اجاره انواع خودروهای داخلی و خارجی  

اجاره انواع خودروهاي داخلی و خارجی بازار را از شرکت هاي معتبر در زمینه اجاره خودرو بخواهید. شرکتهايی که از نظر قوانین معتبر و ثبت شده باشند و بتوانید با داشتن قراردادی محکم لحظاتی خوشی را خودرویی که اجاره کرده ايد بگذرانید اجاره ماشین یکی از راه هاي پر کاربرد براي بهتر برگزار کردن مجالس و تشریفات شماست بنابراين به مطالبی که بالا ذکر شد توجه داشته باشید.
اجاره خودرو سيتروئن D3 | اجاره خودرو سانتافه | اجاره خودرو هندا سيویک | اجاره خودرو بی ام

ادامه مطلب  

اجاره انواع خودروهای داخلی و خارجی  

اجاره انواع خودروهاي داخلی و خارجی بازار را از شرکت هاي معتبر در زمینه اجاره خودرو بخواهید. شرکتهايی که از نظر قوانین معتبر و ثبت شده باشند و بتوانید با داشتن قراردادی محکم لحظاتی خوشی را خودرویی که اجاره کرده ايد بگذرانید اجاره ماشین یکی از راه هاي پر کاربرد براي بهتر برگزار کردن مجالس و تشریفات شماست بنابراين به مطالبی که بالا ذکر شد توجه داشته باشید.
اجاره خودرو سيتروئن D3 | اجاره خودرو سانتافه | اجاره خودرو هندا سيویک | اجاره خودرو بی ام

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسي که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سریال بهار داستان قسمت آخر سریال ترکی بهار و تمام قسمت ها  

سريال بهار داستان قسمت آخر سريال ترکی بهار و تمام قسمت ها

عکس هاي سريال بهار
داستان قسمت آخر سريال بهار و تمام قسمت هاي سريال ترکی بهار
سريال بهار یکی از
پربیننده ترین سريال ها در ترکیه است و اثری از کارگردان عمر گل لاله بود و
در ۱۳۱ قسمت اورجینال در ۴ فصل ساخته شده و داستانی سرشار از عشق و محبت و
کینه و نفرت دارد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اجاره خودرو رنت ایران  

خودروهاي رنت ايرانمرکز ارايه خدمات تشریفات و اجاره خودرو بدون راننده رنت ايران ، داراي اتومبیل هاي کرايه اي از بزرگترین و معتبرترین کمپانی هاي خودرو ساز خارجی و داخلی نظیر : اجاره انواع خودرو هاي تولید شده توسط کمپانی مرسدس بنز ، اجاره تمام ماشین هاي کپمانی بی ام دبلیو ، کرايه انواع مدل هاي شرکت مازراتی ، کرايه خودرو پورشه ، کرايه خودرو هوندا ، اجاره خودرو هیونداي ، اجاره اتومبیل تویوتا ، اجاره ماشین رنو ، کرايه ماشین کیا ، اجاره خودرو سوز

ادامه مطلب  

کیش کده|اقامت در کیش|اجاره ویلا در کیش  

اقامت دلنشین در کیش و استفاده از تفریحات و زیبايی هاي کیش را با ما تجربه کنید!!!اقامت در بهترین هتل ها و اقامت گاه هاي کیش، اجاره خودرو بدون راننده در کیش با نازلترین قیمت، استفاده از مکان هاي تفریحی کیش***رزرو اقامت گاه و اجاره خودرو با تخفیف ویژه***با کیش کده همراه باشید
http://kishkadeh.ir/
09120612815
اقامت در کیش، کیش کده، اجاره ویلا در کیش، اجاره خانه در کیش ، اجاره خودرو در کیش

ادامه مطلب  

اجاره خودرو سورنتو  

اجاره خودرو در کشور ما یکی از کسب و کارهاي پر رونق به حساب می آید به دلیل اينکه خرید خودروهاي لوکس در کشور بسيار هزینه بر تر از ساير کشورهاست خرید خودروهاي لوکس خیلی مرقون به صرفه نیست به همین جهت مردم سعی بر اين دارند تا با اجاره خودرو نیازهاي خود را در زمان مشخص بر طرف نمايند.
اجاره خودرو کیا در ايران یکی از برندهاي پر طرفدار می باشد چون از لحاظ ظاهری زیبايی خاص خود را در انواع مختلف حفظ کرده و از لحاظ محبوبیت در سطح بالايی قرار داد. از خودرو

ادامه مطلب  

اجاره خودرو سورنتو  

اجاره خودرو در کشور ما یکی از کسب و کارهاي پر رونق به حساب می آید به دلیل اينکه خرید خودروهاي لوکس در کشور بسيار هزینه بر تر از ساير کشورهاست خرید خودروهاي لوکس خیلی مرقون به صرفه نیست به همین جهت مردم سعی بر اين دارند تا با اجاره خودرو نیازهاي خود را در زمان مشخص بر طرف نمايند.
اجاره خودرو کیا در ايران یکی از برندهاي پر طرفدار می باشد چون از لحاظ ظاهری زیبايی خاص خود را در انواع مختلف حفظ کرده و از لحاظ محبوبیت در سطح بالايی قرار داد. از خودرو

ادامه مطلب  

رهن و اجاره آپارتمان درنوشهر  

کدملک:371آپارتمان [رهن و اجاره] محدوده ايثارگران نوشهرتعداد طبقات: 2 شماره طبقه: 1 تعداد اتاق: 1 رهن: 3 میلیون توماناجاره: 370 هزار تومانچند سال ساخت: 8 سالمساحت: 80 مترزیر بنا: 80 مترامکانات: [ حیاط]املاک محمدرضا-ش ت:09119940745ايمن طلب@vilanoshahrsitra

ادامه مطلب  

اجاره سوئیت و آپارتمان دانشجویی درنوشهر  

کد ملک:408آپارتمان [رهن و اجاره] محدوده روبرو بندرنوشهرکاربری  : مسکونیتعداد طبقات: 3 شماره طبقه: 1و3 تعداد اتاق: 1 رهن: 5 میلیون توماناجاره: 550 هزار توماندانشجو.مجردزیر بنا: 55 متراملاک محمدرضاش ت:09119940745ايمن طلب@vilanoshahrsitra

ادامه مطلب  

اجاره ماشین عروس  

بهترین شب زندگیه خود را با اجاره ماشین عروس فوق العاده رویايی تر کنید...
شما میتوانید از بین تمام خودرو هاي لوکس بهترین آن را طبق سلیقه خود انتخاب کنید
خودروهاي لوکس ما براي اجاره ماشین عروس  شامل اجاره خودرو شاسي بلند , اجاره خودرو کروک , اجاره بی ام و , اجاره خودروهاي ايرانی , اجاره خودروهاي اسپرت و اجاره خودروهاي کلاسيک  است.
خدمات به دو صورت هستند :
1-اجاره خودرو با راننده
2-اجاره خودرو بدون راننده
نکاتی که براي اجاره ماشین عروس بايد از اطلا

ادامه مطلب  

اجاره موتوربرقی در تور پاتایا  

اجاره موتور برقی با رعايت نکاتی که سفر شما را با خطر روبرو نکند، یکی از بهترین کارهايی است که می‌توانید در تور پاتايا آن را انجام بدهید. براي اجراي موتور برقی در پاتايا بايد نکاتی را رعايت کنید که در زیربه معرفی آن‌ها پرداخته‌ايم. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اجاره موتوربرقی در تور پاتایا  

اجاره موتور برقی با رعايت نکاتی که سفر شما را با خطر روبرو نکند، یکی از بهترین کارهايی است که می‌توانید در تور پاتايا آن را انجام بدهید. براي اجراي موتور برقی در پاتايا بايد نکاتی را رعايت کنید که در زیربه معرفی آن‌ها پرداخته‌ايم. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اجاره موتوربرقی در تور پاتایا  

اجاره موتور برقی با رعايت نکاتی که سفر شما را با خطر روبرو نکند، یکی از بهترین کارهايی است که می‌توانید در تور پاتايا آن را انجام بدهید. براي اجراي موتور برقی در پاتايا بايد نکاتی را رعايت کنید که در زیربه معرفی آن‌ها پرداخته‌ايم. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اجاره موتوربرقی در تور پاتایا  

اجاره موتور برقی با رعايت نکاتی که سفر شما را با خطر روبرو نکند، یکی از بهترین کارهايی است که می‌توانید در تور پاتايا آن را انجام بدهید. براي اجراي موتور برقی در پاتايا بايد نکاتی را رعايت کنید که در زیربه معرفی آن‌ها پرداخته‌ايم. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ضمانت نامه ها و قوانین لازم برای اجاره خودرو  

ضمانت نامه ها و قوانین لازم براي اجاره خودرو


قبل از آنکه براي اجاره خودرو اقدام کنید بايد درباره ی مدارک مورد نیاز اجاره ماشین اطلاعاتی داشته باشید . مدارک لازم براي اجاره خودرو بدون راننده در همه موسسات اجاره خودرو معمولا یکسان است.
براي اتباع ايرانی که متقاضی اجاره خودرو بدون راننده هستند حداقل ارائه یکی از مدارکی که در زیر توضیح داده شده لازم است:
1-سند ملکی معتبر به نام متقاضی اجاره خودرو به ارزش حداقل مب

ادامه مطلب  

ضمانت نامه ها و قوانین لازم برای اجاره خودرو  

ضمانت نامه ها و قوانین لازم براي اجاره خودرو


قبل از آنکه براي اجاره خودرو اقدام کنید بايد درباره ی مدارک مورد نیاز اجاره ماشین اطلاعاتی داشته باشید . مدارک لازم براي اجاره خودرو بدون راننده در همه موسسات اجاره خودرو معمولا یکسان است.
براي اتباع ايرانی که متقاضی اجاره خودرو بدون راننده هستند حداقل ارائه یکی از مدارکی که در زیر توضیح داده شده لازم است:
1-سند ملکی معتبر به نام متقاضی اجاره خودرو به ارزش حداقل مب

ادامه مطلب  

اجارو خودرو | اجاره خودرو کیش |  

در بازاری که فقط در شهر کیش شما با بیش از 50 شرکت رنت کار مواجه هستید وجود یک سايت که به شما امکان مقايسه و بررسي خودروها و اجاره دهندگان مختلف را بدهد مزیت بزرگی محسوب می شود.
سايت ما براي افرادی است که براي یک یا چند روز به دنبال اجاره خودرو هستند. چه براي سفر, ماشین عروس و یا شرکت در یک جلسه کاری مهم. اگر به دنبال کرايه ماشین عروس و اجاره ماشین هستید و نیاز به انتخاب درست و دقیق دارید سايت AutoRental.ir بهترین محیط را براي مقايسه شما فراهم می کند, ما ا

ادامه مطلب  

سریال گل یا پوچ قسمت ١  

سريال گل یا پوچ روزهاي من از کجا شروع شد دقیقا نمیدانم.لزوما از روز بعد از فارغ التحصیلی نبود از قبلش هم مشت شیشه اي روزگار باز بود،هزاران فارغ التحصیل  قبل از من بیکار بودند ولی باز تمام کردن دوره ی دانشگاهی انگار یک نوید براي بهتر شدن بود. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سریال گل یا پوچ قسمت ١  

سريال گل یا پوچ روزهاي من از کجا شروع شد دقیقا نمیدانم.لزوما از روز بعد از فارغ التحصیلی نبود از قبلش هم مشت شیشه اي روزگار باز بود،هزاران فارغ التحصیل  قبل از من بیکار بودند ولی باز تمام کردن دوره ی دانشگاهی انگار یک نوید براي بهتر شدن بود. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سریال گل یا پوچ قسمت ١  

سريال گل یا پوچ روزهاي من از کجا شروع شد دقیقا نمیدانم.لزوما از روز بعد از فارغ التحصیلی نبود از قبلش هم مشت شیشه اي روزگار باز بود،هزاران فارغ التحصیل  قبل از من بیکار بودند ولی باز تمام کردن دوره ی دانشگاهی انگار یک نوید براي بهتر شدن بود. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سریال گل یا پوچ قسمت ١  

سريال گل یا پوچ روزهاي من از کجا شروع شد دقیقا نمیدانم.لزوما از روز بعد از فارغ التحصیلی نبود از قبلش هم مشت شیشه اي روزگار باز بود،هزاران فارغ التحصیل  قبل از من بیکار بودند ولی باز تمام کردن دوره ی دانشگاهی انگار یک نوید براي بهتر شدن بود. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

علیرضا شماره ششم  

خونه علیرضا خودش سوژه پست است! اما فی الجمله فشار آب اين خونه به شدت زیاد است. به حدی که یکی از تفریحات ما اين است که در حیاط می ايستیم و آب را روی بچه ها، ماشین ها ، پرنده ها، و هر شیئ متحرکی در هوا میریزیم. فلذا حمام خیلی چسبنده اي دارد! آدم احساس میکند زیر نیاگارا دارد دوش میگیرد! آن شب بعد از فوتبال در صف حمام در پنج دقیقه بودیم که علیرضا با پیرهن ورزشی ايستاده بود و جاي چاقو قشنگ معلوم بود. حالا کاری ندارم که در آن لحظه هم باز شلنگ را برداشتم و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1