آموزش داستان نویسی و روایت داستان  

آموزش داستان نویسی و روایت داستانآموزش داستان نویسی و روایت داستاناگر
به داستان نویسی و روایت یک موضوع علاقه مند می باشید این کتاب می تواند
به شما کمک کند تا نحوه ی روایت صحیح یک داستان را بیاموزید.اصول و مبانی داستان نویسی را در این کتاب بیاموزید و شروع به بیان کردن صحیح و درست یک داستان بشوید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آموزش داستان نویسی و روایت داستان  

آموزش داستان نویسی و روایت داستانآموزش داستان نویسی و روایت داستاناگر
به داستان نویسی و روایت یک موضوع علاقه مند می باشید این کتاب می تواند
به شما کمک کند تا نحوه ی روایت صحیح یک داستان را بیاموزید.اصول و مبانی داستان نویسی را در این کتاب بیاموزید و شروع به بیان کردن صحیح و درست یک داستان بشوید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان- بخش دوم: موضوع (سوژه)  

اگر وارد یک کارگاه نجاری شوید و از استاد کارگاه بپرسید: مشغول ساختن چه هستید؟ مطمئن باشید که بلافاصله پاسخ می دهد: «میز» و یا «صندلی» و یا قفسه کتاب» و، یا ... یعنی موضوع کارش کاملا برایش روشن است. یک نجار پیش از آنکه به سراغ اره، تیشه، میخ و تخته برود، برای خودش روشن می کند که قصد دارد چه بسازد. یک داستان نویس هم قبل از هر چیز باید بداند که قصد دارد درباره ی چه موضوعی داستان بنویسد. اگر غیر از این باشد، نمی تواند داستانی بنویسد. این کار مثل این می

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان- بخش دوم: موضوع (سوژه)  

اگر وارد یک کارگاه نجاری شوید و از استاد کارگاه بپرسید: مشغول ساختن چه هستید؟ مطمئن باشید که بلافاصله پاسخ می دهد: «میز» و یا «صندلی» و یا قفسه کتاب» و، یا ... یعنی موضوع کارش کاملا برایش روشن است. یک نجار پیش از آنکه به سراغ اره، تیشه، میخ و تخته برود، برای خودش روشن می کند که قصد دارد چه بسازد. یک داستان نویس هم قبل از هر چیز باید بداند که قصد دارد درباره ی چه موضوعی داستان بنویسد. اگر غیر از این باشد، نمی تواند داستانی بنویسد. این کار مثل این می

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان- بخش دوم: موضوع (سوژه)  

اگر وارد یک کارگاه نجاری شوید و از استاد کارگاه بپرسید: مشغول ساختن چه هستید؟ مطمئن باشید که بلافاصله پاسخ می دهد: «میز» و یا «صندلی» و یا قفسه کتاب» و، یا ... یعنی موضوع کارش کاملا برایش روشن است. یک نجار پیش از آنکه به سراغ اره، تیشه، میخ و تخته برود، برای خودش روشن می کند که قصد دارد چه بسازد. یک داستان نویس هم قبل از هر چیز باید بداند که قصد دارد درباره ی چه موضوعی داستان بنویسد. اگر غیر از این باشد، نمی تواند داستانی بنویسد. این کار مثل این می

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

سریال غنچه های زخمی خلاصه داستا  

سريال غنچه های زخمی یکی از سريال های ترکی است که قرار است از شبکه های فارسی زبان پخش شود. امتیاز این فیلم در IMDB حدود 5.9 است و آنچنان سريال محبوبی نیست.
 
عکس سوگول در سريال غنچه های زخمی
عکس های دفنه و ایلول در سريال غنچه های زخمی در شبکه جم تی وی
تصاویر جمره و میرال در سريال غنچه های زخمی
عکس سرکان در سريال ترکی جدید غنچه های زخمی
غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگران سريال ترکی kirgin cicekler
بیشتر : سريال غنچه های زخمی خلاصه داستان و عکس بازیگر

ادامه مطلب  

.  

گسترش داستانیعنی این که عناصر و اتفاقات و شخصیت هایی که وارد داستان می شوند بی کار و معطل نمانند و هر کدام هسته ی مرکزی حرکتی طولی یا عرضی در داستان باشند... اما نکته ی مهمی که در گسترش داستان وجود دارد وابستگی و تابعیت هر عنصر به بافت کلی و روایی اثر است... یعنی چه!؟ یعنی این که برای مثال اگر بافت روایی یک اثر به فانتزی بنا شده، گسترش عناصر وفادار به فضای فانتزی بماند... برای فهم بهتر به ساخت دو سريال لاست و خانه ی پوشالی می توان دقت کرد؛ در سريال

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

دانلود سریال شهرزاد  

ان: حسن فتحی موضوع: تاریخی، اجتماعی محصول کشور: ایران نوع: ویدئویی مدت زمان: 60 دقیقه کیفیت: 720p حجم:  600 مگابایت
خلاصه داستان سريال شهرزاد
این سريال زیبا و تاریخی با یک داستان عاشقانه ساده شروع میشود و کم کم پیچیده شده و تحت تاثیر یکی سری بازی های مافیایی قرار میگیرد. دو بازیگر محبوب سینمای ایران, ترانه علی دوستی( در نقش شهرزاد) و مصطفی زمانی (در نقش فرهاد) عاشق هم شده و قصد ازدواج دارند. پدران این دو نفر زیر دست فردی با نفوذ بالا که سر دسته یک گر

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان - بخش اول: مقدمه  

داستان نویس مدتی را برای یافتن موضوع داستان سپس رشد دادن آن در ذهنش و بعد نوشتن آن روی کاغذ صرف می کند. این مدت با توجه به میزان آماده بودن ذهن نویسنده، کم و زیاد می شود. گاهی در مصاحبه با نویسندگان بزرگ می خوانیم که آنها داستانی را پس از آنکه چندین سال در ذهن شان بوده است، روی کاغذ آورده اند. این مسئله ممکن است در آغاز، به نظر عجیب بیاید.   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان - بخش اول: مقدمه  

داستان نویس مدتی را برای یافتن موضوع داستان سپس رشد دادن آن در ذهنش و بعد نوشتن آن روی کاغذ صرف می کند. این مدت با توجه به میزان آماده بودن ذهن نویسنده، کم و زیاد می شود. گاهی در مصاحبه با نویسندگان بزرگ می خوانیم که آنها داستانی را پس از آنکه چندین سال در ذهن شان بوده است، روی کاغذ آورده اند. این مسئله ممکن است در آغاز، به نظر عجیب بیاید.   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مراحل شکل گیری داستان - بخش اول: مقدمه  

داستان نویس مدتی را برای یافتن موضوع داستان سپس رشد دادن آن در ذهنش و بعد نوشتن آن روی کاغذ صرف می کند. این مدت با توجه به میزان آماده بودن ذهن نویسنده، کم و زیاد می شود. گاهی در مصاحبه با نویسندگان بزرگ می خوانیم که آنها داستانی را پس از آنکه چندین سال در ذهن شان بوده است، روی کاغذ آورده اند. این مسئله ممکن است در آغاز، به نظر عجیب بیاید.   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

اهداف پوچ  

در دهکده ای،یکی از کشاورز ها سگی داشت که همیشه کنار جاده می نشست و منتظر وسایل نقلیه ای می شد که از آن مسیر رد می شدند.به محض این که ماشینی سر می رسید،سگ به دنبال آن تا پایین جاده می دوید و در حالی که پارس می کرد،سعی می کرد تا از آن جلو بزند!
روزی،همسایه ی آن کشاورز از او پرسید: فکر می کنی بالاخره روزی سگت موفق می شود که از یکی از این ماشین ها سبقت بگیرد؟
کشاوورز پاسخ داد:این موضوع مهم نیست.آنچه مهم است،این است که اگر روزی از یکی از این ماشین ها سب

ادامه مطلب  

وضعیت بنفش  

«وضعیت بنفش» اثر امیررضا مافی.
کتاب از چندین بخش مختلف تشکیل شده. هر قسمت راوی متفاوتی داره و ماجرای خاصی رو شرح میده و بعد به مرور تمام این ماجراها با هم ارتباط پیدا می کنن. و درعین حال کتاب قسمتای کاملا تخیلی هم داره که مثلا اشیا راوی بخشی از داستان هستن و یا حتی فرشته ی مرگ.
کتاب متفاوت و روایت خلاقانه ایه. ولی بزرگترین ایراد کار اینه که اون خط داستانی ای که دنبال میشه، هیچ موضوع مشخص و واضحی نیشت. داستان خوب پرداخته شده ولی هیچ موضوع داستان

ادامه مطلب  

وضعیت بنفش  

«وضعیت بنفش» اثر امیررضا مافی.
کتاب از چندین بخش مختلف تشکیل شده. هر قسمت راوی متفاوتی داره و ماجرای خاصی رو شرح میده و بعد به مرور تمام این ماجراها با هم ارتباط پیدا می کنن. و درعین حال کتاب قسمتای کاملا تخیلی هم داره که مثلا اشیا راوی بخشی از داستان هستن و یا حتی فرشته ی مرگ.
کتاب متفاوت و روایت خلاقانه ایه. ولی بزرگترین ایراد کار اینه که اون خط داستانی ای که دنبال میشه، هیچ موضوع مشخص و واضحی نیشت. داستان خوب پرداخته شده ولی هیچ موضوع داستان

ادامه مطلب  

وضعیت بنفش  

«وضعیت بنفش» اثر امیررضا مافی.
کتاب از چندین بخش مختلف تشکیل شده. هر قسمت راوی متفاوتی داره و ماجرای خاصی رو شرح میده و بعد به مرور تمام این ماجراها با هم ارتباط پیدا می کنن. و درعین حال کتاب قسمتای کاملا تخیلی هم داره که مثلا اشیا راوی بخشی از داستان هستن و یا حتی فرشته ی مرگ.
کتاب متفاوت و روایت خلاقانه ایه. ولی بزرگترین ایراد کار اینه که اون خط داستانی ای که دنبال میشه، هیچ موضوع مشخص و واضحی نیست. داستان خوب پرداخته شده ولی هیچ موضوع داستان

ادامه مطلب  

وضعیت بنفش  

«وضعیت بنفش» اثر امیررضا مافی.
کتاب از چندین بخش مختلف تشکیل شده. هر قسمت راوی متفاوتی داره و ماجرای خاصی رو شرح میده و بعد به مرور تمام این ماجراها با هم ارتباط پیدا می کنن. و درعین حال کتاب قسمتای کاملا تخیلی هم داره که مثلا اشیا راوی بخشی از داستان هستن و یا حتی فرشته ی مرگ.
کتاب متفاوت و روایت خلاقانه ایه. ولی بزرگترین ایراد کار اینه که اون خط داستانی ای که دنبال میشه، هیچ موضوع مشخص و واضحی نیست. داستان خوب پرداخته شده ولی هیچ موضوع داستان

ادامه مطلب  

وضعیت بنفش  

«وضعیت بنفش» اثر امیررضا مافی.
کتاب از چندین بخش مختلف تشکیل شده. هر قسمت راوی متفاوتی داره و ماجرای خاصی رو شرح میده و بعد به مرور تمام این ماجراها با هم ارتباط پیدا می کنن. و درعین حال کتاب قسمتای کاملا تخیلی هم داره که مثلا اشیا راوی بخشی از داستان هستن و یا حتی فرشته ی مرگ.
کتاب متفاوت و روایت خلاقانه ایه. ولی بزرگترین ایراد کار اینه که اون خط داستانی ای که دنبال میشه، هیچ موضوع مشخص و واضحی نیست. داستان خوب پرداخته شده ولی هیچ موضوع داستان

ادامه مطلب  

دانلود سریال عالیجناب  

دانلود سريال عالیجناب با حجم کم لینک مستقیم خرید دانلود قانونی
دانلود رایگان کامل همه ی قسمت های سريال جدید عالیجناب سام قریبیان دانلود سريال ایرانی جدید عالیجناب با لینک مستقیم حجم کم کیفیت بالا عالی
عالیجناب – Alijenab نویسنده و کارگردان : سام قریبیان سال ساخت: 1394 | پخش: 1395 | پخش کننده: هنر نمای پارسیان ژانر سريال : ماجراجویانه | تهیه‌ کنندگان : مسعود ردایی و علی حضرتی
 
بازیگران اصلی سريال عالیجناب
سعید آقاخانی , امیر آقایی , لیلا اوت

ادامه مطلب  

دانلود سریال عالیجناب  

دانلود سريال عالیجناب با حجم کم لینک مستقیم خرید دانلود قانونی
دانلود رایگان کامل همه ی قسمت های سريال جدید عالیجناب سام قریبیان دانلود سريال ایرانی جدید عالیجناب با لینک مستقیم حجم کم کیفیت بالا عالی
عالیجناب – Alijenab نویسنده و کارگردان : سام قریبیان سال ساخت: 1394 | پخش: 1395 | پخش کننده: هنر نمای پارسیان ژانر سريال : ماجراجویانه | تهیه‌ کنندگان : مسعود ردایی و علی حضرتی
 
بازیگران اصلی سريال عالیجناب
سعید آقاخانی , امیر آقایی , لیلا اوت

ادامه مطلب  

خانه کج  

از دیروز شروع به خواندن داستان خانه کج کردم
یک داستان پلیسی اثر آگاتا کریستی
فعلا در صفحه 156 کتاب هستم
داستانی کیج کننده که از اول شروع جنایت به همه شک میکنی
حتی به خود مقتول که به قتل رسیده
هی میگم بزار به آخر داستان سر بزنم 
ولی خب .....
نمیشه .! 

ادامه مطلب  

خانه کج  

از دیروز شروع به خواندن داستان خانه کج کردم
یک داستان پلیسی اثر آگاتا کریستی
فعلا در صفحه 156 کتاب هستم
داستانی کیج کننده که از اول شروع جنایت به همه شک میکنی
حتی به خود مقتول که به قتل رسیده
هی میگم بزار به آخر داستان سر بزنم 
ولی خب .....
نمیشه .! 

ادامه مطلب  

عالمی که شیعه شد!  

بــــــــــــــســـــــــــــــــــوے
                                   حــــــق

ابن خلکان از علـــماے بزرگ اهل سنتـــــــ می نویسد:
قاضی نعمان محمد بن منصور، مالکی مذهب بود و سپس به مذهبــــــــــــــــــــ امامیه منتقل شد...

أبو حنیفة النعمان بن أبی عبد الله محمد بن المنصور بن أحمد بن حیون ، أحد الأئمة الفضلاء المشار إلیهم، ذکره الأمیر المختار المسبحی فی تاریخه فقال: کان من أهل العلم والفقه والدین والنبل على ما لا مزید علیه، وله عدة تصا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1