بهانه  

الان باید خواب باشم كه صبح زود قراره بزنیم به جاده...
شدم عین اون بچه ای كه عاشق شكلاته داره بال بال میزنه و گریه می كنه و دیوونه شده از خواستنش ولی براش خوب نيست؛حالا فرقش اینه كه اونجا بزرگتری هست منعش كنه ولی اینجا همش بستگی به مقاومت خودش داره...
همش تكرار می كنم زندگی بازی نيست شوخی نيست فقط احساس نيست ولی دوای اروم شدنش اینا نيست؛ میذارم دلم قهر كنه گریه كنه اونقدر گریه كنه تا بالاخره سر عقل بیاد!
من مادر سختگیری میشم می دونم (اگر یك روز ما

ادامه مطلب  

سال ها گذشت  

تقدیمبهخوبانم؛غزلجدید
سالهاگذشتوهنوز  كسیكنارمنيست
بهارانرسید.افسوس   حریفدردهایبیشمارمًنيست
تقدیر   بیرحمانه  توراخطزدازسرنوشتمن
میگریمبااینكهچتر  دستانتباز  دراختیارمنيست
یخبستهامدرزمستانسردچشمانهمیشهپاییزی
وقتی   شوق  روییدنگل  دراغازبهارمنيست
زیرباران  تنهاییاسیرخیابانهاسدهام،انگار
درغزلاباد  پشتویرانههاكسی  درانتظارمنيست
میپذیرمتقدیرمنبهدستغمرقمخوردهاست
وقتیمیدانم  درزندگیانمردجواندچارمنيست
یلدابیابانی -96/4/

ادامه مطلب  

تنها ترين...  

زمان زیادى گذشت...
فهمیدم همیشه اونى که میخواى نمیشه...
فهمیدم بى تفاوتى بزرگترین انتقامه...
تنفر یه نوع عشقه...
دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته....!!!
غرور بزرگترین دشمنه...
خدا بهترین دوسته....
سلامتى بالا ترین ثروته....
آسایش بهترین نعمته....
فهمیدم "رفتن" همیشه از روى نفرت نيست....
هرکى زبونش نرمه دلش گرم نيست...
هر کى اخلاقش تنده ، جنسش سخت نيست....
و هرکى میخنده ، بدون درد و غم نيست....
ظاهر دلیلى بر باطن نيست...
فهمیدم کسى موظف به آروم کردنت نيست...
فهمیدم

ادامه مطلب  

 

تو به کِی میگی از دست دادن؟ 
به وختی که دیگه تو بغلش نگیردت ؟ 
دیگه اروم در گوشت نگه دوسِت دارم؟
وختی که دیگه صدای خابالوش از پشت تلفن نریزه تو رگات؟ 
به جای خاليش تو خونه و بوی عطری که جا مونده میگی از دست دادن؟
پس به این نصفه شبایی که دیگه بی هوا بهت مسیج نمیده 
این نگاهی که دیگه تورو ستایش نمیکنه
این کلماتی که دیگه تورو نوازش نمیکنه چی میگی؟ 
این وختایی که هست و نيست!
این وختایی که تو دیگه براش آدمِ سابق نیسدی ..
به اینا چی میگی؟.. 

ادامه مطلب  

نفس عشق  

بی تو نفس عشق مسیحا شدنی نيست
بی روی تو عالم تماشا شدنی نيست
 
گشتیم میان همه خوبان و نیافتیم
آن چهره ی تابان تو پیدا شدنی نيست
 
مرده است دل من بدون تو ولیكن 
پروانه احساس كه حاشا شدنی نيست
 
گر داغ شود ذوب شود آب شود دل
بوریایی است كه بی نقش تو دیباشدنی نيست
 
عالم همه در جوش و خروش است ولیكن
مرداب دل ماست كه دریا شدنی نيست
 
باید كه بخواهیم ز خداوند و گر نه
آن چهرِ خدایی هویدا شدنی نيست
 
گویند كه صبر است دوای دل عاشق
با هجر تو این صبر مدارا شدن

ادامه مطلب  

انصاف نیست  

این عین بى انصافیست
این عین بى عدالتى خداست
چگونه میشود هر شب از زور فكر كردن به چشمهایت خوابم نبرد
هرشب به فكر صدایت ساعتها بیدار بمانم
هرشب براى آرامش گرفتن عكسهایت را ببینم
و به صداى پیانوى كه میزنى گوش دهم
اصلاً میدانى چند شبانه روز است نخوابیدم
و خوابهایم را با چُرت زدن سر كلاس و سر كار پر میكنم
اصلاً میدانى چقدر از كتاب خواندن هایم افتادم
چقدر از شعر خواندن هایم افتادم
یا بهتر بگم چقدر از زندگى كردن افتادم!!
حالا بعد از چندین روز و بعد ا

ادامه مطلب  

*****  

زمان زیادی گذشت ....       #_فهمیدم همیشه اونى كه میخواى نمیشه...! #_فهمیدم هركسى كه باهاته الزاماً  "دوستت"  نيست! #_فهمیدم كسى كه تو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بلعكس... ! #_فهمیدم كه بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه... #_تنفر یه نوع عشقه ... #_دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...! #_غرور بزرگ ترین دشمنه... #_خدا بهترین دوسته ... #_خانواده بزرگ ترین شانسه ... #_سلامتى بالاترین ثروته... #_اسایش بهترین نعمته ... #_فهمیدم" رفتن" همیشه از روى نفرت

ادامه مطلب  

سادگی جرم نیست...  

بَس نيست؟این همه زندگیِ به ظاهر ”لاكچِری” كافی نيست؟این همه دورِ همی هایِ مِه آلود!این همه آرمِ ماشین های میلیاردی،كه خیلی اتفاقی در كنارِ عكس هایتان می درخشد!این همه رستوران های گران قیمت!این همه عكس های كات شده و حذفِ كسی كه در كنارتان ایستاده!این همه اندامِ تراشیده!این همه مُتل قو!باور كنید هر چیزی حدی دارد...بعد مینالیم كه چرا ما را به خاطرِ خودمان نمیخواهند!مگر سادگی جرم است؟امتحان كنید!یک مدت ساده باشید و بی آلایش زندگی كنید...عكس های

ادامه مطلب  

قصاص نفس  

همیشه فكر میكردم آدما به كجا میرسن كه جنونشون به ترسشون غلبه میكنه و حاضر میشن به خودكشی فكر كنن،مساله اینجاست كه اون لحظه خالی تر ازونی هستی كه فكر كنی،سه روزه با خودم درگیرم،تعداد قرصامو بالا پایین میكنم توی مغزم،برام مهم نيست بقیه چی فكر میكنن،چه اتفاقی میفته و... خالیم،خالی تر ازون كه بترسم،خالی تر ازون كه به نتیجه فكر كنم،تصمیممو گرفتم،فردا امتحانش میكنم،فردا ساعت ٦ عصر،نتیجش برام مهم نيست دیگه...آمار قرصامو دارم،آمار كانفلیكتشون ب

ادامه مطلب  

اين زندگي من است  

...مانند یك بیمار. نمی‌دانم دوروبرم چه می‌گذرد. خودم را نمی‌بینم، او را نمی‌بینم. چیزی توی سرم ندارم تا بنویسم. خالی‌ام و میل ندارم با كسی حرف بزنم. میل دارم با كسی حرف بزنم اما نمی‌خواهم با خودم حرف بزنم. چه فرقی دارد؟ فرق دارد. فرقی ندارد. مهم زنده بودن است. حتا بعضی مرده‌ها هم زنده‌اند. این را دیگر هر ننه‌قمری می‌داند. آیا ننه‌قمر اصطلاحی سكسیستی است؟ هست نيست هست نيست هست هست نيست هست نيست نيست نيست نيست نيست می‌َشوم نيست شدن در نيست ش

ادامه مطلب  

28/3/1396  

جای خاليش حس می شد...یهو رییس سبک وارد شد...نرمش سنگین بود...به عنوان ارشد میگم کهF.SHسنگ تموم گذاشت...دلم برای نگاه هاش تنگ بود...سخت کار می کردم...شیهانS.Fبزرگ مهربون بود...ولی جدی و سخت گیر...مامانم دارو داشت...یکم نگران بودم...وقتی حرف زد...یهو آروم شدم...عاشق اون لبخندش بودم که می گفت:بیشتر از 30 درصد کار کنی اخراجی و به حریف تمرینیم می گفت: کمتر از صدکار کنی اخراجی...خیلی مهربونی ها در حقم کرده...دوستش دارم...اما کار کردن جلو دوستم که قلبش گرفته بود...سخت ب

ادامه مطلب  

مناجات امام سجاد  

الهی
دردهایی هست که نمی توان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نيست
الهی
اشك هایی هست كه با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هایی هست كه هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد و تنهایی هایی هست كه هیچ جمعی آنرا پر نمی كند
الهی
پرسش هایی هست كه جز تو كسی قادر به پاسخ دادنش نيست دردهایی هست كه جز تو كسی آنرا نمی گشاید قصد هایی هست كه جز به توفیق تو میسر نمی شودَ
الهی
تلاش هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی بخشد تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نيست و دع

ادامه مطلب  

بدون نام  

همه آدمها دچار احساساتی میشن كه اسم ندارن اما تجربه مشترك 
تو تعریفشون از اون حال نشأت گرفته از اینه كه دچار اون حس بی نام 
شدن... یه وقتهایی آدم از كسی كه خیلی دوستش داره بدش میاد شاید 
بهش بگن نفرت اما نفرت نيست ولی اسم دیگه ای هم نداره یا تجربه وقتی كه
همه چی از خاطرات و افكار هجوم میارن رو سرت بهش میگن دل تنگی اما من
میگم مهر طلبی ولی هیچكدوم اینها نيست فقط یه حسِ كه اسم نداره!
حسهای بی نام دردهای مشترك بین انسانهاست كه نمیتونن برای هم بگن

ادامه مطلب  

اصالت  

 
میدونی "اصالت "چیه !این كه تن به انجام هركاری نمیدی ،به این معنی نيست كه نمیتونی!بهش میگن "چهارچوب"كسی كه تو زندگیش چهارچوب داره اصالت داره... اصالت رو نه میشه خرید نه میشه اداشو دراورد اصالت یعنی دلت نمیاد خیانت كنی،دلت نمیاد دل بشكنی،دلت نمیاد دورو باشی،دلت نمیاد آدما رو بازی بدیکاشکی بعضیها بفهمند این سادگی نيست" اصالته ".....!!!

ادامه مطلب  

ازباغ میبرند چراغانی ات کنند؛شاعر:فاضل نظری  

از باغ می برند چراغانی ات کنند
تا کاج جشن های زمستانی ات کنند
 
پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند
 
یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ات کنند
 
ای گل گمان مکن به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند
 
یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نيست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند
 
آب طلب نکرده همیشه مراد نيست
گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند

ادامه مطلب  

آقا فرمودن  

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی‌آید، مخصوصا آن‌هایی كه جوانند و بار اولشان است. مخصوص جوان‌ها هم نيست. خدای متعال از زندگی مشترك و مزدوج خوشش می‌آید. آدم تنها، مرد تنها و زن تنها كه همـه عمر را به تنهایی می‌گذراند، از دید اسلامی چیز مطلوبی نيست . مثل یك موجود بیگانه است در مجموعه پیكره انسانی. اسلام این طور خواسته كه خانواده، سلول حقیقی مجموعه پیكره جامعه باشد نه فرد تنها.خطبه عقد 75/10/05

ادامه مطلب  

 

 
خلق عشق مساله‌ای نيست،حفظ عشق مساله‌ست.عاشق شدن مهم نيست،عاشق ماندن مهم است. عاشق شدن حرفه‌ی بچه‌هاست،عاشق ماندن هنر مردان و دلاوران.
سست عهدی‌های عشاق باعث شده كه بسیاری از داستان‌های عاشقانه‌ی مبتذل در جایی تمام شود كه عاشق به معشوق می‌رسد!حال آن‌كه مهم، از این لحظه به بعد است. مهم، پنجاه سال بعد است: دوام عشق!دوام زیبایی و شكوه عشق...
عشق مثل یک كاسه‌ی سفالی‌ست كه سفال‌گری آن را ساخته باشد. این كاسه را زمان اعتبار می‌بخشد. هرچه از

ادامه مطلب  

مداد رنگی  

روزا با تو زندگی روپر از قشنگی میبینمشبا به یاده تو همشخوابای رنگی میبینمچشم تو رنگ عسلتوی چشم تو نگاهمثل شاه بیت غزللب تو غنچه ی نیمه بازه باغتن تو آتیش سوزنده ی داغقد تو مثل سپیداره بلنددل تو نرم تر از صبح پرندقرمزیه لبای تو تو هیچ مداد رنگی نيستخودت تو آیینه ها ببین رنگ كه به این قشنگی نيست!شاخه گل حیاط ما به آب و رنگش مینازهاما تو كه خونه باشیهی پیش تو رنگ میبازه

ادامه مطلب  

جستوجوي عارفانه  

آنجا ك وجودت جاری است،روح دنبال سكون نيست به فكر جهش است
آنجا ك خطوط قرمز و حد گذرت محدود است،ایست لازمه تحلیل از راهت شده است.
آنجا ك هوی نفست نفسانی است،خطر از بیخ رگت میگذرد اندكی هوش لازمه درمان است.
آنجا ك وجودت خالی است،روحت دنبال جهش نيست ساكن و مسكوت است،كمی فكر تو را لازمه انكار است.
آنجا ك وجودت جاری است و هوی نفست ارام است آن وقت ك رد گذرت آزاد است
آنجا شاعر عارف ما پیدا هست.

ادامه مطلب  

 

سال ها گذشت .... . فهمیدم همیشه اونى كه میخواى نمیشه...! . فهمیدم هركسى كه باهاته الزاماً  #دوستت  نيست! . فهمیدم كسى كه توو #نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین #دوستت و بلعكس... ! . . فهمیدم كه بى تفاوتى بزرگ ترین #انتقامه... . تنفر یه نوع #عشقه ... . دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...! . . #غرور بزرگ ترین ↭دشمنه... . #خدا بهترین ↭دوسته ... . #خانواده بزرگ ترین ↭شانسه ... #سلامتى بالاترین ↭ثروته... #اسایش بهترین ↭نعمته ... . . فهمیدم رفتن همیشه از روى #نفرت

ادامه مطلب  

آتش به اختيارها  

نمیدانم روز قدس بود
یا روز بدبختی این ملت
مهم نيست كه به چه كسی رای داده ایم
مهم نيست كه چه رنگی داریم 
اگر
ایرانی باشیمو دلمان به حال كشورمان بسوزد
به رییس جمهور منتخب ملت توهین كردن یعنی
توهین به شعور توده مردم
آن وقت مهم نيست آتش به اختیار باشی یا به اجبار
مردم آتشت میزنند...
بترسید از روزی كه چوبه های دار بسازند برایتان
پشت مردم باشید...با مردم باشید...
پ ن: پشت مردم باشید نه از پشت با مردم باشید...كمرم رگ به رگ شد بابت جمله
 

ادامه مطلب  

نکته 20- داستان ماهیان و دریا  

نكته٢٠- مهجورى از آن است كه من از او دورم
روزى ماهیان نزد بزرگشان گرد آمدند و گفتند: اى فلانى !ما قصد داریم به دریایى كه از آن موجودیم و بدون آن معدوم هستیم ، برویم .پس ابتدا باید به ما بیاموزى كه دریا كدام جهت است و راهش از كدام سوى است . تا آن را دریابیم ؛ به سویش روان شویم ؛ زیرا مدت هاست كه نام آن را مى شنویم ، ولى بدان علمى نداریم و نه مكان آن را دانیم و نه جهتش را.
بزرگ ماهیان گفت : اى دوستان و اى برادران ! این سخن در شان شما و امثال شما نيست ، چه

ادامه مطلب  

اردیبهشتی که مرا له کرد و من همیشه و همیشه حالم خوب نیست!  

من منتظر شکستنت نيستم..نفرین هم نمیکنم..به حرمت عشقی که هرگز معنایش رآ ندانستیبه خاطر اشکهایی که به من ارزانی داشتیبه خاطربه خاطر خودتاما میدانم که این برای فرار از سرنوشت کافی نيستنمیدانم هنوز هم میتوانی مثل قدیم بخندیاینجا همیشه سرد است!همیشه همیشه حالم خوب نيست!اما هرگز دیگر گرمایی از وجودت طلب نخواهم کرد.باورم بود کنارمی همیشهباورت داشتمبودنت مهمترین دلیل بودنم بود!ستایش ات کردم نه آنگونه که لایقش باشیاما چشمانم تنها تو رآ میدید..

ادامه مطلب  

مغلوب يا غالب مسيله اين نيست...  

گاهی ، ادم وارد بازیهایی میشود . خود نا خواسته یا خود خواسته . 
خود ناخواسته از این جهت كه طرح بازی شكل بازی یا نوع اجرایش را از پیش در نظر نگرفته ای . 
خود خواسته از این جهت كه یك كشش یك میل یك رغبت درونی تو را به شروع و  ادامه بازی راغب می كند . و تو وسط شر و شور بازی به این فكر نمی كنی كه از كجا چطور چگونه به این بازی كشیده شدی. 
به درست و غلطش هم فكر نمی كنی . فقط می خواهی ادامه بدهی تا ان شور شیرین ان لذت و هیجان از بین نرود . 
انقدر جذبه دارد برایت

ادامه مطلب  

شرمنده . . .  

امروز دینی امتحان داشتم.
مراقبمون معلم دینی مون بود :))
دیشب طبق معمول تا صبح بیدار بودم و فقط یک و نیم ساعت خوابیدم.
احتمالا بیست بشم. شایدم نوزده و نیم.
امروز وقتی معلم زیستم ازم پرسید امتحان چطور بود شرمنده لبخندش شدم.
ای کاش حواسمو جمع میکردمو اون یه صفحه رو میخوندم. ازش عذر خواهی کردم که کم میشم!
 
+ یه سوال گوش دادن اهنگ روزه رو باطل میکنه؟!
موسیقی مجاز همین اهنگای وبلاگ دوستان منظورمه :|
از مامان پرسیدم گفتن اگه مجازه عیبی نداره!
+ حوصلم خ

ادامه مطلب  

...  

این روز ها حضور خود را در اینه حضور ان شخص قبلی نمیبینم به جایش یك ادم گوشه گیر امده نمیدانم چرا اما میخواهم برگردم به گذشته و هرگز وجود خود را در این حد گوشه گیر نسازم خانه ایبرای خود ساختم كه دیوار های ان تنهایی اند خانه ای برای خود ساختم كه نامش را سقف تنهایی گذاشته ام هر چه قدر تنها تر میشوم از زندگی سیر تر میشوم دنیایم تیره شده ارزو هایم ارزو ماندند و بس دیگر برایم شوقی نمانده تا كتابچه زندگی ام را گرفته و باز هم داخلش بنویسم . حتی شوق گذاش

ادامه مطلب  

دوست  

نازنینا، دوست یعنی انتخابیعنی از بنده سلام از تو جوابدوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟دوست یعنی مطلبت را دیده امیعنی احوال تو را پرسیده امدوست یعنی در رفاقت كاملیدوست یعنی: نيستی و... در دلیدوست یعنی: دوستی را لایقم؟تو حقیقت، من مجازی عاشقمدوست یعنی كار و بارم خوب نيستتو نباشی، روزگارم خوب نيستدوست یعنی بغض لبخندم شكستدوری و جای تو گلدانی نشستدوست یعنی مثل جان و در تنیدوست یعنی خوب شد تو با منیدوست یعنی حسرت و لبخند و

ادامه مطلب  

 

وقتی دلم برات تنگ
 
میشه .. گریم می گیره.
 
به آینه نگاه می کنم .توی چشمای خیسم تو رو می بینم که داری بهم لبخند می زنی.
 
همین نگاهته که که نمی زاره حضور مهربونت رو فراموش کنم .
 
حالا دلم برایت تنگ شده .
 
دلتنگیم دروغ نيست.
 
اشکام بی بهونه نيست.
 
لحظه هام بازم بهونتو می گیرند.
 
آنقدر صبر کردم که دیگه انتظار رو از رو بردم .
 
دوست دارم اشکهایی رو که برای تواند!
 
نگاهی رو که عاشق توست!
 
تمام لحظه هایی رو که منتظر تواند دوست دارم!
 
آخه چی میشد ما به ه

ادامه مطلب  

349  

 
داشتم جانمازم را پهن میکردم و همینطور که خم شدم دو سه باری گفتم "یاالله" که یکدفعه الهه گفت زینببببببببب داشتی یاالله میگفتی که کانال آقا این پیام را فرستاد : رهبرانقلاب: هیچ دعایی بی استجابت نيست. استجابت بمعنای این نيست كه خواسته انسان حتما برآورده شود.استجابت، توجه و التفات خداست؛ ولو آن خواسته‌ای كه داریم تحقق هم پیدا نكند؛ اما همین «یا الله» شما بی گمان لبیكی به دنبال خواهد داشت. ۷۹/۴/۱۹
کلی خندیدیم .. و کلی کیف کردیم از این اتفاق خیلی

ادامه مطلب  

مراحل دوست داشتن....  

روزها یكی پس از دیگری میگذرد و ما به پایان نزدیك و نزدیكتر میشویم....
این اصلاً مهم نيست

ادامه مطلب  

دلتنگی  

ما در ظلمت‌ایمبدان خاطر که کسی به عشق ما نسوختما تنهاییمچرا که هرگز کسی ما را به جانب خود نخواندعشق‌های معصوم ، بی‌کار و بی انگیزه‌اندو دوست داشتناز سفرهای دراز تهی‌دست باز می‌گردد دیگرامید درودی نيست امید نوازشی نيست "احمد شاملو"

ادامه مطلب  

پاسخي به برخي دوستانم  

دیروز در اینستاگرامم نوشتم اگر دوست دارید سفر كنید و بگردید...
بعضی دوستان نوشتند كه فقرا چه كنند، بعضی تا سر كوچه هم نمیتوانند بروند، دیدن اطراف و نزدیك منزل و شهر هم كه تكراری میشود.
بحث اینجا بر سر قشری از جامعه نيست كه در هر كشوری عده ای نمیتوانند بعضی كارها را انجام دهند و عده ای هم كلا بدون دغدغه به خواسته ها میرسند.
اینجا چند موضوع مدنظرم است:
وقتی ما نظر میدهیم و كلی صحبت میكنیم موضوع بحث جامعه شناسی، معمولا عموم مردم است.
سفر كردن الوی

ادامه مطلب  

ساده!  

حس می كنم خطر از بیخ گوشم گذشت! معلومه یك پسر كوچكتر نمیاد عاشق یك زن مطلقه بشه، چه نقشه ای داشت برام زیاد از ذهنم دور نيست، فقط نمی خوام به زبون بیارم
عجب آدمی بود! اگر ذره ای فقط حس تعلق داشت بجای اینكه سعی كنه آبروی منو ببره تو سطح جامعه مجازی باهم حرف میزد وقتی ازش می پرسیدم! هی گفت توقع! آخه لامصب من ازت چه توقعی داشتم؟جز اینكه ادعا كردی عاشقی و فكر كردم اقلا احترام میذاری؟ دغلباز!
با همه اینها به كسی بدشو نگفتم،فقط گفتم الان عصبانیه!
نمی دو

ادامه مطلب  

خدایــــــــــــا ...  

خدایا سرده این پایین
از اون بالا تماشا کن …
اگه میشه فقط گاهی
خودت قلب منو ها کن
خدایا سرده این پایین
ببین دستامو می لرزه
دیگه حتی همه دنیا
به این دوری نمی ارزه
تو اون بالا من این پایین
دوتایی مون چرا تنها ؟
اگه لیلا دلش گیره
بگو مجنون چرا تنها؟!!
بگو گاهی که دلتنگم
ازاون بالا تو می بینی
بگو گاهی که غمگینم
تو هم دلتنگ و غمگینی
خدایا … من دلم قرصه !!
کسی غیر از تو با من نيست
خیالت از زمین راحت
که حتی روز، روشن نيست
کسی اینجا حواسش نيست
که دنیا زیر چ

ادامه مطلب  

گذشته ،گذشته است  

باور كنیم كه گذشته ،گذشته است
 
خیلی از آدم ها اسیر گذشته‌اند و آن را مانند یك دام می‌دانند كه از آن رهایی نمی‌توان یافت .اینان همه‌ی كسانی كه در گذشته‌شان نقشی و یا حتی حضوری داشته‌اند مثل پدر،مادر،دوست ،معلم ...را سهیم در ایجاد حسرت‌های خود می‌دانندو با خشمی در حال انفجار زندگی می‌كنند.همه محكوم هستند كه باعث بدبختی او شده‌اند.
در این كه "گذشته"در حال و آینده‌ی ما می‌تواند اثرگذار باشد ،تردیدی نيست، اما این كه "گذشته"  گذشته است و ما

ادامه مطلب  

گوش كن  

گفتم بگذار من بروم
آنقدری خسته بودم كه می توانستم روی همان پله بخوابم، پلك های سنگینم را روی هم بگذارم و تا مدت ها باز نكنم. نه اینكه جسمم خواب بخواهد، روحم پی راه فرار بود. می خواست توی دنیایی باشد كه"اینجا" نيست، لحظه نيست، هیچ كدام این اتفاق ها را ندارد. باید بروم، گوش می كنی؟ چه باید می كرد تا دوستش داشته باشم، تا دوستت داشته باشم... من فقط می خواستم خودم بمانم در خودم، به تنهایی، بی دلواپسی حضور كسی...هیچ باشم، هیچ كس باشم. سرم پر از صداست، تن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1