریخ دريانوردی و اکتشاف در دريا رواج داشته است، مطالعه مدرن
علمی دريا (اقیانوس‌نگاری) به طور گسترده به سفر چلنجر بریتانیا در دهه ۱۸۷۰ مربوط می‌شود.دريا به طور مرسوم به چهار یا پنج
بخش بزرگ تقسیم شده است، مواردی

ادامه مطلب  

یک اشتباه رایج درباره تعارض منافع در نظام سلامت  

در باب مدیریت نظام سلامت دو مسئله وجود دارد:
1- آیا کسی که صرفاً در رشته‌ی تحصیلی پزشکی درس خوانده است مشروعیت دارد که تولیت این نظام را در دست بگیرد؟
2- آیا کسی که پزشک است مشروعیت دارد متولی این نظام باشد؟
این دو سؤال با وجودی که تشابه زیادی دارند امّا یکی نیستند و یکی پنداشتن این دو سؤال موجب شده است که بسیاری درباره‌ی تعارض منافع در نظام سلامت به اشتباه بیافتند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟  

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟(پاسخ به یک سؤال)مابه ازای ھر یک مقاله یا کتابی که درباره زن وانتقاد به بدیھای زن نوشته ایم دھھا و بلکه صد ھا مقاله ورساله درباره مرد و بدیھای او نگاشته ایم . و سایت ما اثبات ادعای ماست . فی المثل ھمه مطالبی کهدرباره علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و تاریخ و ادبیات و فلسفه ھا نوشته ایم مربوط به عوالم ومسائل مردانه است زیرا مردان سازندگان و مدعیان این عرصه ھا ھستند. منتھی شما می توانید از مابپرسید که : چرا اصول

ادامه مطلب  

پرورش شصت درصدی درخواست کنندگان تهیه و تنظیم نقشه ساختمانی در استان خراسان شمالی  

آزمون نظام مهندسی
علی اکبر رمضانی سر گروهی اداره نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی در گرد‌همایی خبری او‌لین نمایشگاه مطبوعات استان خراسان شمالی از رویش شصت درصدی میزان نقشه‌ هاي ساختمانی خبر اعطا کرد و تصریح کرد : در ۴ ماهه اولیه همین سال با هزار و هشتصد متر مربع تنظیم نقشه به پرورش شصت درصدی نسبت به ۴ ماهه در آغاز سال نود و پنج رسیده ایم . 
او ادامه اعطا کرد : هشتاد درصد از درخواست کنندگان ساخت ‌و ساز در استان خراسان شمالی بدنبال ساخ

ادامه مطلب  

منحنی ظرفیت  

پرسش:منحنی ظرفیت چیست؟پاسخ:به منحنی برش پایه - تغییر مکان نسبی یا مطلق مرکز جرم بام ، حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ، منحنی ظرفیت سازه گفته میشود.منحنی ظرفیت بیانگر ظرفیت یا قابلیت سازه در تحمل میزان برش پایه ، ظرفیت سازه در تحمل میزان تغییر مکان جانبی  ، برش پایه نظیر جاری شدگی سازه و تغییر مکان جانبی نظیر جاری شدگی سازه  ، میباشد.سیستم آحاد منحنی ظرفیت معمولا KN-mm میباشد.

ادامه مطلب  

پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز ‍‍‍پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز با 37 اسلاید ... دريافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز ‍‍‍پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز با 37 اسلاید ... دريافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز ‍‍‍پاور پوینت کامل درباره معماری پایدار یا سبز با 37 اسلاید ... دريافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مقاله دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان  

مقاله دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان

مقاله دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 49 مقدمه زمان، مفهومی چنان آشنا، ملموس، بدیهی، پیش پا افتاده، و عمیق است که نوشتن درباره اش جسارت زیادی را می طلبد. فهم مفهوم زمان، و نقد کردنِ برداشت رایج از این مفهوم، اگر به قدر کافی تداوم یابد، به تلاش برای دستیابی به نگاهی تازه و رویکردی کارآمدتر درباره ی مفاهی

ادامه مطلب  

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟  

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟
(پاسخ به یک سؤال)

مابه ازای ھر یک مقاله یا کتابی که درباره زن وانتقاد به بدیھای زن نوشته ایم دھھا و بلکه صد ھا مقاله ورساله درباره مرد و بدیھای او نگاشته ایم . و سایت ما اثبات ادعای ماست . فی المثل ھمه مطالبی کهدرباره علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و تاریخ و ادبیات و فلسفه ھا نوشته ایم مربوط به عوالم ومسائل مردانه است زیرا مردان سازندگان و مدعیان این عرصه ھا ھستند. منتھی شما می توانید از مابپرسید که : چرا اصو

ادامه مطلب  

دانلود جزوه اصول حسابداری2 استاد عیسی اکبری  

دانلود جزوه اصول حسابداری2 استاد عیسی اکبری


آدرس کانال اختصاصی ما برای حسابداران برتر @umzacc313

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر
دريافت فایل
ادامه مطلب  

کتاب روشنای آسمان  

کتاب روشنای آسمان توسط انتشارات شادان
منتشر شده است. تا وقتی کوچک هستیم خیلی چیزها برای‌مان دغدغه نیست و به
سادگی از آنها عبور می‌کنیم، انگار که نه انگار! اما وقتی بزرگ می‌شویم حتی
کوچک‌ترین مسائل می‌شود یک سوال و معما: از چه کسی بودنم، تا کجا بودنم!
این‌ها همه می‌شود دل نگرانی و دلواپسی برای ما تا بیابیم ریشه و اصل خویش
را حتی به قیمت دل‌شکستن خود و شاید دیگران. خوبی این پرسش و ابهام در آن
است که می‌فهمیم دنیا به سپیدی تصور ما نیست و

ادامه مطلب  

کتاب روشنای آسمان  

کتاب روشنای آسمان توسط انتشارات شادان
منتشر شده است. تا وقتی کوچک هستیم خیلی چیزها برای‌مان دغدغه نیست و به
سادگی از آنها عبور می‌کنیم، انگار که نه انگار! اما وقتی بزرگ می‌شویم حتی
کوچک‌ترین مسائل می‌شود یک سوال و معما: از چه کسی بودنم، تا کجا بودنم!
این‌ها همه می‌شود دل نگرانی و دلواپسی برای ما تا بیابیم ریشه و اصل خویش
را حتی به قیمت دل‌شکستن خود و شاید دیگران. خوبی این پرسش و ابهام در آن
است که می‌فهمیم دنیا به سپیدی تصور ما نیست و

ادامه مطلب  

کتاب روشنای آسمان  

کتاب روشنای آسمان توسط انتشارات شادان
منتشر شده است. تا وقتی کوچک هستیم خیلی چیزها برای‌مان دغدغه نیست و به
سادگی از آنها عبور می‌کنیم، انگار که نه انگار! اما وقتی بزرگ می‌شویم حتی
کوچک‌ترین مسائل می‌شود یک سوال و معما: از چه کسی بودنم، تا کجا بودنم!
این‌ها همه می‌شود دل نگرانی و دلواپسی برای ما تا بیابیم ریشه و اصل خویش
را حتی به قیمت دل‌شکستن خود و شاید دیگران. خوبی این پرسش و ابهام در آن
است که می‌فهمیم دنیا به سپیدی تصور ما نیست و

ادامه مطلب  

اطلاعات بیشتر درباره ساندویچ پانل ها،اطلاعات فنی ساندویچ پانل،ضخامت ساندویچ پانل،رال رنگ ساندویچ پانل،رنگ بندی ساندویچ پانل  

اطلاعات بیشتر درباره ساندویچ پانل ها :
در پایین اطلاعاتی ناگفته درباره ساندویچ پانل هارا ذکر می کنیم که میتواند برای انتخاب یک ساندویچ پنل مناسب برای شما مفید باشد.
ضخامت ساندویچ پانل :
ضخامت ساندویچ پانل هاي دیواری ماموت :
4 ، 5 ، 6 ، 8 سانتی متر و سردخانه ای 10 ، 12/5 ، 15 سانتی متر
ضخامت ساندویچ پانل هاي سقفی ماموت :
4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 سانتی متر
رال رنگ ساندویچ پانل :
رال رنگ هاي موجود را در تصویر زیر می بینید

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درباره آجر سبک  

دانلود تحقیق درباره آجر سبک

دانلود تحقیق درباره آجر سبک

تعداد صفحات:25 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه چکیده : آجر یکی از پرمصرف ترین مصالح بنایی در ایران است . از آنجا که آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهاي زلزله می شود . سعی بر این است که با کاهش چگالی آجر علاوه بر سبک کردن ، خصوصیات عایق حرارتی آن نیز بهبود یابد . یکی از موادی که به عنوان افزودنی تخلخل

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درباره آجر سبک  

دانلود تحقیق درباره آجر سبک

دانلود تحقیق درباره آجر سبک

تعداد صفحات:25 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه چکیده : آجر یکی از پرمصرف ترین مصالح بنایی در ایران است . از آنجا که آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهاي زلزله می شود . سعی بر این است که با کاهش چگالی آجر علاوه بر سبک کردن ، خصوصیات عایق حرارتی آن نیز بهبود یابد . یکی از موادی که به عنوان افزودنی تخلخل

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن  

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن

تعداد صفحات:22 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه آجر و مشخصات آن آجر ـ واژه بابلی است ,نام خشت نوشته هايی بوده است که بر آنها فرمان ,منشور ,قانون وجزاینها را می نوشتند .سومری ها و بابلیها ,برای ساختن خشت , پس از فرو نشستن سیلاب گل خمیری را ازکنار رودخانه بدست می آورند . پختن آجر باید همزمان با پیدایش آتش , نخست دردشت هايی که سنگ پیدا ن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن  

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن

دانلود تحقیق درباره آجر و مشخصات آن

تعداد صفحات:22 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه آجر و مشخصات آن آجر ـ واژه بابلی است ,نام خشت نوشته هايی بوده است که بر آنها فرمان ,منشور ,قانون وجزاینها را می نوشتند .سومری ها و بابلیها ,برای ساختن خشت , پس از فرو نشستن سیلاب گل خمیری را ازکنار رودخانه بدست می آورند . پختن آجر باید همزمان با پیدایش آتش , نخست دردشت هايی که سنگ پیدا ن

ادامه مطلب  

منقوص (7)  

سابقاً در انتخاب رشته یک متد خاصی داشتم. طوری انتخاب میکردم که به صورت ممکن سه تا گزینه همزمان میتواند که بشود. اینکه کدام ازین سه بشود که طوری میچیندم که شانس و دست تقدیر خودش انتخاب کند.  مثلاً م.شیمی را گذاشتم بین مکانیک و عمران علمص. اولی احتمالش کمتر بود و دومی بیشتر. گفتم اگر خیری در علمص رفتن باشد در همان مکانیک خواهد شد. پس او بالاتر و م.شیمی در میانه. انرژی هم همینطور بود. بین کاتالیست تهران و فرآیند مدرس. اگر بدی در انرژی شریف باشد احتم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1