بازدید شهرستانی نطنز  

روز یک شنبه 22 مرداد 1396 رییس، معاون برنامه ریزی اشتغال و کارشناس صدور پروانه هاي گیاه پزشکی و رتبه بندی سازمان، در شهرستان نطنز حاضر شدند و در دو جلسه پیاپی با همکاران مدیریت و اعضاي شهرستان دیدار کردند.

مشاهده متن کامل بازدید شهرستانی نطنز 
کانال تلگرام برقی

ادامه مطلب  

بازدید شهرستانی نطنز  

روز یک شنبه 22 مرداد 1396 رییس، معاون برنامه ریزی اشتغال و کارشناس صدور پروانه هاي گیاه پزشکی و رتبه بندی سازمان، در شهرستان نطنز حاضر شدند و در دو جلسه پیاپی با همکاران مدیریت و اعضاي شهرستان دیدار کردند.

مشاهده متن کامل بازدید شهرستانی نطنز 
کانال تلگرام برقی

ادامه مطلب  

بازدید شهرستانی نطنز  

روز یک شنبه 22 مرداد 1396 رییس، معاون برنامه ریزی اشتغال و کارشناس صدور پروانه هاي گیاه پزشکی و رتبه بندی سازمان، در شهرستان نطنز حاضر شدند و در دو جلسه پیاپی با همکاران مدیریت و اعضاي شهرستان دیدار کردند.

مشاهده متن کامل بازدید شهرستانی نطنز 
کانال تلگرام برقی

ادامه مطلب  

مقدماتی برای میهمانی بهشتیان  

برگزاری سلسله جلسات یادواره شهدا
فرمانده سپاه شهرستان زرندیه عنوان کرد : به منظور برگزاری هر چه بهتر مراسم یادواره شهداي شهرستان جلسه کمیته اجرايی مراسم یادواره ی شهدا شهرستان با حضور مسئولین لشکری و کشوری در محل برگزاری جلسات سپاه شهرستان برگزار گردید .
در اين جلسه که با حضور مدیران نهاد هاي مختلف شهرستان و جمعی از فعالین کانون هاي فرهنگی برگزار گردید ، حاضرین ضمن تبادل دیدگاه ها در خصوص اجراي مناسب اين مراسم ، هماهنگی هاي نهايی را در آس

ادامه مطلب  

مقدماتی برای میهمانی بهشتیان  

برگزاری سلسله جلسات یادواره شهدا
فرمانده سپاه شهرستان زرندیه عنوان کرد : به منظور برگزاری هر چه بهتر مراسم یادواره شهداي شهرستان جلسه کمیته اجرايی مراسم یادواره ی شهدا شهرستان با حضور مسئولین لشکری و کشوری در محل برگزاری جلسات سپاه شهرستان برگزار گردید .
در اين جلسه که با حضور مدیران نهاد هاي مختلف شهرستان و جمعی از فعالین کانون هاي فرهنگی برگزار گردید ، حاضرین ضمن تبادل دیدگاه ها در خصوص اجراي مناسب اين مراسم ، هماهنگی هاي نهايی را در آس

ادامه مطلب  

تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره کتابخانه های شهرستان توسط مهندس رستم پور  

2017-07-16یکشنبه
در اقدامی خداپسندانه صورت گرفت:
تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان به توسط مهندس محمد رستم پور
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر همزمان با افتتاح ساختمان اداره در پی در خواست محسنی رئیس اداره شهرستان مهندس محمد رستم قول تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره را تقبل کردند.گفتنی است هزینه تجهیز سیستم صوتی در حدود 80میلیون ریال می باشد.
اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر مراتب س

ادامه مطلب  

تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره کتابخانه های شهرستان توسط مهندس رستم پور  

2017-07-16یکشنبه
در اقدامی خداپسندانه صورت گرفت:
تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان به توسط مهندس محمد رستم پور
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر همزمان با افتتاح ساختمان اداره در پی در خواست محسنی رئیس اداره شهرستان مهندس محمد رستم قول تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس اداره را تقبل کردند.گفتنی است هزینه تجهیز سیستم صوتی در حدود 80میلیون ریال می باشد.
اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر مراتب س

ادامه مطلب  

همسرم خیلی خودخواهه  

سلام شوهرم خیلی خودخواهه حتی توی رابطه جنسی حرف حرف خودشه و زورگو و خودشیفته وخود خواه کمی هم عصبی هست بیشتر مواقع هم فقط انگار خودشه و کسی رو نمیبینه و خودخواهی رو داره من خیلی سختمه اصلا نمیتونم بهش محبت کنم حتی نمیذاره من نظری بدم حرف حرف خودشه هرچی میگم آخرش خودش تصمیم میگیره تو رابطه جنسی هم خودش بايد تصمیم بگیره کی من برم یا اون بیاد.
آخه زورگرویی مردان به زنان تا کی؟!
اومده به من میگه من روش برخورد با زن خودخواه رو بلد نیستم لجباز شدم!
ب

ادامه مطلب  

همسرم خیلی خودخواهه  

سلام شوهرم خیلی خودخواهه حتی توی رابطه جنسی حرف حرف خودشه و زورگو و خودشیفته وخود خواه کمی هم عصبی هست بیشتر مواقع هم فقط انگار خودشه و کسی رو نمیبینه و خودخواهی رو داره من خیلی سختمه اصلا نمیتونم بهش محبت کنم حتی نمیذاره من نظری بدم حرف حرف خودشه هرچی میگم آخرش خودش تصمیم میگیره تو رابطه جنسی هم خودش بايد تصمیم بگیره کی من برم یا اون بیاد.
آخه زورگرویی مردان به زنان تا کی؟!
اومده به من میگه من روش برخورد با زن خودخواه رو بلد نیستم لجباز شدم!
ب

ادامه مطلب  

همسرم خیلی خودخواهه  

سلام شوهرم خیلی خودخواهه حتی توی رابطه جنسی حرف حرف خودشه و زورگو و خودشیفته وخود خواه کمی هم عصبی هست بیشتر مواقع هم فقط انگار خودشه و کسی رو نمیبینه و خودخواهی رو داره من خیلی سختمه اصلا نمیتونم بهش محبت کنم حتی نمیذاره من نظری بدم حرف حرف خودشه هرچی میگم آخرش خودش تصمیم میگیره تو رابطه جنسی هم خودش بايد تصمیم بگیره کی من برم یا اون بیاد.
آخه زودگرویی مردان به زنان تا کی؟!
اومده به من میگه من روش برخورد با زن خودخواه رو بلد نیستم لجباز شدم! و

ادامه مطلب  

همسرم خیلی خودخواهه  

سلام شوهرم خیلی خودخواهه حتی توی رابطه جنسی حرف حرف خودشه و زورگو و خودشیفته وخود خواه کمی هم عصبی هست بیشتر مواقع هم فقط انگار خودشه و کسی رو نمیبینه و خودخواهی رو داره من خیلی سختمه اصلا نمیتونم بهش محبت کنم حتی نمیذاره من نظری بدم حرف حرف خودشه هرچی میگم آخرش خودش تصمیم میگیره تو رابطه جنسی هم خودش بايد تصمیم بگیره کی من برم یا اون بیاد.
آخه زودگرویی مردان به زنان تا کی؟!
اومده به من میگه من روش برخورد با زن خودخواه رو بلد نیستم لجباز شدم! و

ادامه مطلب  

میزان جمعیت شاغل ایران مشخص شد+اینفوگرافی  

میزان جمعیت زنان و مردان شاغل مشخص شد.


به گزارش سايت خبر فوری به نقل از مرکز افکارسنجی دانشجویان ايران، میزان جمعیت مردان شاغل در کشورمان 59/6 درصد است.
براساس اين نظرسنجی جمعیت زنان شاغل کشورمان نیز 40/4 درصد است.
طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ايران، میزان جعیت
زنان شاغل به نسبت سال‎هاي گذشته افزايش پیدا کرده است و زنان نقش در
عرصه‎هاي مدیریتی و بخش‌هاي خصوصی نقش بسزايی دارند.
 


ادامه مطلب  

میزان جمعیت شاغل ایران مشخص شد+اینفوگرافی  

میزان جمعیت زنان و مردان شاغل مشخص شد.


به گزارش سايت خبر فوری به نقل از مرکز افکارسنجی دانشجویان ايران، میزان جمعیت مردان شاغل در کشورمان 59/6 درصد است.
براساس اين نظرسنجی جمعیت زنان شاغل کشورمان نیز 40/4 درصد است.
طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ايران، میزان جعیت
زنان شاغل به نسبت سال‎هاي گذشته افزايش پیدا کرده است و زنان نقش در
عرصه‎هاي مدیریتی و بخش‌هاي خصوصی نقش بسزايی دارند.
 


ادامه مطلب  

حل مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌های تلگرام در اندروید  

مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌هاي تلگرام در اندروید
 
یکی از مشکلات شايعی که اين روزها کاربران دستگاه‌هاي اندروید با آن
روبه‌رو هستند، باز شدن ناگهانی کانال‌هاي تلگرام و عضویت در آن‌ها است. به
عنوان مثال در حال کار با یک اپلیکیشن دیگر هستید، اما ناگهان به طور
آزاردهنده‌اي اپلیکیشن تلگرام بازشده و از شما در خصوص عضویت در یک کانال
تلگرام سوال می‌شود. اين مشکل راه حل ساده‌اي دارد که در اين ترفند به
معرفی آن می‌پردازیم.
 
اين مشکل عل

ادامه مطلب  

حل مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌های تلگرام در اندروید  

مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌هاي تلگرام در اندروید
 
یکی از مشکلات شايعی که اين روزها کاربران دستگاه‌هاي اندروید با آن
روبه‌رو هستند، باز شدن ناگهانی کانال‌هاي تلگرام و عضویت در آن‌ها است. به
عنوان مثال در حال کار با یک اپلیکیشن دیگر هستید، اما ناگهان به طور
آزاردهنده‌اي اپلیکیشن تلگرام بازشده و از شما در خصوص عضویت در یک کانال
تلگرام سوال می‌شود. اين مشکل راه حل ساده‌اي دارد که در اين ترفند به
معرفی آن می‌پردازیم.
 
اين مشکل عل

ادامه مطلب  

حل مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌های تلگرام در اندروید  

مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌هاي تلگرام در اندروید
 
یکی از مشکلات شايعی که اين روزها کاربران دستگاه‌هاي اندروید با آن
روبه‌رو هستند، باز شدن ناگهانی کانال‌هاي تلگرام و عضویت در آن‌ها است. به
عنوان مثال در حال کار با یک اپلیکیشن دیگر هستید، اما ناگهان به طور
آزاردهنده‌اي اپلیکیشن تلگرام بازشده و از شما در خصوص عضویت در یک کانال
تلگرام سوال می‌شود. اين مشکل راه حل ساده‌اي دارد که در اين ترفند به
معرفی آن می‌پردازیم.
 
اين مشکل عل

ادامه مطلب  

اهدای سفر زیارتی مشهد مقدس توسط حاج کاظم رحیمیان به همکار ...  

2017-07-16یکشنبه
سفر زیارتی خانوادگی حاصل تلاش بی منت
توسط حاج کاظم رحیمیان خیر عضو انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان شبستر اهدائ شد:
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر همزمان با افتتاح ساختمان اداره ودر راستاي تکریم از خادمان کتابخانه هاي شهرستان سفر زیارتی خانوادگی به مشهد مقدس توسط حاج کاظم رحیمیان به آقاي رحمت شیرزاد کارمند خدماتی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر وبه پاس تلاشهاي بی منت وی در زمان احداث ساختمان ا

ادامه مطلب  

اهدای سفر زیارتی مشهد مقدس توسط حاج کاظم رحیمیان به همکار ...  

2017-07-16یکشنبه
سفر زیارتی خانوادگی حاصل تلاش بی منت
توسط حاج کاظم رحیمیان خیر عضو انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان شبستر اهدائ شد:
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر همزمان با افتتاح ساختمان اداره ودر راستاي تکریم از خادمان کتابخانه هاي شهرستان سفر زیارتی خانوادگی به مشهد مقدس توسط حاج کاظم رحیمیان به آقاي رحمت شیرزاد کارمند خدماتی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر وبه پاس تلاشهاي بی منت وی در زمان احداث ساختمان ا

ادامه مطلب  

کانال جالب است بدانید  

کانال جالب است:  هرچی جالبه...  تعرفه تبلیغات @jalebas3انتقاد و پیشنهاد @jalebasm2رژیم غذايی رايگان yon.ir/niBNxتبلیغات که درکانال قرارمیگیردراتايیدیارد نمیکنیم صحتشان را خودتان بررسی کنیدکد شامد: 1-1-70487-61-4-1

لینک کانال و جوین :  https://t.me/jalebas

ادامه مطلب  

کانال تلگرام پاینده باد ایران زمین  

شهروند مجازىبه خودمون افتخار میکنیم چون شماروداریمنکته : اين کانال به هیچ عنوان جهت گیری سیاسی و مذهبی ندارد و فقط نشر تاریخ و سخنان ناب انجام می شود،براى تنوع,مطالب #فان و #خبر و... داریم❤️

لینک کانال و جوین : https://t.me/vatanam_iran

ادامه مطلب  

درد ماهانه نیمی از جامعه  

اين مطلب ممکنه مطلوب خیلی از افراد نباشه اما میدونم بايد گفته بشه
 مدتیه اخبار انگلیسی گوش میدم مثلا فرنس 24 یا اخبار آریرانگ
یکی از اين خبرها مربوط به پریود زنان در جوامع جهان سوم بود
کشورهايی که توالت عمومی نداشتن و زنان و مردان وسط شهر.گوشه دیوار.هرجا ک بود دستشویی میرفتن و اين براي بهداشت زنان خیلی خطرناکه
بنابر آناتومی بدن زنان احتمال عفونت خیلی زیاده و کلی بیماری ممکنه ايجاد بشه اگه مراقبت نشه و حتماً بايد لباس زیر نخی و تمیز استفاده ک

ادامه مطلب  

درد ماهانه نیمی از جامعه  

اين مطلب ممکنه مطلوب خیلی از افراد نباشه اما میدونم بايد گفته بشه
 مدتیه اخبار انگلیسی گوش میدم مثلا فرنس 24 یا اخبار آریرانگ
یکی از اين خبرها مربوط به پریود زنان در جوامع جهان سوم بود
کشورهايی که توالت عمومی نداشتن و زنان و مردان وسط شهر.گوشه دیوار.هرجا ک بود دستشویی میرفتن و اين براي بهداشت زنان خیلی خطرناکه
بنابر آناتومی بدن زنان احتمال عفونت خیلی زیاده و کلی بیماری ممکنه ايجاد بشه اگه مراقبت نشه و حتماً بايد لباس زیر نخی و تمیز استفاده ک

ادامه مطلب  

چه می شود که عشق در زنان می میرد؟  

«میگه: دیگه گویا دوستم نداری. میگم: هوووم. اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش نیست. سر می چرخاند به سمتم که: ببین شما همه تون مثل همین. از یه جا به بعد مردها رو مقطعی دوست دارید. تو لحظه. بعدش دیگه دوستشون ندارین. میگم: هووووم! و اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش است. اما خب قطعا او حرفش را ادامه نخواهد داد و نخواهد پرسید چه می شود که عشق در زنان می میرد؟»*
کاش می پرسیدند. کاش هوم دوم را که گفتی سکوت نکنند. کاش به جاي سوال زل نزنند به چشمانمان که با نگا

ادامه مطلب  

چه می شود که عشق در زنان می میرد؟  

«میگه: دیگه گویا دوستم نداری. میگم: هوووم. اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش نیست. سر می چرخاند به سمتم که: ببین شما همه تون مثل همین. از یه جا به بعد مردها رو مقطعی دوست دارید. تو لحظه. بعدش دیگه دوستشون ندارین. میگم: هووووم! و اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش است. اما خب قطعا او حرفش را ادامه نخواهد داد و نخواهد پرسید چه می شود که عشق در زنان می میرد؟»*
کاش می پرسیدند. کاش هوم دوم را که گفتی سکوت نکنند. کاش به جاي سوال زل نزنند به چشمانمان که با نگا

ادامه مطلب  

چه می شود که عشق در زنان می میرد؟  

«میگه: دیگه گویا دوستم نداری. میگم: هوووم. اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش نیست. سر می چرخاند به سمتم که: ببین شما همه تون مثل همین. از یه جا به بعد مردها رو مقطعی دوست دارید. تو لحظه. بعدش دیگه دوستشون ندارین. میگم: هووووم! و اين هوووم گفتن به معنی تايید حرفش است. اما خب قطعا او حرفش را ادامه نخواهد داد و نخواهد پرسید چه می شود که عشق در زنان می میرد؟»*
کاش می پرسیدند. کاش هوم دوم را که گفتی سکوت نکنند. کاش به جاي سوال زل نزنند به چشمانمان که با نگا

ادامه مطلب  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان است؟  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان است؟
متخصصان پوست بر اين اعتقاد هستند که محصولات مردانه
براي خانم ها مناسب نیستند و براي آن دلايل عمده اي را مطرح می کنند. شايد
اين سوال هم برايتان پیش آمده باشد که چرا بر روی بسیاری از محصولات عبارت
مخصوص خانم ها یا مردان ذکر شده است. درست است که گاهی در ظاهر پوست مردان
و زنان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما به طور علمی هر دو داراي ویژگی هاي
مختلفی هستند. در بعضی موارد استفاده از محصولات نامربوط براي خانم ه

ادامه مطلب  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان است؟  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان است؟
متخصصان پوست بر اين اعتقاد هستند که محصولات مردانه
براي خانم ها مناسب نیستند و براي آن دلايل عمده اي را مطرح می کنند. شايد
اين سوال هم برايتان پیش آمده باشد که چرا بر روی بسیاری از محصولات عبارت
مخصوص خانم ها یا مردان ذکر شده است. درست است که گاهی در ظاهر پوست مردان
و زنان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما به طور علمی هر دو داراي ویژگی هاي
مختلفی هستند. در بعضی موارد استفاده از محصولات نامربوط براي خانم ه

ادامه مطلب  

#کارت دعوتی برای شما  

۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یک چالش دعوتتان کنم:


می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی اين موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟
فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟
به نظر شما سکوت زنان

ادامه مطلب  

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز خبر داد ؛ برنامه های هفته دولت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز در سالجاری  

رئیس اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستلان
مهریز به برنامه هاي اجرايی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان مهریز در هفته دولت
اشاره کرد.
به گزارش
روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان مهریز، سعید قریشی، رئیس اداره
کتابخانه هاي عمومی شهرستان، ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند و گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان رجايی و باهنر بیان داشت: کتابخانه هاي عمومی شهرستان با هدف خدمت به
مردم و با الگو قرار دادن شهداي دولت در راستاي تحقق ارتقاي فرهنگ مطال

ادامه مطلب  

حضور رئیس وجمعی از کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر در صحن مجلس  

2017-08-31پنجشنبه
به دعوت رسمی سرکار خانم آقاپور صورت گرفت:
حضور رئیس وجمعی از کتابداران اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر در صحن مجلس به دعوت رسمی سرکار خانم دکتر آقاپور نماينده محترم مردم شبستر در  مجلس شوراي اسلامی
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر رئیس وجمعی از کتابداران اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر به دعوت رسمی سرکار خانم دکتر آقاپور در صحن علنی مجلس شوراي اسلامی حضور یافتند.در اين برنامه علاوه

ادامه مطلب  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان هستند؟  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان هستند؟
متخصصان پوست بر اين اعتقاد هستند که محصولات مردانه
براي خانم ها مناسب نیستند و براي آن دلايل عمده اي را مطرح می کنند. شايد
اين سوال هم برايتان پیش آمده باشد که چرا بر روی بسیاری از محصولات عبارت
مخصوص خانم ها یا مردان ذکر شده است. درست است که گاهی در ظاهر پوست مردان
و زنان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما به طور علمی هر دو داراي ویژگی هاي
مختلفی هستند. در بعضی موارد استفاده از محصولات نامربوط براي خانم

ادامه مطلب  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان هستند؟  

آیا محصولات مردانه مناسب پوست زنان هستند؟
متخصصان پوست بر اين اعتقاد هستند که محصولات مردانه
براي خانم ها مناسب نیستند و براي آن دلايل عمده اي را مطرح می کنند. شايد
اين سوال هم برايتان پیش آمده باشد که چرا بر روی بسیاری از محصولات عبارت
مخصوص خانم ها یا مردان ذکر شده است. درست است که گاهی در ظاهر پوست مردان
و زنان تفاوت چندانی وجود ندارد، اما به طور علمی هر دو داراي ویژگی هاي
مختلفی هستند. در بعضی موارد استفاده از محصولات نامربوط براي خانم

ادامه مطلب  

با حضور مسئولین استانی وشهرستانی صورت میگیرد.  

2017-07-12چهارشنبه
با حضور مسؤلین استانی وشهرستانی صورت می گیرد:
افتتاح ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر وهمزمان با هفته عفاف وحجاب ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر با حضور مسئولین استانی وشهرستانی افتتاح خواهد شد.اين ساختمان که با هزینه بالغ بر167میلیون تومان وبه توسط جناب آقاي فیروز تشکری نوجه ده احداث وتعدادی از خیرین دیگر عضو انجمن خیرین کت

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه هاي ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رايگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه هاي ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رايگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه هاي ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رايگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه هاي ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رايگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

قول مساعد امام جمعه شهرستان مهریز در خصوص طرح معرفی کتاب در خطبه های نماز جمعه  

رئیس اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان
مهریز، روز دوشنبه، 16 مرداد ماه با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان، با وی دیدار
و گفتگو کرد.

به گزارش
روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان مهریز، سعید قریشی، رئیس اداره
کتابخانه هاي عمومی شهرستان در اين جلسه،گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه هاي عمومی
شهرستان و عملکردها و فعالیت هاي فرهنگی و نیز مشکلات کتابخانه هاي عمومی ارائه
داد.

عبدالرضا محی
الدینی، امام جمعه شهرستان مهریز با نقل حدیثی از اما

ادامه مطلب  

همایش تجلیل از مربیان و مدال آوران مسابقات ملی مهارت شهرستان آستانه اشرفیه  

همايش تجلیل از مربیان، مدال آوران، مدیران آموزشگاههاي آزاد شهرستان آستانه اشرفیه و حامیان مسابقات ملی مهارت، روز پنجشنبه مورخ 96/1/24 باحضور فرماندار محترم اين شهرستان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان و با حضور کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه در محل سالن جلسات فرمانداری اين شهرستان برگزار گردید.
همايش تجلیل از مربیان، مدال آوران، مدیران آموزشگاههاي آزاد شهرستان آستانه اشرفیه و حامیان مسابقات ملی مهارت
ادامه

ادامه مطلب  

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان نطنز:افتتاح ٦٨طرح تعاونی در استان اصفهان  

عباس مالکی رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان نطنز درپیامى ضمن تبریک هفته تعاون اظهارداشت:دراين هفته ٦٨طرح دراستان اصفهان افتتاح می گرددکه طرح توسعه وعمران آرمان نمادروستاي اوره دربخش مرکزی نطنز جزو طرح هاي مذکور می باشد و با حضور مسئولین استانى وشهرستانى افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.

ادامه مطلب  

کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF  

کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی B125 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF مخصوص جمع آوری آبهاي سطحی در فضاهاي مختلف با تردد خودرو مانند کف پارکینگ، حیاط، محوطه کارخانجات و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،کف سوله و ... میباشد.
کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 136 میلیمتر * عمق 98 میلیمتر * است و به آسانی قابلیت اتصال مدولار و ايجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با

ادامه مطلب  

کانال با گریتینگ گالوانیزه مدل can177gdr10ap  

کانال با گریتینگ گالوانیزه مدل can177gdr10ap با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ گالوانیزه با کلاس مقاومت وزنی A15 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریتینگ گالوانیزه مدل can177gdr10ap مخصوص فضاهاي مختلف با تردد عابر پیاده مانند بام و تراس،حیاط و محوطه هاي صنعتی مانند موتورخانه، کف سوله ، سالن تولید کارخانجات و ... میباشد.
کانال با گریتینگ گالوانیزه مدل can177gdr10ap با ابعاد * طول 1 متر * عرض 136 میلیمتر * عمق 115 میلیمتر است و به آسانی قابلیت اتصال مدولار و ايج

ادامه مطلب  

بانک بزرگ کانال های کنکوری و درسی در تلگرام. سری دوم  

درخواستی تاریخ انتشار: 1396/06/6 ویژه داوطلبان کنکور سراسری
بخوش اول بهترین کانال هاي تلگرام 96
توجه                     توجه      بزرگترین کانال #امیرمسعودیعضو کانال مطرح ترین دبیر شو و ریاضی و فیزیکت رو بزندانلود رايگان پکیج جامع #فیزیکدانلود رايگان پکیج جامع #ریاضیدانلود رايگان پکیج پیشبینی #سوالات96دانلود رايگان جزوات #پولی استادهمش و همش در بزرگترین کانال استاد مسعودی جوین شو و ریاضی و فیزیکت رو تضمین کن❤️
❤️ @fizik_riazi_masoudi❤️ @fizik_riazi_m

ادامه مطلب  

بانک بزرگ کانال های کنکوری و درسی در تلگرام. سری دوم  

درخواستی تاریخ انتشار: 1396/06/6 ویژه داوطلبان کنکور سراسری
بخوش اول بهترین کانال هاي تلگرام 96
توجه                     توجه      بزرگترین کانال #امیرمسعودیعضو کانال مطرح ترین دبیر شو و ریاضی و فیزیکت رو بزندانلود رايگان پکیج جامع #فیزیکدانلود رايگان پکیج جامع #ریاضیدانلود رايگان پکیج پیشبینی #سوالات96دانلود رايگان جزوات #پولی استادهمش و همش در بزرگترین کانال استاد مسعودی جوین شو و ریاضی و فیزیکت رو تضمین کن❤️
❤️ @fizik_riazi_masoudi❤️ @fizik_riazi_m

ادامه مطلب  

بانک بزرگ کانال های کنکوری و درسی در تلگرام. سری دوم  

درخواستی تاریخ انتشار: 1396/06/6 ویژه داوطلبان کنکور سراسری
بخوش اول بهترین کانال هاي تلگرام 96
توجه                     توجه      بزرگترین کانال #امیرمسعودیعضو کانال مطرح ترین دبیر شو و ریاضی و فیزیکت رو بزندانلود رايگان پکیج جامع #فیزیکدانلود رايگان پکیج جامع #ریاضیدانلود رايگان پکیج پیشبینی #سوالات96دانلود رايگان جزوات #پولی استادهمش و همش در بزرگترین کانال استاد مسعودی جوین شو و ریاضی و فیزیکت رو تضمین کن❤️
❤️ @fizik_riazi_masoudi❤️ @fizik_riazi_m

ادامه مطلب  

بانک بزرگ کانال های کنکوری و درسی در تلگرام. سری دوم  

درخواستی تاریخ انتشار: 1396/06/6 ویژه داوطلبان کنکور سراسری
بخوش اول بهترین کانال هاي تلگرام 96
توجه                     توجه      بزرگترین کانال #امیرمسعودیعضو کانال مطرح ترین دبیر شو و ریاضی و فیزیکت رو بزندانلود رايگان پکیج جامع #فیزیکدانلود رايگان پکیج جامع #ریاضیدانلود رايگان پکیج پیشبینی #سوالات96دانلود رايگان جزوات #پولی استادهمش و همش در بزرگترین کانال استاد مسعودی جوین شو و ریاضی و فیزیکت رو تضمین کن❤️
❤️ @fizik_riazi_masoudi❤️ @fizik_riazi_m

ادامه مطلب  

ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر افتتاح شد  

2017-07-16یکشنبه
با حضور جمعی از مسئولین استانی وشهرستانی صورت گرفت:
افتتاح ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر با حضور جمعی از مسئولین استانی وشهرستان در روز22تیر ماه افتتاح وبه بهره برداری رسید.
در اين مراسم که با حضور خدايی مدیر کل نهاد کتابخانه هاي عمومی استان آذربايجان شرقی ،طالپ پور فرماندار شهرستان وهمچنین خانم آق

ادامه مطلب  

ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر افتتاح شد  

2017-07-16یکشنبه
با حضور جمعی از مسئولین استانی وشهرستانی صورت گرفت:
افتتاح ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر ساختمان خیر ساز اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر با حضور جمعی از مسئولین استانی وشهرستان در روز22تیر ماه افتتاح وبه بهره برداری رسید.
در اين مراسم که با حضور خدايی مدیر کل نهاد کتابخانه هاي عمومی استان آذربايجان شرقی ،طالپ پور فرماندار شهرستان وهمچنین خانم آق

ادامه مطلب  

راه اندازی بخش تخصصی کتب خطی در شبستر  

2017-07-16یکشنبه
راه اندازی بخش تخصصی کتب خطی در کتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر به زودی بخش تخصصی کتب خطی وچاپ سنگی در کتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری وبا مشارکت خیرین راه اندازی خواهدشد.
محسنی ضمن اعلام اين خبر افزود:با توجه به وجود تعداد قابل تجهی کتاب چاپ سنگی وخطی قدیمی در شهرستان به زودی با کمک وهمیاری حاج صفر رستم پور بخش کتب خطی در اين کتابخانه احداث وراه اندازی خواهد شد.وی در

ادامه مطلب  

اهدای دو سری کتاب نفیس تاریخ جامع ایران به توسط خانم دکتر آقاپور...  

2017-08-31پنجشنبه
در اقدامی خیر خواهانه صورت گرفت:
اهداي دوسری کتاب 20جلدی نفیس تاریخ جامع ايران به توسط سرکار خانم دکتر آقاپور ووالده مکرمه ايشان سرکار خانم فاطمه شاه بنده به اداره کتابخانه هاي عمومی شهرستان شبستر
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه هاي شهرستان شبستر در جریان دیدار با نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامی تعداد دو سری کتاب 20جلدی تاریخ جامع ايران به توسط ايشان وسرکار خانم فاطمه شاه بنده والده مکرمه وی به اداره کتابخانه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >