گیف تصویری با پول یک پاکت سیگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید  

گیف تصویری با پول یک پاکت سيگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید
گیف تصویری با پول یک پاکت سيگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید
دسته بندی


وکتور
فرمت فایل


zip
حجم فایل


ادامه مطلب  

گیف تصویری با پول یک پاکت سیگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید  

گیف تصویری با پول یک پاکت سيگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید
گیف تصویری با پول یک پاکت سيگار در ایران و انگلستان چه چیزایی میشه خرید
دسته بندی


وکتور
فرمت فایل


zip
حجم فایل


ادامه مطلب  

طرح پیشنهادی پاکت نامه آریا دونا پارس  

طراجی پاکت نامه آریا دونا پارسزمینه فعالیت: نفت و گازسال تولید: 1396مدت اجرا: 2 روزویژگی های پاکت نامهبخشی از پروژه برندینگ شرکت آریا دونا پارسمنبع: http://joeharry.com/portfolio/arya-dona-pars-envelope-etude/استودیو گرافیک جوهری مجری امور تبلیغات، طراحی، برندینگ و چاپ در زمینه های ذیل آماده خدمت گذاری به شما دوستان عزیز می باشد:طراحی بروشورطراحی کاتالوگطراحی پوسترطراحی تراکتطراحی استندطراحی لوگوطراحی سایتچاپ بروشورچاپ کاتالوگچاپ پوسترچاپ تراکتچاپ استندبرای دید

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

گاهی تفننی سیگار میکشم  

الآن ساعت 11 شبه و من هنوز مشغول سيگار کشیدنم. لامصب میره اون پشت پنجره اتاق و سيگار میکشه. قشنگ احساس میکنم که نیکوتین های معتاد کننده دارند بهم تزریق میشن. تازه سرفه هم میکنم که قشنگ انگار یک چند پکی هم به سيگار زده باشم. چند وقت پیش رفتم اون گوشه پاکت سيگار طرف رو انداختم سطل آشغال که یک چند نخ سيگار هم اتفاقن توش بود. الآن هرچند وقت یک بار بینیم که میسوزه با دستم جلوش حائل میکنم. گاهی هم بوی گازوئیل میادو بوی جگرکی محله مون که نمیدونم آیا بدب

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

لست سین  

گشتی تو اگر در تل خود لست رسنتلیآی ویش یو چقدر اکسیدنتلیما بی بنفیتان همه در شوق وصالِتدر مضحکه‌ی ما تو چرا اچیومنتی؟دنیا رو اگه پاکت سيگار  بدونیمما بهمن دولیمُ تو هم تک نخِ کنتیما لینک رپیدشیر لو اسپید و پولیتو با سید بسیار فراوان تورنتیمیدونی چرا جرات ابرازو ندارم؟چون زیرو ئم فاصله دارم با توئنتیاین که بر و رو ، ماشین و مالم ندارم همباعث شده که نگرده صادر به تو رِنت ایمن شیک‌امو بی هیچ طرفداردر حسرت اینم که تو مثل تریدنتیتازه همه ای

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

این داستان : امضاع ولی  

دیشب دورهمی رو که دیدماونجایی که قیمت واسه روز مادر کادو خریده بودیاد خاطره چند سال پیش خودمون افتادمیه بار این دم باریکه قالتاق اومد یقه ی منو گرفت که پول بده برم واسه بابا کادوی روز پدر بخرماز خوش خواب و مامان هم گرفتیه خرده هم خودش گذاشت روش که بره کادو بگیرهیکم هم اظهار نظر کرد که چی بخریم و چی نخریماز اونجایی که بچه بود و خودش نمیتونست بره کادو بخرهو من و خوش خوابم درس داشتیم و مادرم هم خسته بودمامان بهش پیشنهاد داد گفت یه پاکت درست کنپو

ادامه مطلب  

ست اداری کهکشان دانا  

طراحی و چاپ ست اداری کهکشان دانازمینه فعالیت: فناوری و امنیت اطلاعاتسال تولید: 1393مدت اجرا: 2 روزویژگی های ست اداریشامل سر برگ، پاکت نامه، کارت ویزیت و پاکت CDجنس کاغذ: تحریر 70 گرممنبع: http://joeharry.com/portfolio/kahkeshan-dana-business-set/استودیو گرافیک جوهری مجری امور تبلیغات، طراحی، برندینگ و چاپ در زمینه های ذیل آماده خدمت گذاری به شما دوستان عزیز می باشد:طراحی بروشورطراحی کاتالوگطراحی پوسترطراحی تراکتطراحی استندطراحی لوگوطراحی سایتچاپ بروشورچاپ کاتالوگچ

ادامه مطلب  

ست اداری کهکشان دانا  

طراحی و چاپ ست اداری کهکشان دانازمینه فعالیت: فناوری و امنیت اطلاعاتسال تولید: 1393مدت اجرا: 2 روزویژگی های ست اداریشامل سر برگ، پاکت نامه، کارت ویزیت و پاکت CDجنس کاغذ: تحریر 70 گرممنبع: http://joeharry.com/portfolio/kahkeshan-dana-business-set/استودیو گرافیک جوهری مجری امور تبلیغات، طراحی، برندینگ و چاپ در زمینه های ذیل آماده خدمت گذاری به شما دوستان عزیز می باشد:طراحی بروشورطراحی کاتالوگطراحی پوسترطراحی تراکتطراحی استندطراحی لوگوطراحی سایتچاپ بروشورچاپ کاتالوگچ

ادامه مطلب  

ست اداری کهکشان دانا  

طراحی و چاپ ست اداری کهکشان دانازمینه فعالیت: فناوری و امنیت اطلاعاتسال تولید: 1393مدت اجرا: 2 روزویژگی های ست اداریشامل سر برگ، پاکت نامه، کارت ویزیت و پاکت CDجنس کاغذ: تحریر 70 گرممنبع: http://joeharry.com/portfolio/kahkeshan-dana-business-set/استودیو گرافیک جوهری مجری امور تبلیغات، طراحی، برندینگ و چاپ در زمینه های ذیل آماده خدمت گذاری به شما دوستان عزیز می باشد:طراحی بروشورطراحی کاتالوگطراحی پوسترطراحی تراکتطراحی استندطراحی لوگوطراحی سایتچاپ بروشورچاپ کاتالوگچ

ادامه مطلب  

شناس  

  هاتف خلوت به من آواز داد              وام چنان کن که توان باز داد
  آب درین آتش پاکت چراست            باد جنیبت کش خاکت چراست
  خاک تب آرنده به تابوت بخش           آتش تابنده به یاقوت بخش
  دور شو  از راه زنان حواس              راه تو دل داند، دل را شناس
                     
                               مخزن الاسرار:47

ادامه مطلب  

شناس  

  هاتف خلوت به من آواز داد              وام چنان کن که توان باز داد
  آب درین آتش پاکت چراست            باد جنیبت کش خاکت چراست
  خاک تب آرنده به تابوت بخش           آتش تابنده به یاقوت بخش
  دور شو  از راه زنان حواس              راه تو دل داند، دل را شناس
                     
                               مخزن الاسرار:47

ادامه مطلب  

شناس  

  هاتف خلوت به من آواز داد              وام چنان کن که توان باز داد
  آب درین آتش پاکت چراست            باد جنیبت کش خاکت چراست
  خاک تب آرنده به تابوت بخش           آتش تابنده به یاقوت بخش
  دور شو  از راه زنان حواس              راه تو دل داند، دل را شناس
                     
                               مخزن الاسرار:47

ادامه مطلب  

بازی نهنگ آبی (ورژن ایرانی)  

1.یک پاکت سيگار توی جیبت بزارو برو خونه(شبو مجبوری تو پارک بخوابی مطمعنن)
2.ساعت 4:20 صبح بیدار شو وبه بابات بگو گشنمه
(احتمالا بهت میگه کوفت و زهرمار بخور)
3.ظهر پنج تا تخم مرغ آبپز بخور و بعد برو مهمونی یکی از رفقای با کلاست
4.روی یه کاغذ عکس تتلو رو بکش و عکسشو واسه ادمین بفرست
5.اگه جرعت نهنگ شدن و داری برو رو ماشین بابات با کلید بنویس دوستت دارم بابا
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بازی نهنگ آبی (ورژن ایرانی)  

1.یک پاکت سيگار توی جیبت بزارو برو خونه(شبو مجبوری تو پارک بخوابی مطمعنن)
2.ساعت 4:20 صبح بیدار شو وبه بابات بگو گشنمه
(احتمالا بهت میگه کوفت و زهرمار بخور)
3.ظهر پنج تا تخم مرغ آبپز بخور و بعد برو مهمونی یکی از رفقای با کلاست
4.روی یه کاغذ عکس تتلو رو بکش و عکسشو واسه ادمین بفرست
5.اگه جرعت نهنگ شدن و داری برو رو ماشین بابات با کلید بنویس دوستت دارم بابا
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بازی نهنگ آبی (ورژن ایرانی)  

1.یک پاکت سيگار توی جیبت بزارو برو خونه(شبو مجبوری تو پارک بخوابی مطمعنن)
2.ساعت 4:20 صبح بیدار شو وبه بابات بگو گشنمه
(احتمالا بهت میگه کوفت و زهرمار بخور)
3.ظهر پنج تا تخم مرغ آبپز بخور و بعد برو مهمونی یکی از رفقای با کلاست
4.روی یه کاغذ عکس تتلو رو بکش و عکسشو واسه ادمین بفرست
5.اگه جرعت نهنگ شدن و داری برو رو ماشین بابات با کلید بنویس دوستت دارم بابا
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بازی نهنگ آبی (ورژن ایرانی)  

1.یک پاکت سيگار توی جیبت بزارو برو خونه(شبو مجبوری تو پارک بخوابی مطمعنن)
2.ساعت 4:20 صبح بیدار شو وبه بابات بگو گشنمه
(احتمالا بهت میگه کوفت و زهرمار بخور)
3.ظهر پنج تا تخم مرغ آبپز بخور و بعد برو مهمونی یکی از رفقای با کلاست
4.روی یه کاغذ عکس تتلو رو بکش و عکسشو واسه ادمین بفرست
5.اگه جرعت نهنگ شدن و داری برو رو ماشین بابات با کلید بنویس دوستت دارم بابا
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

قمقمه سابلیمیشن  

قمقمه سابلیمیشنقمقمه خامچاپ روی قمقمهقمقمه سابلیمیشنمحصولی جدید از گروه تبلیغاتی چاپ ثامن
قمقمه های سابلیمیشن با قابلیت چاپ تمام رنگی به تعداد اندک حتی یک عدد
مناسب برای تبلیغات مهد کودک ها و آموزشگاه ها
مناسب برای هدیه آغاز سال تحصیلی
وبسایت ثامن گروپ
عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن گروپ
051-32290390
09367653851- 09353398128

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1