گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی زبان انگليسي

دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد ک

ادامه مطلب  

برای ورود به دانشگاه تا چه حد باید انگلیسی بلد باشم ؟  

سلام خسته نباشید
من به امید خدا امسال  وارد دانشگاه میشم ، اما یه موضوعی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگرانشم. اون هم چیزی نیست جز زبان انگليسي! راستش یه جایی دیدم که نوشته بودن روز اول، سرکلاس زبان،دانشجوها باید به زبان انگليسي خودشون رو  معرفی کنن و تعداد نفرات خانواده و هدف از ورود به دانشگاه و اینجور چیزها رو به زبان انگليسي بگن.
از اونجایی که زبان انگليسي من خیلی خیلی بده، این موضوع نگرانم کرده که تا چه حدی باید انگليسي بلد باشم واسه و

ادامه مطلب  

برای ورود به دانشگاه تا چه حد باید انگلیسی بلد باشم ؟  

سلام خسته نباشید
من به امید خدا امسال  وارد دانشگاه میشم ، اما یه موضوعی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگرانشم. اون هم چیزی نیست جز زبان انگليسي! راستش یه جایی دیدم که نوشته بودن روز اول، سرکلاس زبان،دانشجوها باید به زبان انگليسي خودشون رو  معرفی کنن و تعداد نفرات خانواده و هدف از ورود به دانشگاه و اینجور چیزها رو به زبان انگليسي بگن.
از اونجایی که زبان انگليسي من خیلی خیلی بده، این موضوع نگرانم کرده که تا چه حدی باید انگليسي بلد باشم واسه و

ادامه مطلب  

برای ورود به دانشگاه تا چه حد باید انگلیسی بلد باشم ؟  

سلام خسته نباشید
من به امید خدا امسال  وارد دانشگاه میشم ، اما یه موضوعی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگرانشم. اون هم چیزی نیست جز زبان انگليسي! راستش یه جایی دیدم که نوشته بودن روز اول، سرکلاس زبان،دانشجوها باید به زبان انگليسي خودشون رو  معرفی کنن و تعداد نفرات خانواده و هدف از ورود به دانشگاه و اینجور چیزها رو به زبان انگليسي بگن.
از اونجایی که زبان انگليسي من خیلی خیلی بده، این موضوع نگرانم کرده که تا چه حدی باید انگليسي بلد باشم واسه و

ادامه مطلب  

برای ورود به دانشگاه تا چه حد باید انگلیسی بلد باشم ؟  

سلام خسته نباشید
من به امید خدا امسال  وارد دانشگاه میشم ، اما یه موضوعی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگرانشم. اون هم چیزی نیست جز زبان انگليسي! راستش یه جایی دیدم که نوشته بودن روز اول، سرکلاس زبان،دانشجوها باید به زبان انگليسي خودشون رو  معرفی کنن و تعداد نفرات خانواده و هدف از ورود به دانشگاه و اینجور چیزها رو به زبان انگليسي بگن.
از اونجایی که زبان انگليسي من خیلی خیلی بده، این موضوع نگرانم کرده که تا چه حدی باید انگليسي بلد باشم واسه و

ادامه مطلب  

برای ورود به دانشگاه تا چه حد باید انگلیسی بلد باشم ؟  

سلام خسته نباشید
من به امید خدا امسال  وارد دانشگاه میشم ، اما یه موضوعی هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگرانشم. اون هم چیزی نیست جز زبان انگليسي! راستش یه جایی دیدم که نوشته بودن روز اول، سرکلاس زبان،دانشجوها باید به زبان انگليسي خودشون رو  معرفی کنن و تعداد نفرات خانواده و هدف از ورود به دانشگاه و اینجور چیزها رو به زبان انگليسي بگن.
از اونجایی که زبان انگليسي من خیلی خیلی بده، این موضوع نگرانم کرده که تا چه حدی باید انگليسي بلد باشم واسه و

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی درس زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی درس زبان انگليسي
دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایج

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی درس زبان انگلیسی  

گزارش تخصصی درس زبان انگليسي
دانلود رایگان گزارش تخصصی زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-زبان-انگ... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایجاد کردن انگیزه در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان در قالب ورد در این فایل نمونه ... دانلود رایگان گزارش تخصصی درس زبان انگليسي | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-زبان... نمونه گزارش تخصصی برای دبیر زبان انگليسي چگونگی ایج

ادامه مطلب  

انتقال آموزشگاه زبان انگلیسی جوانه ها به ساختمان جدید  

به اطلاع کلیه زبان آموزان عزیز و اولیای محترم ایشان می رساند، آموزشگاه زبان انگليسي جوانه ها به محل جدید واقع در خیابان بهشتی- روبروی آژانس البرز- کوچه آزادگان انتقال یافته است. آموزشکاه زبان انگليسي جوانه ها پیشاپیش از مشکلات احتمالی ناشی از این جابجایی از همه زبان آموزان و اولیای محترم آنها پوزش می طلبد. امیدواریم، در ساختمان جدید نیز همچنان در خدمت شما اعضای محترم خانواده بزرگ جوانه ها باشیم.

ادامه مطلب  

آموزش مکالمه زبان انگلیسی  

آموزش مکالمه زبان انگليسي
جهت مشاوره و شرکت در کلاس های آموزش مکالمه در اصفهان با  خانم مسائلی  09137932055  تماس بگیرید یادگیری زبان انگليسي مهم است و مردم در
سراسر جهان تصمیم به مطالعه آن  به عنوان زبان دوم و زبان خارجی دارند.
بسیاری از کشورها انگليسي را به عنوان زبان دوم در برنامه درسی خود در نظر
می گیرند و کودکان در سن نوجوانی زبان انگليسي را یاد می گیرند.با این حال، آیا می دانید چرا یادگیری زبان انگليسي بسیار مهم است؟انگليسيزبان علم، هوا

ادامه مطلب  

اطلاع رسانی دفاع دانشجویان آموزش و مترجمی انگلیسی 19 شهریور  

دوستانی که 19یکشنبه  شهریور از ساعت 9 الی 12 در اتاق دفاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده زبان انگليسي دفاع دارند: خانم رویا اخوان از گروه آموزش (تاثیر استفاده از پادکست بوسیله موبایل بر مهارت شنیداری انتخابی و ترس در شنیدن در میان داوطلبان آیلتس ایرانی)...ساعت 9 صبحخانم شیما مظهری از گروه مترجمی (تفاوت ترجمه زیرنویس فیلم ها توسط IRIB and fansub در ترجمه انگليسي به فارسی تابوها)...ساعت 10و خانم نادیا بهشتیان (بررسی مقابله ای بازنویسی همزما

ادامه مطلب  

اطلاع رسانی دفاع دانشجویان آموزش و مترجمی انگلیسی 19 شهریور  

دوستانی که 19یکشنبه  شهریور از ساعت 9 الی 12 در اتاق دفاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده زبان انگليسي دفاع دارند: خانم رویا اخوان از گروه آموزش (تاثیر استفاده از پادکست بوسیله موبایل بر مهارت شنیداری انتخابی و ترس در شنیدن در میان داوطلبان آیلتس ایرانی)...ساعت 9 صبحخانم شیما مظهری از گروه مترجمی (تفاوت ترجمه زیرنویس فیلم ها توسط IRIB and fansub در ترجمه انگليسي به فارسی تابوها)...ساعت 10و خانم نادیا بهشتیان (بررسی مقابله ای بازنویسی همزما

ادامه مطلب  

آموزش مکالمه زبان انگلیسی  

آموزش مکالمه زبان انگليسي جهت مشاوره و شرکت در کلاس های آموزش مکالمه در اصفهان با  خانم مسائلی  09137932055  تماس بگیرید یادگیری زبان انگليسي مهم است و مردم در
سراسر جهان تصمیم به مطالعه آن  به عنوان زبان دوم و زبان خارجی دارند.
بسیاری از کشورها انگليسي را به عنوان زبان دوم در برنامه درسی خود در نظر
می گیرند و کودکان در سن نوجوانی زبان انگليسي را یاد می گیرند.با این حال، آیا می دانید چرا یادگیری زبان انگليسي بسیار مهم است؟انگليسيزبان

ادامه مطلب  

آموزش مکالمه زبان انگلیسی  

آموزش مکالمه زبان انگليسي جهت مشاوره و شرکت در کلاس های آموزش مکالمه در اصفهان با  خانم مسائلی  09137932055  تماس بگیرید یادگیری زبان انگليسي مهم است و مردم در
سراسر جهان تصمیم به مطالعه آن  به عنوان زبان دوم و زبان خارجی دارند.
بسیاری از کشورها انگليسي را به عنوان زبان دوم در برنامه درسی خود در نظر
می گیرند و کودکان در سن نوجوانی زبان انگليسي را یاد می گیرند.با این حال، آیا می دانید چرا یادگیری زبان انگليسي بسیار مهم است؟انگليسيزبان

ادامه مطلب  

آموزش زبان کودکان در اصفهان  

آموزشگاه زبان خردسالان اصفهان آموزش کودکان از 4تا7سال با استفاده از روش jolly phoniesروش برتر آموزش کودکان در انگلستان متنوع و شاد همراه با فیلم آموزشی ،موسیقی و بازی آموزش کودکان بسیار متنوع هست کودکان با استفاده از فیلم و موسیقی و شعر زبان را فرامیگیرند
در این روش بر خلاف معمول تدریس در محیطی
شاد و جذاب انجام میشود معلم در این روش همبازی بچه است و کودک به بهترین
نحو زبان انگليسي را می آموزدمناسب برای تدریس در مهد و پیش دبستانی ها آماده قرارداد

ادامه مطلب  

آموزش زبان کودکان در اصفهان  

آموزشگاه زبان خردسالان اصفهان آموزش کودکان از 4تا7سال با استفاده از روش jolly phoniesروش برتر آموزش کودکان در انگلستان متنوع و شاد همراه با فیلم آموزشی ،موسیقی و بازی آموزش کودکان بسیار متنوع هست کودکان با استفاده از فیلم و موسیقی و شعر زبان را فرامیگیرند
در این روش بر خلاف معمول تدریس در محیطی
شاد و جذاب انجام میشود معلم در این روش همبازی بچه است و کودک به بهترین
نحو زبان انگليسي را می آموزدمناسب برای تدریس در مهد و پیش دبستانی ها آماده قرارداد

ادامه مطلب  

نرم افزار اندروید فول دیکشنری  

نرم افزار آندروید فول دیکشنری:

 (انگليسي به فارسی، فارسی به انگليسي
محتوا:
یک دیکشنری ساده و کامل.
انگليسي به فارسی.
فارسی به انگليسي.
با حدود 100000 (صد هزار) لغت.
بدون نیاز به اینترنت.
حجم: 2 مگابایت.
دانلود:لینک دانلود اپليکیشن
تصاویر:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آموزش زبان کودکان در اصفهان  

آموزشگاه زبان خردسالان اصفهان آموزش کودکان از 4تا7سال با استفاده از روش jolly phoniesروش برتر آموزش کودکان در انگلستان متنوع و شاد همراه با فیلم آموزشی ،موسیقی و بازی آموزش کودکان بسیار متنوع هست کودکان با استفاده از فیلم و موسیقی و شعر زبان را فرامیگیرند
در این روش بر خلاف معمول تدریس در محیطی
شاد و جذاب انجام میشود معلم در این روش همبازی بچه است و کودک به بهترین
نحو زبان انگليسي را می آموزدمناسب برای تدریس در مهد و پیش دبستانی ها آماده قرارداد

ادامه مطلب  

تور لیدر و مترجم در اصفهان  

تور لیدر و مترجم در اصفهان راهنمای گردشگری در اصفهان، تور لیدر در
اصفهان،راهنمای تور در اصفهان مسلط به زبان انگليسي،مترجم توریست در
اصفهان،مترجم زبان انگلسی برای مسافران خارجی در اصفهان،تور لیدر اصفهان ،برای داشتن لیدر تور زبان انگليسي در اصفهان با شماره تلفن09137168752 تماس بگیریدمترجم زبان انگليسي در اصفهان جهت ارتباط با مشتریان خارجی سازمانها و کارخانه ها و شرکت های تجاری ،مترجم شفاهی و مکاتبه ای انجام خدمات ترجمه و ارتباط با افراد انگ

ادامه مطلب  

تور لیدر و مترجم در اصفهان  

تور لیدر و مترجم در اصفهان راهنمای گردشگری در اصفهان، تور لیدر در
اصفهان،راهنمای تور در اصفهان مسلط به زبان انگليسي،مترجم توریست در
اصفهان،مترجم زبان انگلسی برای مسافران خارجی در اصفهان،تور لیدر اصفهان ،برای داشتن لیدر تور زبان انگليسي در اصفهان با شماره تلفن09137168752 تماس بگیریدمترجم زبان انگليسي در اصفهان جهت ارتباط با مشتریان خارجی سازمانها و کارخانه ها و شرکت های تجاری ،مترجم شفاهی و مکاتبه ای انجام خدمات ترجمه و ارتباط با افراد انگ

ادامه مطلب  

تور لیدر و مترجم در اصفهان  

تور لیدر و مترجم در اصفهان
راهنمای گردشگری در اصفهان، تور لیدر در
اصفهان،راهنمای تور در اصفهان مسلط به زبان انگليسي،مترجم توریست در
اصفهان،مترجم زبان انگلسی برای مسافران خارجی در اصفهان،تور لیدر اصفهان ،
برای داشتن لیدر تور زبان انگليسي در اصفهان با شماره تلفن09137168752 تماس بگیرید
مترجم زبان انگليسي در اصفهان جهت ارتباط با مشتریان خارجی سازمانها و کارخانه ها و شرکت های تجاری ،مترجم شفاهی و مکاتبه ای انجام خدمات ترجمه و ارتباط با افراد ا

ادامه مطلب  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي به توصیه سنجش امیرکبیر


منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي اگر به درستی انتخاب شوند اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلب

ادامه مطلب  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي به توصیه سنجش امیرکبیر


منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي اگر به درستی انتخاب شوند اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلب

ادامه مطلب  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي به توصیه سنجش امیرکبیر


منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي اگر به درستی انتخاب شوند اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی

ادامه مطلب  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121  

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد کد 1121منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي به توصیه سنجش امیرکبیر


منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي اگر به درستی انتخاب شوند اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگليسي دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی

ادامه مطلب  

ترجمه زیرنویس فیلم‌ها به فارسی بصورت آنلاین  

اگر اهل دیدن فیلم و سریال باشید حتما اتفاق افتاده که علاقه داشتید برای فیلمی که زیرنویس فارسی ندارد از زیرنویس های موجود به زبان‌های دیگر ترجمه کنید. ولی دانش انگليسي خیلی بالایی ندارید و سراغ گوگل ترنسلیت یا بینگ خواهید رفت که مشکلات فراوانی مانند تبدیل شماره و زمان زیرنویس و سایر موارد را حتما مشاهده خواهید کرد. در این مطلب چند سرویس دقیق و آنلاین که بصورت رایگان با آنها می‌توانید با داشتن دانش انگليسي حتی محدود در عرض یک الی دو ساعت یک

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

یکی از بزرگترین هکرهای انگلیسی به دام افتاد  

یک فرد انگليسي به اتهام حمله سایبری به دو بانک لوید و بارکلی
انگلیس، به‌تازگی از آلمان، به انگلستان بازگشت داده شد تا در این کشور،
مورد محاکمه قرار بگیرد.


یکی از بزرگترین هکرهای انگليسي به دام افتادبه تکنــــــــــــــازدانلود: حمله‌ای
که این فرد به دو بانک بزرگ انگلیس انجام داد، ترکیبی از حملات اختلال
سرویس توزیع‌شده و باج‌خواهی سایبری بود

ادامه مطلب  

پاسخ به شبهه وهابیت :روایتی از امام محمد باقر علیه السلام باب توسل  

شبهات خنده دار وهابیون::::::::::::
امام باقر رحمه الله میگوید هرچه خواهید از خدا بخواهید . 

ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑـﻦ ﻳﺰﻳـﺪ ﺍلجعفی«ﻗـﺎﻝ: ﺧـﺪﻣﺖ 
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ محمد ﺑﻦ علی ثمان عشرة ﺳـﻨﺔ فلما ﺃﺭﺩﺕ ﺍلخرﻭﺝ ﻭﺩﻋﺘـﻪ ﻭﻗﻠﺖ ﺃﻓﺪنی ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺑﻌﺪ ثمانیة عشرة ﺳﻨﺔ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ؟ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻜﻢ ﺑﺤﺮ ﻻ ﻳﻨﺰﻑ ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻌﺮﻩ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻠﻎ ﺷﻴﻌﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭبین ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟـﻞ 


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1