دانلود اهنگ خراطها زخم زبون  

دانلود اهنگ خراطها زخم زبون,دانلود آهنگهای قدیمی مجید خراطها,دانلود آهنگ سهم من از تو دوریه مجید خراطها,دانلود آهنگ گل خشک مجید خراطها,دانلود آهنگ خدانگهدار مجید خراطها,دانلود آلبوم وداع مجید خراطها,دانلود آلبوم زخم زبون مجید خراطها 320,دانلود البوم زخم زبون مجید خراطها,دانلود آهنگ زخم زبون علی سنتوری[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

زبون مغزتو از حلقش بکش بیرون!  

من ذهن ورّاجی دارم‌! درحالت کلی آدم پرحرفی نیستم ولی تو ذهنم پر از استاتوس و توییت و فلان و بهمانه!جدا از دوستم آلکمیست که چرت و پرتای منو تحمل میکنه ، همش دلم میخواد بدو بدو بیام و این جا اتفاقات رو بگم ، عواطف و احساساتمو بگم ، بگم ، بگم ، بگم...حالا ، اگه قرار باشه دیگه اینجا ننویسم احتمالا حرف‌باد بگیرم و بترکم و سلولام بپاچه رو در و دیوار! جایگزین؟ ندارم. راه حل؟ زبون ذهنمو از حلقش بکشم بیرون و تمام.

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

اخلاق  

+اصولا آدمی هستم که سعی می کنم با هر کی مثل خودش و با زبون خودش صحبت کنم، ولی دیگه دلیل نمیشه اخلاق عنتون رو تحمل هم بکنم.بهش هر چی می گفتم بر میخورد. اه اه. واقعا از دور بعضیا خوبن.و اینم یه دلیل دیگست برا اینکه صرفا قشنگ بودن یکی باعث نمیشه تا آخر عمر باهاش آرامش‌ داشته باشی.همین که بشه درک کرد و اخلاق طرف رو تحمل کرد، خیلی مهمه.+عاشق قیافه نشیم

ادامه مطلب  

 

طول می کشه تا آدم ها معنی دست ها معنی چشم ها و حرفهاش و نگفته های آشکار رو بفهمن ...هیچ فکر کردیم که چطور یک موسیقی یکهو می تونه بدنمونو از شادی به حرکات موزون برسونهیا غمگینمون کنهیا شادی که همراه با خالی شدنه دلهاشکال ما ادما اینه فکر می کنیم چون قدرت تکلم داریم خیلی راحت و با مهارت با چند تا جمله تا بیخ هم رو بفهمیم ...اما نه ...همه چیز این گفتن نیست همه چیز این کلمه ها نیست ...برای همین میگن نگاهشویا دستشو  خوندم ...هیچ کسی نمی گه حال

ادامه مطلب  

 

طول می کشه تا آدم ها معنی دست ها معنی چشم ها و حرفهاش و نگفته های آشکار رو بفهمن ...هیچ فکر کردیم که چطور یک موسیقی یکهو می تونه بدنمونو از شادی به حرکات موزون برسونهیا غمگینمون کنهیا شادی که همراه با خالی شدنه دلهاشکال ما ادما اینه فکر می کنیم چون قدرت تکلم داریم خیلی راحت و با مهارت با چند تا جمله تا بیخ هم رو بفهمیم ...اما نه ...همه چیز این گفتن نیست همه چیز این کلمه ها نیست ...برای همین میگن نگاهشویا دستشو  خوندم ...هیچ کسی نمی گه حال

ادامه مطلب  

 

طول می کشه تا آدم ها معنی دست ها معنی چشم ها و حرفهاش و نگفته های آشکار رو بفهمن ...هیچ فکر کردیم که چطور یک موسیقی یکهو می تونه بدنمونو از شادی به حرکات موزون برسونهیا غمگینمون کنهیا شادی که همراه با خالی شدنه دلهاشکال ما ادما اینه فکر می کنیم چون قدرت تکلم داریم خیلی راحت و با مهارت با چند تا جمله تا بیخ هم رو بفهمیم ...اما نه ...همه چیز این گفتن نیست همه چیز این کلمه ها نیست ...برای همین میگن نگاهشویا دستشو  خوندم ...هیچ کسی نمی گه حال

ادامه مطلب  

 

طول می کشه تا آدم ها معنی دست ها معنی چشم ها و حرفهاش و نگفته های آشکار رو بفهمن ...هیچ فکر کردیم که چطور یک موسیقی یکهو می تونه بدنمونو از شادی به حرکات موزون برسونهیا غمگینمون کنهیا شادی که همراه با خالی شدنه دلهاشکال ما ادما اینه فکر می کنیم چون قدرت تکلم داریم خیلی راحت و با مهارت با چند تا جمله تا بیخ هم رو بفهمیم ...اما نه ...همه چیز این گفتن نیست همه چیز این کلمه ها نیست ...برای همین میگن نگاهشویا دستشو  خوندم ...هیچ کسی نمی گه حال

ادامه مطلب  

 

طول می کشه تا آدم ها معنی دست ها معنی چشم ها و حرفهاش و نگفته های آشکار رو بفهمن ...هیچ فکر کردیم که چطور یک موسیقی یکهو می تونه بدنمونو از شادی به حرکات موزون برسونهیا غمگینمون کنهیا شادی که همراه با خالی شدنه دلهاشکال ما ادما اینه فکر می کنیم چون قدرت تکلم داریم خیلی راحت و با مهارت با چند تا جمله تا بیخ هم رو بفهمیم ...اما نه ...همه چیز این گفتن نیست همه چیز این کلمه ها نیست ...برای همین میگن نگاهشویا دستشو  خوندم ...هیچ کسی نمی گه حال

ادامه مطلب  

44 قانون صفر و یک (0 و 1)  

44
قانون صفر و یک (0 و 1)
نیست که الان دارین با گوشیتون یا با لب تاپ و یا کامپیوتر این
متنو می خونین ، یا دارین فیلم و یا عکسی می بینین ، اینجوری نیس که این وسایل
همینجوری همه چی رو که دور و برش هس رو بشناسه!. نه ، بلکه اینا واسه خودشون یه
قانونی دارن.
یعنی هر اطلاعاتی با هر مدلی که به اینا داده میشه ، اول اینکه با
زبون خودشون باید داده بشه ، دوم اینکه تا به زبون خودشون تبدیل نشه قادر به
فهمیدنش نیستن. قانون اینا اینه که هر اطلاعاتی رو به صفر و یک تبدی

ادامه مطلب  

44 قانون صفر و یک (0 و 1)  

44
قانون صفر و یک (0 و 1)
نیست که الان دارین با گوشیتون یا با لب تاپ و یا کامپیوتر این
متنو می خونین ، یا دارین فیلم و یا عکسی می بینین ، اینجوری نیس که این وسایل
همینجوری همه چی رو که دور و برش هس رو بشناسه!. نه ، بلکه اینا واسه خودشون یه
قانونی دارن.
یعنی هر اطلاعاتی با هر مدلی که به اینا داده میشه ، اول اینکه با
زبون خودشون باید داده بشه ، دوم اینکه تا به زبون خودشون تبدیل نشه قادر به
فهمیدنش نیستن. قانون اینا اینه که هر اطلاعاتی رو به صفر و یک تبدی

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

مولودی  

دیروز عصر رفتم جشن نیمه شعبان. جاتون خالی حس معنوی خوبی داشت. وسط خوندن های خانمه بغضم گرفته بود و با امام درددل می کردم. یه حالی که مدتها بود نداشتم و مدام تلاش می کردم درونم ایجاد بشه....دخترم برخلاف همیشه که از این جور جمع ها می ترسه خوشش اومده بود. علی علی هم که می کردن به زبون خودش میگفت: ا. ا. یعنی علی. صلواتم به زبون خودش می فرسته میگه: امد. امد. (مخفف محمد) ...خیلی دعاها تو دلم بود. بیشتر از همه دلم برا دختر و پسرا چه مجرد چه متاهل. به لحاظ اقت

ادامه مطلب  

21  

خیلی سخته اون خارجی با جملات دست و پا شکسته باشی وقتی موقع حرف زدن به زبون خودت سخنور محسوب میشیولی خب دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخوریاد میگیرم. فارسی که زبان دومم بود یاد گرفتم چطور بود مگه...اینم یه جوری باهاش کنار میام...

ادامه مطلب  

21  

خیلی سخته اون خارجی با جملات دست و پا شکسته باشی وقتی موقع حرف زدن به زبون خودت سخنور محسوب میشیولی خب دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخوریاد میگیرم. فارسی که زبان دومم بود یاد گرفتم چطور بود مگه...اینم یه جوری باهاش کنار میام...

ادامه مطلب  

21  

خیلی سخته اون خارجی با جملات دست و پا شکسته باشی وقتی موقع حرف زدن به زبون خودت سخنور محسوب میشیولی خب دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخوریاد میگیرم. فارسی که زبان دومم بود یاد گرفتم چطور بود مگه...اینم یه جوری باهاش کنار میام...

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تاتر خواستگاری اقا رشید  

تاتر خنده داری بود. خیلی خندیدیم.‌جاتون خالی. خوش گذشت بهمون. ساعت ۹ شب تا ۱۲ طول کشید.اگه اصفهان هستین، توصیه می کنم برید بببنید. ارزش وقت گذاشتن ش رو داره. سرحال و شاد بر می گردید.آدرسش هم اینه: حدفاصل میدان انقلاب و پل آذر. هنرستان هنرهای زیبا.قسمت جالب ش گریم تموم بازیگراشه که علی رغم مرد بودن شون،گریم عروس و عمه ی عروس و ننجون دوماد روی اونها به خوبی کار شده و اینقدر قشنگ و طبیعی توی نقش شون فرو میرن که هیچ کس نمی فهمه اونها زن نیستند. بعد از

ادامه مطلب  

تظاهرات!  

ماها آدمای تظاهر کردنیمماها موجوداتی هستیم که نمیتونیم بدون تظاهر زندگی کنیمماها تظاهر رو می پذیریم و قبولش داریمماها فکر میکنیم که یه ادم، هر زندگی ای هم که داشته باشه، تا وقتی تظاهر کنه کنه که آدم خوبیه همه چی اوکیهکسی که تظاهر نمیکنه، کسی که بده و میدونه که بده و میگه که بدهکسی که میدونه که یه کاری رو کرده و میگه که کردهکسی که میدونه که چی میخواد و میگه که چی میخوادکسی که میدونه چه حسی داره و به زبون میاره که چه حسی دارهتو دیدگاه ما ادما ق

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند  

دانلود آهنگ بسیار زیبای ماکان بند به نام برو دارمت با بالا ترین کیفیت
Download New Music Macan Band Boro Daramet
دانلود آهنگ برو دارمت با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ برو دارمت با صدای ماکان بند
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ برو دارمت ماکان بند
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه ی غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیذارمت الکی نیست
عاشقت شدم و تا زنده ام هواتو دارم
برو دارمت تنها نمیذارمت
این دل حالیش نیست حالیش نیست نبینه خندتو
ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >