ابراهیم (ع) در مناظره با کابالیسم  

 
ظاهراً ابراهیم (ع) را
پس از‌ آن محاکمه با تهدید و وعده وعید آزاد می‌گذارند و به دنبال فرصتی
هستند تا او را توسط خود مردم محکوم و مجازات کنند. این فرصت شیطانی را به
دست آوردند، این‌بار ابراهیم در مراسم معبد حاضر شده هم عمو و هم مردم را
با صدای بلند مورد خطاب قرار می‌دهد: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ابراهیم (ع) در مناظره با کابالیسم  

 
ظاهراً ابراهیم (ع) را
پس از‌ آن محاکمه با تهدید و وعده وعید آزاد می‌گذارند و به دنبال فرصتی
هستند تا او را توسط خود مردم محکوم و مجازات کنند. این فرصت شیطانی را به
دست آوردند، این‌بار ابراهیم در مراسم معبد حاضر شده هم عمو و هم مردم را
با صدای بلند مورد خطاب قرار می‌دهد: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ابراهیم (ع) در مناظره با کابالیسم  

 
ظاهراً ابراهیم (ع) را
پس از‌ آن محاکمه با تهدید و وعده وعید آزاد می‌گذارند و به دنبال فرصتی
هستند تا او را توسط خود مردم محکوم و مجازات کنند. این فرصت شیطانی را به
دست آوردند، این‌بار ابراهیم در مراسم معبد حاضر شده هم عمو و هم مردم را
با صدای بلند مورد خطاب قرار می‌دهد: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر  

ابراهیم گلستان از نگاهی دیگردانلود تحقیق ابراهیم گلستان از نگاهی دیگر، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه. ابراهیم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شیراز به دنیا آمد. پدرش مدیر روزنامه "گلستان" در شیراز بود. در ۱۳۲۰ به تهران آمد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما ..

ادامه مطلب  

ابراهیم یزدی بعد سالها تلاش برای امریکا از سوی این کشور ممنوع الورود شده و مجوز برای درمان در این کشور نیافت  

به نام خدای مهدی عج

مصدق بعد از سالها اعتمادسازی وجلب رضایت امریکا توسط خود آمریکا مورد کودتا قرار گرفته ،ساقط و به روستای احمدآباد تبعید شد ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی بعد از سالها تلاش برای حفظ منافع امریکا از سوی آمریکا ممنوع الورود شد( حتی برای درمان)http://akharinkhabar.ir/politics/3225670تماس آمریکا با ابراهیم یزدیhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950625000852ابراهیم یزدی جنازه هویدا را به خارج از کشور بردhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/298339امریکا به  ابراهیم یزدی ویزا نداد

ادامه مطلب  

ابراهیم یزدی بعد سالها تلاش برای امریکا از سوی این کشور ممنوع الورود شده و مجوز برای درمان در این کشور نیافت  

به نام خدای مهدی عج

مصدق بعد از سالها اعتمادسازی وجلب رضایت امریکا توسط خود آمریکا مورد کودتا قرار گرفته ،ساقط و به روستای احمدآباد تبعید شد ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی بعد از سالها تلاش برای حفظ منافع امریکا از سوی آمریکا ممنوع الورود شد( حتی برای درمان)http://akharinkhabar.ir/politics/3225670تماس آمریکا با ابراهیم یزدیhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950625000852ابراهیم یزدی جنازه هویدا را به خارج از کشور بردhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/298339امریکا به  ابراهیم یزدی ویزا نداد

ادامه مطلب  

ابراهیم یزدی بعد سالها تلاش برای امریکا از سوی این کشور ممنوع الورود شده و مجوز برای درمان در این کشور نیافت  

به نام خدای مهدی عج

مصدق بعد از سالها اعتمادسازی وجلب رضایت امریکا توسط خود آمریکا مورد کودتا قرار گرفته ،ساقط و به روستای احمدآباد تبعید شد ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی بعد از سالها تلاش برای حفظ منافع امریکا از سوی آمریکا ممنوع الورود شد( حتی برای درمان)http://akharinkhabar.ir/politics/3225670تماس آمریکا با ابراهیم یزدیhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950625000852ابراهیم یزدی جنازه هویدا را به خارج از کشور بردhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/298339امریکا به  ابراهیم یزدی ویزا نداد

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

آن کس که تو را شناخت  

یکی از دوستانم که همرزم ابراهیم خلیلی بود تماس گرفت و گفت: ابراهیم در جریان تفحص پیکر شهدا، یک پایش را از دست داده بود، برای اعزام به سوریه به همه رو انداخت. آخرش دو ماه پشت هم روزه گرفت و در حال و هوای خودش غرق شد تا این که خبر رسید با اعزامش موافقت شده است.
به او گفتم: برای من دست شستن از فرزندانم کار ساده ای نیست، کار دل است دیگر ...
ابراهیم پاسخ داد: یادت باشد تا وقتی که اسماعیل درونت را ذبح نکردی، خلیل خدا نخواهی شد. 
ابراهیم دو فرزند دارد. خود

ادامه مطلب  

اشانتیون((:  

دو تایی رفتیم تو مغازه ک بنده ی بسته نون رژیمی بخرم،نتیجه اش این شد ک با ۶ تاااااااا بسته نون از مغازه اومدیم بیرون/:ینی ب محض اینکه فروشنده گفت هر ۵ تا،۱ دونه اشانتیون داره،ی نگاه مریم ب من کرد و ی نگاهم من ب مریم و بعد در کسری از ثانیه دیدم مریم بدو بدو رفته ی بسته برداشته با خر ذوقی میگه اشانتیونش مال من((:هیچی دیگه،برای یه اشانتیون،۴۱ تومن پول نون دادم،اونم نون خشششششک((((:ینی ی بار نشده ما دوتا محض رضای خدا بدون حاشیه و مثل بقیه آدما ی کاری ر

ادامه مطلب  

اشانتیون((:  

دو تایی رفتیم تو مغازه ک بنده ی بسته نون رژیمی بخرم،نتیجه اش این شد ک با ۶ تاااااااا بسته نون از مغازه اومدیم بیرون/:ینی ب محض اینکه فروشنده گفت هر ۵ تا،۱ دونه اشانتیون داره،ی نگاه مریم ب من کرد و ی نگاهم من ب مریم و بعد در کسری از ثانیه دیدم مریم بدو بدو رفته ی بسته برداشته با خر ذوقی میگه اشانتیونش مال من((:هیچی دیگه،برای یه اشانتیون،۴۱ تومن پول نون دادم،اونم نون خشششششک((((:ینی ی بار نشده ما دوتا محض رضای خدا بدون حاشیه و مثل بقیه آدما ی کاری ر

ادامه مطلب  

63-لانتوری  

جزء بدترین فیلمهایی بود که دیدم..از نظر فیلمنامه و بازی خوبه اما بشدت اذیت کننده است.... .با دیدن این فیلم حالم بشدت بد شد..جای مریم بودین میبخشیدین؟من جای مریم بودم؟من هنوز نتونستم تصمیم قاطع بگیرم.چون با کور شدن پاشا من خوب نمیشم.اما بشدت حق دارم که زندگیشو ازش بگیرم که زیباییمو نابود کرد!!فقط با یک چیزی خیلییی موافقم که تا لحظه اخر باید قصاص کرد و اگر بخششی هست لحظه اخر ببخشی! مثل مریم.چون مجرم تا اون لحظه اونقدر درک نمیکنه چه بلایی سرطرف اور

ادامه مطلب  

63-لانتوری  

جزء بدترین فیلمهایی بود که دیدم..از نظر فیلمنامه و بازی خوبه اما بشدت اذیت کننده است.... .با دیدن این فیلم حالم بشدت بد شد..جای مریم بودین میبخشیدین؟من جای مریم بودم؟من هنوز نتونستم تصمیم قاطع بگیرم.چون با کور شدن پاشا من خوب نمیشم.اما بشدت حق دارم که زندگیشو ازش بگیرم که زیباییمو نابود کرد!!فقط با یک چیزی خیلییی موافقم که تا لحظه اخر باید قصاص کرد و اگر بخششی هست لحظه اخر ببخشی! مثل مریم.چون مجرم تا اون لحظه اونقدر درک نمیکنه چه بلایی سرطرف اور

ادامه مطلب  

63-لانتوری  

جزء بدترین فیلمهایی بود که دیدم..از نظر فیلمنامه و بازی خوبه اما بشدت اذیت کننده است.... .با دیدن این فیلم حالم بشدت بد شد..جای مریم بودین میبخشیدین؟من جای مریم بودم؟من هنوز نتونستم تصمیم قاطع بگیرم.چون با کور شدن پاشا من خوب نمیشم.اما بشدت حق دارم که زندگیشو ازش بگیرم که زیباییمو نابود کرد!!فقط با یک چیزی خیلییی موافقم که تا لحظه اخر باید قصاص کرد و اگر بخششی هست لحظه اخر ببخشی! مثل مریم.چون مجرم تا اون لحظه اونقدر درک نمیکنه چه بلایی سرطرف اور

ادامه مطلب  

63-لانتوری  

جزء بدترین فیلمهایی بود که دیدم..از نظر فیلمنامه و بازی خوبه اما بشدت اذیت کننده است.... .با دیدن این فیلم حالم بشدت بد شد..جای مریم بودین میبخشیدین؟من جای مریم بودم؟من هنوز نتونستم تصمیم قاطع بگیرم.چون با کور شدن پاشا من خوب نمیشم.اما بشدت حق دارم که زندگیشو ازش بگیرم که زیباییمو نابود کرد!!فقط با یک چیزی خیلییی موافقم که تا لحظه اخر باید قصاص کرد و اگر بخششی هست لحظه اخر ببخشی! مثل مریم.چون مجرم تا اون لحظه اونقدر درک نمیکنه چه بلایی سرطرف اور

ادامه مطلب  

63-لانتوری  

جزء بدترین فیلمهایی بود که دیدم..از نظر فیلمنامه و بازی خوبه اما بشدت اذیت کننده است.... .با دیدن این فیلم حالم بشدت بد شد..جای مریم بودین میبخشیدین؟من جای مریم بودم؟من هنوز نتونستم تصمیم قاطع بگیرم.چون با کور شدن پاشا من خوب نمیشم.اما بشدت حق دارم که زندگیشو ازش بگیرم که زیباییمو نابود کرد!!فقط با یک چیزی خیلییی موافقم که تا لحظه اخر باید قصاص کرد و اگر بخششی هست لحظه اخر ببخشی! مثل مریم.چون مجرم تا اون لحظه اونقدر درک نمیکنه چه بلایی سرطرف اور

ادامه مطلب  

ابراهیم از امتحان الهی سر بلند شد  

پدردل برید از فرزندشدل برید از دنیادل بست به خدافرزند را برد به قربانگاه تا سر از تن جگر گوشه جدا کندآماده شدبسم الله ...ناگه فرشته ای ظاهر شدپیغامی از جانب خدا آوردگوسفندی را با خود آورداسماعیل آزاد شدابراهیم از امتحان الهی سر بلند شد#شبنم_شانیزاده_اصلی#shabnamshanizadehasliتبریک و تهنیت عرض می کنم عید قربان را و غلبه کردن بر هوای نفس را

ادامه مطلب  

ابراهیم از امتحان الهی سر بلند شد  

پدردل برید از فرزندشدل برید از دنیادل بست به خدافرزند را برد به قربانگاه تا سر از تن جگر گوشه جدا کندآماده شدبسم الله ...ناگه فرشته ای ظاهر شدپیغامی از جانب خدا آوردگوسفندی را با خود آورداسماعیل آزاد شدابراهیم از امتحان الهی سر بلند شد#شبنم_شانیزاده_اصلی#shabnamshanizadehasliتبریک و تهنیت عرض می کنم عید قربان را و غلبه کردن بر هوای نفس را

ادامه مطلب  

پنجاه و شش  

اولین باره تو زندگی بیست و دو سالم که میفهمم عید قربان ینی چی...اولین باره که میفهمم ابراهیم بودن چقدر سخت و عجیبه...
من اگه جای ابراهیم بودم،اگه قرار بود قربانی بدم،جای پسر به کوه بردن خودمو قربانی میکردم...من شرافت دل بریدن ندارم پس عید من نیست...اگه عیده براتون،عیدتون مبارک...

مرگ به سازمان سنجش....مرگ...هزاران بار...جوابامونو بده بریم دیگه...

ادامه مطلب  

پنجاه و شش  

اولین باره تو زندگی بیست و دو سالم که میفهمم عید قربان ینی چی...اولین باره که میفهمم ابراهیم بودن چقدر سخت و عجیبه...
من اگه جای ابراهیم بودم،اگه قرار بود قربانی بدم،جای پسر به کوه بردن خودمو قربانی میکردم...من شرافت دل بریدن ندارم پس عید من نیست...اگه عیده براتون،عیدتون مبارک...

مرگ به سازمان سنجش....مرگ...هزاران بار...جوابامونو بده بریم دیگه...

ادامه مطلب  

پنجاه و شش  

اولین باره تو زندگی بیست و دو سالم که میفهمم عید قربان ینی چی...اولین باره که میفهمم ابراهیم بودن چقدر سخت و عجیبه...
من اگه جای ابراهیم بودم،اگه قرار بود قربانی بدم،جای پسر به کوه بردن خودمو قربانی میکردم...من شرافت دل بریدن ندارم پس عید من نیست...اگه عیده براتون،عیدتون مبارک...

مرگ به سازمان سنجش....مرگ...هزاران بار...جوابامونو بده بریم دیگه...

ادامه مطلب  

پنجاه و شش  

اولین باره تو زندگی بیست و دو سالم که میفهمم عید قربان ینی چی...اولین باره که میفهمم ابراهیم بودن چقدر سخت و عجیبه...
من اگه جای ابراهیم بودم،اگه قرار بود قربانی بدم،جای پسر به کوه بردن خودمو قربانی میکردم...من شرافت دل بریدن ندارم پس عید من نیست...اگه عیده براتون،عیدتون مبارک...

مرگ به سازمان سنجش....مرگ...هزاران بار...جوابامونو بده بریم دیگه...

ادامه مطلب  

ملکه ی خفته :] (مریم میرزاخانی)  

مریم میرزاخانی هم از بین ما رفت ..
وقتی بیدار شدم و این خبرو شنیدم،
شوکه شدم و فقط اشک ها بودند که داشتند سرازیر میشدند ..
دنیا همینقدر پوچه ..
همینقدر پوچ ..
از حادثه تصادف شریفی ها نجات پیدا کرده بود (76)
امسال بر اثر سرطان از بین ما رفت (96)
همه ی ما آمده ایم تا برویم .. :)

ادامه مطلب  

ملکه ی خفته :] (مریم میرزاخانی)  

مریم میرزاخانی هم از بین ما رفت ..
وقتی بیدار شدم و این خبرو شنیدم،
شوکه شدم و فقط اشک ها بودند که داشتند سرازیر میشدند ..
دنیا همینقدر پوچه ..
همینقدر پوچ ..
از حادثه تصادف شریفی ها نجات پیدا کرده بود (76)
امسال بر اثر سرطان از بین ما رفت (96)
همه ی ما آمده ایم تا برویم .. :)

ادامه مطلب  

آیا ابراهیم (ع) به مصر رفته است؟  

به شرح رفت که عمویش [1] به او گفت: از من دور باش و گرنه، سنگسارت می‌کنم. ابراهیم گفت: این کار را خواهم کرد لیکن پس از فرصتی که دوباره شماها را به راه حق دعوت کنم و نیز برای هدایت شخص تو دعا کرده باشم. و این فرصت به محاکمه‌ها و ماجرای آتش، منجر شد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آیا ابراهیم (ع) به مصر رفته است؟  

به شرح رفت که عمویش [1] به او گفت: از من دور باش و گرنه، سنگسارت می‌کنم. ابراهیم گفت: این کار را خواهم کرد لیکن پس از فرصتی که دوباره شماها را به راه حق دعوت کنم و نیز برای هدایت شخص تو دعا کرده باشم. و این فرصت به محاکمه‌ها و ماجرای آتش، منجر شد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آیا ابراهیم (ع) به مصر رفته است؟  

به شرح رفت که عمویش [1] به او گفت: از من دور باش و گرنه، سنگسارت می‌کنم. ابراهیم گفت: این کار را خواهم کرد لیکن پس از فرصتی که دوباره شماها را به راه حق دعوت کنم و نیز برای هدایت شخص تو دعا کرده باشم. و این فرصت به محاکمه‌ها و ماجرای آتش، منجر شد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جامعه شناسی سوختن!  

دیروز متنی خواندم با این مضمون که مریم میرزاخانی شخص شخیصی نبوده و رییس جمهور با انتشار عکس او در صفحه اینستلگرامش بی حجابی را رواج داده و اصلا عددی نبوده که مقامات برایش پیام تسلیت بنویسند!!!!!!در کانال تلگرامی اساتید کشوری هم برخی اساتید اذعان داشتند که مریم میرزاخانی چندان نخبه نبوده...فقط پنج مقاله نوشته و ما بالغ بر بیست مقاله نوشته ایم!!!!!در جواب به این عزیزان نمیخواهم بگویم که نخبگی مریم را ما تعیین نکرده و نمیکنیم. حتی نمیگویم که مقالا

ادامه مطلب  

جامعه شناسی سوختن!  

دیروز متنی خواندم با این مضمون که مریم میرزاخانی شخص شخیصی نبوده و رییس جمهور با انتشار عکس او در صفحه اینستلگرامش بی حجابی را رواج داده و اصلا عددی نبوده که مقامات برایش پیام تسلیت بنویسند!!!!!!در کانال تلگرامی اساتید کشوری هم برخی اساتید اذعان داشتند که مریم میرزاخانی چندان نخبه نبوده...فقط پنج مقاله نوشته و ما بالغ بر بیست مقاله نوشته ایم!!!!!در جواب به این عزیزان نمیخواهم بگویم که نخبگی مریم را ما تعیین نکرده و نمیکنیم. حتی نمیگویم که مقالا

ادامه مطلب  

یادداشت هشتاد و یکم  

همیشه آفتاب رو بیشتر از بارون دوست داشتم(بی احساسم یعنی؟؟)کلا گرما رو به سرما ترجیح میدم.از برف که متنفرم اصلا.آماااا آی حال میکنم با بارون شهریور!بارون فقط تو شهریور,هم یه مدته ما اینور ندیدیمش و دلتنگش میشم,هم اینکه قندیل نمیبندم اگه خیس بشم.جای دوست دارنش خالیییعجب تند و تیز هم میاد با قطره های درشت

ادامه مطلب  

فتوای مضحک وهابی  

بازی فوتبال حرام است چون در آن تشابه به کفار است!!!
هر چه بیشتر در سخنان وفتاوای علما و مفتی های وهابی نظر میکنیم بیشتر به جمود فکری و جهالیت آنها پی میبریم 
از جمله سخنان وفتاوای جاهلانه آنها یکی اینکه :
ذیاب بن سعد آل حمدان الغامدی در کتابی که به نام(حقیقة کرة القدم - حقیقت فوتبال) نوشته است می گوید :
و من المشابهات بالکفار مما أفرزته لعبة(کرة القدم)، وغیرها من اللعاب الریاضیة العصریة ما یلی باختصار:
اولاً: محاربة اللغة العربیة، فخذ مثلاً: الک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1