54-سندروم تنبلی تابستانی البته:دی  

کلاس اول که بودم،روز اول تقریبا سه چهارم بچه ها داشتن گریه میکردن و ناراحت بودن که چرا از خونه و مامانشون جدا شدن...اون یک چهارم بقیه هم داشتن به اونایی که گریه میکردن نگاه میکردن و تعجب میکردن که چرا اینا بااین شدت دارن گریه میکنن و خودشون عین سیب زمینی دارن در و دیوارو نگاه میکنن:دی من کدوم دسته بودم؟مشخصه دیگه..سیب زمینیا:دی مدرسه رو خیلی دوست داشتم و دارم..درس خوندنو بیشتر..یادمه همیشه تاآخرین روز مدرسه رو میرفتم،حتی یادمه مامانم میومد به

ادامه مطلب  

من همان سیزدهم کز همه عالم به درم...  

همیشه اینطوریه که گذشته جذاب تره.حتی اگه پاییز و زمستون بوده باشه...حتی اگه منتظر بهار بوده باشی...واسه من اینطوریه لااقل...این روزا برام یه بار منفی ِ کمی دارن.ینی نبودن آبان و تا دیر وقت سرکار بودنش منو دلسرد کرده به زندگی.البته من قدرشناس هستم و کاملا درک میکنم که داره واسه زندگی مشترکمون آیندمون  سفرهای آینده و خوشگذرونی هامون تلاش میکنه ولی جای خاليش خیلی تو ذوق میزنه...وقتی که توی خیابون به سمت مرکز خرید میرم و روزهایی رو یادم میارم که

ادامه مطلب  

نیست  

نيست ما را هوس گمراه کردن کسی 
نيست ما را هوس بدبخت کردن کسی 
نيست ما را هوس بازی کردن با دل کسی 
نيست ما را هوس زلف پریشان کسی 
نيست ما را هوس آزار کسی 
نيست ما را هوس گرفتن خبر دوباره ایی از همان کسی 
نيست نيست نيست 
بخدا که نيست حتی هوس نوشتن
نيست حس و حال زندگی کردن
خواب میخواهم
زیاد 
آنقدر که دور شوم از این سیاهی ها 
و یا حتی 
ببندم چشمانم را 
تا نبینم چگونه رفت
نبینم چگونه مرد 
نبینم چگونه بد شد 
نبینم چه اتفاقی افتاد 
میدانی 
نيست در ما ط

ادامه مطلب  

ویلیام ویلسون  

خواب دیدم جلوی در  یه ساختمان پزشکان ایستاده‌م. همون که وقتی بابا خونریزی معده کرد بردیمش اونجا. مضطرب به اطرافم نگاه می‌کردم. دنبال فرصت بودم یواشکی برم تو. از اون سمت خیابون مردد به در ورودی نگاه می‌کردم  یهو دیدم روحم از بدنم جدا شد و به سرعت رفت سمت در. اولش کمرنگ بود و از پشت نگاش میکردم. بعد اما جون گرفت و ادامه خوابو از چشم اون دیدم. انگار داشتم میرفتم انتقام چیزی رو بگیرم. دیدم نگهبان دنبالم میکنه و من بدو میرم تو آسانسور دکمه طبق

ادامه مطلب  

ویلیام ویلسون  

خواب دیدم جلوی در  یه ساختمان پزشکان ایستاده‌م. همون که وقتی بابا خونریزی معده کرد بردیمش اونجا. مضطرب به اطرافم نگاه می‌کردم. دنبال فرصت بودم یواشکی برم تو. از اون سمت خیابون مردد به در ورودی نگاه می‌کردم  یهو دیدم روحم از بدنم جدا شد و به سرعت رفت سمت در. اولش کمرنگ بود و از پشت نگاش میکردم. بعد اما جون گرفت و ادامه خوابو از چشم اون دیدم. انگار داشتم میرفتم انتقام چیزی رو بگیرم. دیدم نگهبان دنبالم میکنه و من بدو میرم تو آسانسور دکمه طبق

ادامه مطلب  

ویلیام ویلسون  

خواب دیدم جلوی در  یه ساختمان پزشکان ایستاده‌م. همون که وقتی بابا خونریزی معده کرد بردیمش اونجا. مضطرب به اطرافم نگاه می‌کردم. دنبال فرصت بودم یواشکی برم تو. از اون سمت خیابون مردد به در ورودی نگاه می‌کردم  یهو دیدم روحم از بدنم جدا شد و به سرعت رفت سمت در. اولش کمرنگ بود و از پشت نگاش میکردم. بعد اما جون گرفت و ادامه خوابو از چشم اون دیدم. انگار داشتم میرفتم انتقام چیزی رو بگیرم. دیدم نگهبان دنبالم میکنه و من بدو میرم تو آسانسور دکمه طبق

ادامه مطلب  

سگ و گربه  

سگ و گربه دگر ضرب المثل نيست
کچل دیگر به فکر موی سر نيست
تمام فکرها مال است و ثروت
به جز ثروت ملاکی بر هنر نيست
اگر اموال داری تو بزرگی
حرامی یا حلالی در نظر نيست
اگر داری لباس نو وماشین
موفّق هستی و خاکت به سر نيست
بهشت هم عرضه میگردد به بازار
دیانت مورد و مدّ نظر نيست
در این مکّاره بازار دورنگی
دعا را در دل خالق اثر نيست
نشانی نيست از تغییر اوضاع
شب دیجور را قصد سفر نيست
برای مالداران قفل ها باز
کلیدی غیر اسکن بی خطر نيست
عجوز زشتِ ثروتمند زیب

ادامه مطلب  

ملازمان حرم  

تقدیم براى غربت و دلتنگى این روزهاى مدافعان حرم که مظلومانه در سوریه و عراق به شهادت مى رسند
از کوچه اتان راه به کهفُ الشُّهدا نيست
امنیت این باغ به دستان شما نيست
بى منطق و ادراک،فقط سکه پرستید!
پیوند یهودى و سعودى که جدا نيست
برجام گرفتید و نگفتید که این جام
در میکده امروز به جز زهر جفا نيست
بر قامت امید شما ،وعده ى پوچ است
بر جامه ى آلوده اتان، رنگ حیا نيست
با خنده ى دشمن همه سرمست نشستید
عمریست که در دفترتان،یاد خدا نيست
هرچند که روى سرتان

ادامه مطلب  

ثروت  

سگ و گربه دگر ضرب المثل نيست
کچل دیگر به فکر موی سر نيست
تمام فکرها مال است و ثروت
به جز ثروت ملاکی بر هنر نيست
اگر اموال داری تو بزرگی
حرامی یا حلالش در نظر نيست
اگر داری لباس نو وماشین
موفّق هستی و خاکت به سر نيست
بهشت هم عرضه میگردد به بازار
دیانت در خرید مدّ نظر نيست
در این مکّاره بازار دورنگی
دعا را در دل خالق اثر نيست
نشانی نيست از تغییر اوضاع
شب دیجور را قصد سفر نيست
برای مالداران قفل ها باز
کلیدی جز ریال بهر خطر نيست
عجوز زشتِ ثروتمند زی

ادامه مطلب  

نمون خب  

آنجا که دگر امید ماندنی نيست نمانآغوش و پناه و   مامنی نيست نمان!ماندم و رسوب کردنم را دیدیگر  شوق  به قدر  ارزنی نيست نمانگر ریشه دوانده‌ای به باور درماندنباور که خیال کردنی نيست نمانمن رفته‌ام از مزار شوق تو سوی خیالدر مزار هیچ گاه مسکنی نيست نمان

ادامه مطلب  

نمون خب  

آنجا که دگر امید ماندنی نيست نمانآغوش و پناه و   مامنی نيست نمان!ماندم و رسوب کردنم را دیدیگر  شوق  به قدر  ارزنی نيست نمانگر ریشه دوانده‌ای به باور درماندنباور که خیال کردنی نيست نمانمن رفته‌ام از مزار شوق تو سوی خیالدر مزار هیچ گاه مسکنی نيست نمان

ادامه مطلب  

هیچی نیست اما هست  

کاش میشد خیره شدن به یه نقطه دور  رو نوشت. سکوت رو نوشت.. دلتنگی از این دنیا و آدما رو نوشت.. درد رو نوشت.توی زندگی یه احساسایی هست که فقط فقط مال خودته، نه میتونی بگی نه بنویسیش، نه حتی بخندی یا گریه کنی.یه حسی که درست وسط قلبت سنگینی میکنه، غم نيست شادی هم نيست لعنتی هیچی نيست اما گاهی حتی نمیزاره نفس بکشی.کاش خدا حروم نکرده بود روزه سکوتو.

ادامه مطلب  

 

آرینيستینمی آیییادت نيستیادت نيست آن پنجره ی ِ باز به فردا رایادت نيست آن نیمکت چوبی ِ عاشق رایادت نيست آن سروِ سبزِ پریشان رایادت نيست فردا راعاشق راپریشان رایادم هست آن فرشته ی سپیدِِ دیروز رایادم هست لبخند پر طنینِ یاس رایادم هست سایه ی دلتنگیِ باران رایادم هست دیروز رایاس راباران رانههستمنمیروم!

ادامه مطلب  

 

آرینيستینمی آیییادت نيستیادت نيست آن پنجره ی ِ باز به فردا رایادت نيست آن نیمکت چوبی ِ عاشق رایادت نيست آن سروِ سبزِ پریشان رایادت نيست فردا راعاشق راپریشان رایادم هست آن فرشته ی سپیدِِ دیروز رایادم هست لبخند پر طنینِ یاس رایادم هست سایه ی دلتنگیِ باران رایادم هست دیروز رایاس راباران رانههستمنمیروم!

ادامه مطلب  

 

آرینيستینمی آیییادت نيستیادت نيست آن پنجره ی ِ باز به فردا رایادت نيست آن نیمکت چوبی ِ عاشق رایادت نيست آن سروِ سبزِ پریشان رایادت نيست فردا راعاشق راپریشان رایادم هست آن فرشته ی سپیدِِ دیروز رایادم هست لبخند پر طنینِ یاس رایادم هست سایه ی دلتنگیِ باران رایادم هست دیروز رایاس راباران رانههستمنمیروم!

ادامه مطلب  

 

آرینيستینمی آیییادت نيستیادت نيست آن پنجره ی ِ باز به فردا رایادت نيست آن نیمکت چوبی ِ عاشق رایادت نيست آن سروِ سبزِ پریشان رایادت نيست فردا راعاشق راپریشان رایادم هست آن فرشته ی سپیدِِ دیروز رایادم هست لبخند پر طنینِ یاس رایادم هست سایه ی دلتنگیِ باران رایادم هست دیروز رایاس راباران رانههستمنمیروم!

ادامه مطلب  

 

آرینيستینمی آیییادت نيستیادت نيست آن پنجره ی ِ باز به فردا رایادت نيست آن نیمکت چوبی ِ عاشق رایادت نيست آن سروِ سبزِ پریشان رایادت نيست فردا راعاشق راپریشان رایادم هست آن فرشته ی سپیدِِ دیروز رایادم هست لبخند پر طنینِ یاس رایادم هست سایه ی دلتنگیِ باران رایادم هست دیروز رایاس راباران رانههستمنمیروم!

ادامه مطلب  

کمتر از حال تو نیست حالم  

جانیارمفغان سر نده در شعرهایتنيستم کنار توکمتر از حال تو نيست حالمشعر هایمان تکراری شداتش وجودمان شعله ورتر شدآری ز حالت نيستم بی خبرمی چرخم هر روز در شعرهایتمی شکنم هر بار در درونم بی صدااین دیگر دروغ نيستمن شکستمبشکن غرور مرد بودنت رابیرون بکش خود را از اسارت مرد بودنمرا صدا کنتا صد قدم آیم سویتمن تو را خواستمتا آخر عمر خواهم ماند پای حرفمخدا کند زودتر از تو جان دهمتا بار دوم نبینم دوری ات رابی تو کارم تمام نيستبی تو توی سیاهی زندگی خواه

ادامه مطلب  

نیست که نیست  

گاهی آنقدر فشارت می‌‌دهد که بمیریولینمی‌خواهد که بکشدتعذابت می‌دهدشکنجهزجرآری زجرت می‌دهدولی مرگی در کار نيستو ای کاش که بودوقتی طغیان کردوقتی به خروش آمدوقتی اوج گرفتوقتی جنون‌آمیز به تو رسیددرونت می‌نشیندآرام می‌گیرداو آرام می‌گیردغم درون تو آرام می‌‌گیردآرام که شدرام که شدتو را ملعبه‌اش می‌کندتو را می‌رقصاندخراش خراش ریز به ریزتکه به تکهموی به موینابودت می‌کنددریغ که مفری نيستراهی نيستنيست که نيستباید ماند و ساختشاید ب

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ملالی نیست "از" دوری؟!  

ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نيست جز دوری ملالی نیس

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

ازدواج دارو نیست  

ازدواج دارو نيست!
اگر از درون دچار مشکل هستیم
ابتدا خودمان را درمان،
و سپس ازدواج کنیم.
✖ شریک زندگی شما، درمانگر نيست
شاید علت برخی ازدواج های ناموفق همین باشه دیدن همسر به عنوان داروی معجزه آور در زندگی...ازدواج دارو نيست!
لطفا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید... ممنون :)
t.me/mardekhune_zanezendegi

ادامه مطلب  

در حاشیه  

این مطلب "کی از اون ور خبر آورده؟" داره حاشیه دار میشه! :) 
من که همیشه گفتم حرفهام همش دردِ دله، فقط نمیدونم چرا من دردِ دلهام حاشیه داره، حتی اگه به اصلِ موضوع هیچ اشاره ای نکنم! :)
+ میگم اگه موضوعی هست که میخواید بشنوید بگید بگم تا این همه به زحمت نیوفتید. راضی نيستم والا. ها؟ :)
- باید درس بخونم... ولی حسش نيست. نيست. نيست. نيست. :(

ادامه مطلب  

در حاشیه  

این مطلب "کی از اون ور خبر آورده؟" داره حاشیه دار میشه! :) 
من که همیشه گفتم حرفهام همش دردِ دله، فقط نمیدونم چرا من دردِ دلهام حاشیه داره، حتی اگه به اصلِ موضوع هیچ اشاره ای نکنم! :)
+ میگم اگه موضوعی هست که میخواید بشنوید بگید بگم تا این همه به زحمت نیوفتید. راضی نيستم والا. ها؟ :)
- باید درس بخونم... ولی حسش نيست. نيست. نيست. نيست. :(

ادامه مطلب  

در حاشیه  

این مطلب "کی از اون ور خبر آورده؟" داره حاشیه دار میشه! :) 
من که همیشه گفتم حرفهام همش دردِ دله، فقط نمیدونم چرا من دردِ دلهام حاشیه داره، حتی اگه به اصلِ موضوع هیچ اشاره ای نکنم! :)
+ میگم اگه موضوعی هست که میخواید بشنوید بگید بگم تا این همه به زحمت نیوفتید. راضی نيستم والا. ها؟ :)
- باید درس بخونم... ولی حسش نيست. نيست. نيست. نيست. :(

ادامه مطلب  

در حاشیه  

این مطلب "کی از اون ور خبر آورده؟" داره حاشیه دار میشه! :) 
من که همیشه گفتم حرفهام همش دردِ دله، فقط نمیدونم چرا من دردِ دلهام حاشیه داره، حتی اگه به اصلِ موضوع هیچ اشاره ای نکنم! :)
+ میگم اگه موضوعی هست که میخواید بشنوید بگید بگم تا این همه به زحمت نیوفتید. راضی نيستم والا. ها؟ :)
- باید درس بخونم... ولی حسش نيست. نيست. نيست. نيست. :(

ادامه مطلب  

ای گُلِ شکسته‌ساقه، گُلِ پَرپَر ...  

 
گل بارون
زده‌ی من! گل یاس نازنینم!
می‌شکنم،
پژمرده می‌شم، نذار اشکاتو ببینم!

تا همیشه
تو رو داشتن، داشتن تمام دنیاست!

از تو و
اسم تو گقتن، بهترین همه حرفاست!

 

با تو،
با تو اگه باشم،

وحشت از
مردن ندارم!

لحظه‌هام
پُر میشن از تو!

وقت غم
خوردن ندارم!

 

ای غزل‌واره‌ی
دلتنگ، که همه تنت کلامه!

هنوزم با
گُل گونه‌ت، شرم اوّلین سلامه!

ای تو
جاری توی شعرم، مثل عشق و خون و حسرت!

دفتر شعر
من از تو، سبد خاطره‌هامه!

 

ای گُلِ
شکسته‌ساقه! گُلِ پَرپ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1