مجموعه طرح جامدادی 3میل  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مجموعه طرح جامدادي 3میل اگر قصد خرید جامدادي و لوازم آماده را دارید به فروشگاه ما سر بزنید مراجعه به فروشگاه مجموعه طرح های جامدادي ضخامت ۳ میل فایل کورلی مجموعه ی ۱۲ تایی از طرح های مختلف جامدادي این طرح ها میتوانند مورد استفاده در اتاق کودک و نوجوان باشد و همچنین میتوا

ادامه مطلب  

مجموعه طرح جامدادی 3میل  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مجموعه طرح جامدادي 3میل اگر قصد خرید جامدادي و لوازم آماده را دارید به فروشگاه ما سر بزنید مراجعه به فروشگاه مجموعه طرح های جامدادي ضخامت ۳ میل فایل کورلی مجموعه ی ۱۲ تایی از طرح های مختلف جامدادي این طرح ها میتوانند مورد استفاده در اتاق کودک و نوجوان باشد و همچنین میتوا

ادامه مطلب  

بازار نوشت افزار در تسخیر چشم بادامی‌ها/ دفتر شهدای چینی!  

تولید نوشت‌افزار ایرانی و به طور کلی کالای ایرانی
بعلت نبود حمایت کافی و خلاهای قانونی با مشکلات زیادی مواجه است.


به گزارش سایت مشهد فوری،
زمانی که تولیدکننده برای گرفتن یک وام ناچیز هزارهزار ضامن و چک و سفته
باید ارائه دهد و ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کند، وقتی بانک برای وصول طلب خود
کارگاه تولیدکننده بی‌نوا را توقیف و پلمپ می‌نماید و تا زمانی که حتی دولت از واردات آدامس و دسته تیغ هم صرف نظر نمی‌کند نمیتوا

ادامه مطلب  

بازار نوشت افزار در تسخیر چشم بادامی‌ها/ دفتر شهدای چینی!  

تولید نوشت‌افزار ایرانی و به طور کلی کالای ایرانی
بعلت نبود حمایت کافی و خلاهای قانونی با مشکلات زیادی مواجه است.


به گزارش سایت مشهد فوری،
زمانی که تولیدکننده برای گرفتن یک وام ناچیز هزارهزار ضامن و چک و سفته
باید ارائه دهد و ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کند، وقتی بانک برای وصول طلب خود
کارگاه تولیدکننده بی‌نوا را توقیف و پلمپ می‌نماید و تا زمانی که حتی دولت از واردات آدامس و دسته تیغ هم صرف نظر نمی‌کند نمیتوا

ادامه مطلب  

بازار نوشت افزار در تسخیر چشم بادامی‌ها/ دفتر شهدای چینی!  

تولید نوشت‌افزار ایرانی و به طور کلی کالای ایرانی
بعلت نبود حمایت کافی و خلاهای قانونی با مشکلات زیادی مواجه است.


به گزارش سایت مشهد فوری،
زمانی که تولیدکننده برای گرفتن یک وام ناچیز هزارهزار ضامن و چک و سفته
باید ارائه دهد و ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کند، وقتی بانک برای وصول طلب خود
کارگاه تولیدکننده بی‌نوا را توقیف و پلمپ می‌نماید و تا زمانی که حتی دولت از واردات آدامس و دسته تیغ هم صرف نظر نمی‌کند نمیتوا

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

جامدادی جان  

صبح جاتون خالی با دوست جان رفتیم حرم. بعدشم رفتم کتابخونه ی حرم برای عضویت که یه برکه بهم داد برای گدر از هفت خان رستم و تهیه مدارک مورد نیاز. کنارش یه فروشگاه کتاب و لوازم فرهنگی داشت. کتابایی که برای بچه ها بودن و اسباب بازیاش خیلی جالب بودن! به نظرم درصد لوازم و کتابای مفیدش نسبت به جاهای دیگه ک دیده بودم بالاتر بود. یه کتاب برای بچه ها برداشتم که خیلی جالبه .5-6 صفحه است .صفحاتش مقواییه و عکسای قشنگ و رنگی داره.یک طرفش شعر نوشته و رو بروش عکسش

ادامه مطلب  

کتابخونه ی شبانه روزی  

++یه پیجی تو  اینستا هست که برای یه خانوم مهندس، که در یکی از دانشگاه های مطرح امریکا درس میخونه،،،صد و خورده ای پست گذاشته بود،،، دیروز چند تا از کپشن هاشو خوندم ، لذت بردم از اون همه پشتکار ،،، خلاصه امروز کمی فرصت کردم و باز مقداری از کپشن هاشو خوندم،،یه عکسی از کتابخونه دانشگاهشون گذاشته بود به وقت سه نصف شب،،، تو دلم یه "خووووووش به حالشون"عمیق گفتم،،، میگفت کتابخونه های دانشگاهشون شبانه روزیه،،، من هم از این کتابخونه ها میخوام

ادامه مطلب  

کتابخونه ی شبانه روزی  

++یه پیجی تو  اینستا هست که برای یه خانوم مهندس، که در یکی از دانشگاه های مطرح امریکا درس میخونه،،،صد و خورده ای پست گذاشته بود،،، دیروز چند تا از کپشن هاشو خوندم ، لذت بردم از اون همه پشتکار ،،، خلاصه امروز کمی فرصت کردم و باز مقداری از کپشن هاشو خوندم،،یه عکسی از کتابخونه دانشگاهشون گذاشته بود به وقت سه نصف شب،،، تو دلم یه "خووووووش به حالشون"عمیق گفتم،،، میگفت کتابخونه های دانشگاهشون شبانه روزیه،،، من هم از این کتابخونه ها میخوام

ادامه مطلب  

هاراکیری ؛ مرگ شرافتمندانه یک ساموراییِ زنده ...!  

کی گفته کیفیت همیشه از کمیت بهتره ؟!!! خود من اینو یه جاهایی گفتم ولی اعتراف می کنم واقعیتش همون یه جاها هم اینو  پَروندم در واقع ! و عذرخوام از خودم، ولی باید اضافه کنم که خیلی هم بیجا نموده ام :)) مثلا شما بهت بگن یه هدیه در ابعاد منظم 50 در 50 در 50 سانتی متر داریم یکی در ابعاد جامدادي یعنی 4*8*20 کدومشو برمی داری ؟! عذرخواهم مگه خل باشی بری کوچیکه رو برداری چون قطعا توش موزه :| نه یعنی معلومه دیگه قطعا توش جامداديه :| اصلا با این ابعاد چی جا میشه توش ؟!

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

عاشقانه ای متفاوت  

سلام روزتون به شیرینی عسلعیدتون هم پیشاپیش مبارکجمعه س هنوز مسافرا از سفر برنگشتن، اما گفتن که امروز برمیگردنصبح زود اومدم سرکار تا کمی کارهام را مرتب کنماونقدر در خلسه ی بعد از قرار عاشقانه فرو رفتم که هیچ نمیتونم بنویسمفعلا در یک خوشی و ناخوشی توامان درگیر خودم هستمخوشی از یک قرار عاشقانه... ناخوش از دوری دوباره....دیشب وقتی آقای دکتر رفت، اونقدر لبریز غم شده بودم که حس کردم نزدیک به مردن هستماونقدر قلبم سنگین شده بود که حس میکردم هر لحظه

ادامه مطلب  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار
جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار

جامدادي طرح دوچرخه سوار یک جاخودکاری فانتزی شیک و دکوری مخصوص روی میز است که دارای جای قلم و خودکار و همچنین جای مخصوص کارت است ابعاد این جامدادي رومیزی دکوری 22 سانتی متر طول 10 سانتی متر عرض و 11 سانتی متر ارتفاع می باشد این جاخودکاری رومیزی ابتدا بصورت تکه های پازل است که روی ورقه چوب قرار دارند و شما می بایست طبق نقشه ای که همراه مح

ادامه مطلب  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار
جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار

جامدادي طرح دوچرخه سوار یک جاخودکاری فانتزی شیک و دکوری مخصوص روی میز است که دارای جای قلم و خودکار و همچنین جای مخصوص کارت است ابعاد این جامدادي رومیزی دکوری 22 سانتی متر طول 10 سانتی متر عرض و 11 سانتی متر ارتفاع می باشد این جاخودکاری رومیزی ابتدا بصورت تکه های پازل است که روی ورقه چوب قرار دارند و شما می بایست طبق نقشه ای که همراه مح

ادامه مطلب  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار
جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار

جامدادي طرح دوچرخه سوار یک جاخودکاری فانتزی شیک و دکوری مخصوص روی میز است که دارای جای قلم و خودکار و همچنین جای مخصوص کارت است ابعاد این جامدادي رومیزی دکوری 22 سانتی متر طول 10 سانتی متر عرض و 11 سانتی متر ارتفاع می باشد این جاخودکاری رومیزی ابتدا بصورت تکه های پازل است که روی ورقه چوب قرار دارند و شما می بایست طبق نقشه ای که همراه مح

ادامه مطلب  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار  

جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار
جاخودکاری رومیزی و جاکارتی دکوری طرح دوچرخه سوار

جامدادي طرح دوچرخه سوار یک جاخودکاری فانتزی شیک و دکوری مخصوص روی میز است که دارای جای قلم و خودکار و همچنین جای مخصوص کارت است ابعاد این جامدادي رومیزی دکوری 22 سانتی متر طول 10 سانتی متر عرض و 11 سانتی متر ارتفاع می باشد این جاخودکاری رومیزی ابتدا بصورت تکه های پازل است که روی ورقه چوب قرار دارند و شما می بایست طبق نقشه ای که همراه مح

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1