عضو نوجوان مرکز علوم ونجوم برگزیده پرسش مهر  

محمدحسام روحانی عضو نوجوان مرکز علوم و نجوم برگزیده مقام اول مسابقات پرسش مهر 17 ریاست جمهوری شد.
پرسش مهر سال 95-96 به مساله" خشونت" اختصاص داشت و از دانش آموزان سوال شده بود : خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه باد ايستادگی کرد؟
همچنین بخش دیگری از اين پرسش شامل موارد "چگونه می‌توانیم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟ چگونه می‌توانیم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟"

ادامه مطلب  

زن ستیزی چیست و چه گونه هایی دارد؟  

زن ستیزی یا خشونت بر علیه زنان چیست؟
زن ستیزی یا خشونت بر علیه زنان گونه هاي مختلفی از خشونت، بد رفتاری، آزار دادن، بی توجهی و نادیده گرفته شدن، که یک زن از سویِ خانواده، جامعه، دوستان و همسرش (یا کسی که با او رابطه عاطفی دارد) تجربه می کند را در بَر می گیرد.
زن ستیزی تمامی روابطِ غلطِ حالِ حاضر، حَل شده و گذشته یک زن با همسر، خانواده، شریک هاي جنسی و جامعه را شامل می شود. واژگان زیادی براي اينکه زن ستیزی در رابطه هاي عاطفی را تعریف کنند ساخته

ادامه مطلب  

روز جهان عاری از خشونت  

بدون اجازه از کلاس بلند شدم به قصد خوردن مویز صبحگاهی که استاد فرمودند: التماس دعا آقاي جوادی ( یعنی که بدون اجازه چرا پا میشی ) 
من هم گفتم التماس دعا همچنین و خارج شدم. 
دقايقی بعد احمد آمده داخل اتاق و میگه پیاز من کجاست که تمرکز مطالعه ام رو بهم میزنه
منم داد زدم شات دا فاک آپ 
که مهدی من را تذکر به داشتن نزاکت داد...
خب من هم گفتم گمشو دهنتو ببند و اونم مردونگی کرد و بست و درگیر افق و محو شدنش شد...
پی نوشت:روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری گرا

ادامه مطلب  

روز جهان عاری از خشونت  

بدون اجازه از کلاس بلند شدم به قصد خوردن مویز صبحگاهی که استاد فرمودند: التماس دعا آقاي جوادی ( یعنی که بدون اجازه چرا پا میشی ) 
من هم گفتم التماس دعا همچنین و خارج شدم. 
دقايقی بعد احمد آمده داخل اتاق و میگه پیاز من کجاست که تمرکز مطالعه ام رو بهم میزنه
منم داد زدم شات دا فاک آپ 
که مهدی من را تذکر به داشتن نزاکت داد...
خب من هم گفتم گمشو دهنتو ببند و اونم مردونگی کرد و بست و درگیر افق و محو شدنش شد...
پی نوشت:روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری گرا

ادامه مطلب  

روز جهان عاری از خشونت  

بدون اجازه از کلاس بلند شدم به قصد خوردن مویز صبحگاهی که استاد فرمودند: التماس دعا آقاي جوادی ( یعنی که بدون اجازه چرا پا میشی ) 
من هم گفتم التماس دعا همچنین و خارج شدم. 
دقايقی بعد احمد آمده داخل اتاق و میگه پیاز من کجاست که تمرکز مطالعه ام رو بهم میزنه
منم داد زدم شات دا فاک آپ 
که مهدی من را تذکر به داشتن نزاکت داد...
خب من هم گفتم گمشو دهنتو ببند و اونم مردونگی کرد و بست و درگیر افق و محو شدنش شد...
پی نوشت:روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری گرا

ادامه مطلب  

روز جهان عاری از خشونت  

بدون اجازه از کلاس بلند شدم به قصد خوردن مویز صبحگاهی که استاد فرمودند: التماس دعا آقاي جوادی ( یعنی که بدون اجازه چرا پا میشی ) 
من هم گفتم التماس دعا همچنین و خارج شدم. 
دقايقی بعد احمد آمده داخل اتاق و میگه پیاز من کجاست که تمرکز مطالعه ام رو بهم میزنه
منم داد زدم شات دا فاک آپ 
که مهدی من را تذکر به داشتن نزاکت داد...
خب من هم گفتم گمشو دهنتو ببند و اونم مردونگی کرد و بست و درگیر افق و محو شدنش شد...
پی نوشت:روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری گرا

ادامه مطلب  

خشونت‌ علیه مردان  

هم اکنون در انگلستان 40درصد خشونت‌ها علیه مردان
گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌هاي زنان علیه مردان بیش از اين است و دلیل
مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به
آنها است.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

خشونت‌ علیه مردان  

هم اکنون در انگلستان 40درصد خشونت‌ها علیه مردان
گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌هاي زنان علیه مردان بیش از اين است و دلیل
مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به
آنها است.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

 

uw.
25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه #زنان
 
#زخمی_که_نمیبینیم
می دانید؟
خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است. نگاه مردی به یقه ی پايین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چايی تعارف می کند. نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده. نگاهی که ما نمی بیینیم. که نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم هاي ما در مجلس نیستند چیست. ترسی است که ارام آرام در طول زمان بر جان زن نشسته
 
خشونت بی کلام، بی

ادامه مطلب  

الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟  

درست است که الله در آغازین ترین کلام خود در کتاب "مقدس،" خویشتن را «الرحمان الرحیم،» به معناي فارسی بخشنده و مهربان توصیف و تعریف میکند. اما اگر در پی تايید و تصدیق باور خود به کلام الله، یعنی آنجا که  الله بزبان خود سخن میگوید، رجوع کنیم، خدا و یا الله هی را خواهیم یافت، که کین خواه است و انتقام جو. که او حاکم است و باز تابنده تابنده خشم و خشونت است و  قهر و قدرت. او مالک برجهانی ست، بسی بسیار سهمناک، سراسر تنبیه و مجازات، تا ابدیت شکنجه و آزار.

ادامه مطلب  

نامه ی دکتر داودی به ارغوان آذرنیا  

سلام ارغوان
امشب به هر بهانه اي که بود با بچه هام فرستادمت خونشون تا بعد یکی دو شب بیدار خوابی کنار تخت من چند ساعتی استراحت کنی . به دخترم می سپارم یکی دو ماه بعد مرگ من اين سی دی رو برات پست کنن .
تو برا من یه فرشته بودی ارغوان یه حامی دلسوز با محبت که اگه وارد زندگی من نمی شد خیلی زودتر از اينا می مُردم . امّا نگرانی ام برا تو از اين بابتِ که مبادا موجودی که می تونه اين طور زندگی بخش باشه خداي نکرده راه خشم و انتقام و کینه توزیو پیش بگیره . من در ت

ادامه مطلب  

خدا رحم كند ! ( حسام‌الدین آشنا: هیچ بحرانی در خیابان و بر بستر خشونت حل نشده است )  

حسام‌الدین آشنا: هیچ بحرانی در خیابان و بر بستر خشونت حل نشده است
بنا بر اعلام خبرگزاری ايسنا حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ايران در واکنش به اعتراضات روزهاي پنج شنبه و جمعه در اين کشور گفت: «مسئولان امنیتی و انتظامی بايد با سعۀ صدر با اعتراضات مواجه شوند ولی هوشیار باشیم که در هیچ کشوری، هیچ کدام از اين بحران‌ها در خیابان و بر بستر خشونت حل نشده است.»
او افزود: «سالها پیش از ضرورت "رفع فتنه‌هاي خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون د

ادامه مطلب  

 

 
خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه‌هاي جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر زنان - به اصطلاح مردان، «ضعیفه» - اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌فهمد اين زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهايی در سر دارد.
 بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دان

ادامه مطلب  

تحریم های آمریکا با چه هدفی انجام می شود  

 
 
انتهاي مسیری که آمریکا در مورد ايران می رود کاملا واضح است :

نه جنگ

نه تجزیه

نه حتی رژیم چنج

 

انتهاي مسیر تحریم ها به ممانعت جامعه جهانی از حق تولید هر گونه سلاح و داشتن ارتش ختم می شود.

خشونت نهادینه شده در جامعه ايرانی لازم است مهار شود و وقتی خود جامعه ايرانی اين درايت را ندارد که خود را تغییر دهد جهان براي رفع خطر اين ساختار خشونت گرا لازم است اقدام مناسبی انجام دهد.

 

انتهاي مسیر تحریم ها تغییر در ذهن هاست.

تغییری که جامعه ی رو

ادامه مطلب  

خشونت  

Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

ادامه مطلب  

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء  

مشخصات فايل دانلودی:عنوان فايل: بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل براي مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش هاي متعدد توسط نهادهاي مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده ...از طریق کلیک بر روی "دریافت فايل" به رنگ آبی می توانید فايل با عنوان ذکر شده را دانلود نمايید. سايت دانلود تحقیق ، پاورپوینت ، کارآموزی، پروژه، کتاب ، نمونه سوالات دانشگاه و دبیرستان با مجموعه عظیمی از فايل هاي مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و ...، راهی براي برا

ادامه مطلب  

نمونه هایی از آیات قرآن که دشمنی با زن و تأیید مالکیت بر اوست  

خشونت هايی که از قدیم به شکل سنتی اعمال می شده و اکنون هم در بسیار جاهاي کشورمان شاهد اين فجايع هستیم. اينها عموما توسط خانواده ها انجام می شده و قانون بشکلی گهگاه نامحسوس از انجام آن حمايت میکند.اين دسته از خشونتها اعم اند از: ختنه کردن زنان، دست درازی و کتک زدن آنها، ازدواج دختران در کودکی، ازدواج هاي اجباری از جمله آنها ازدواج هاي فامیلی و معامله اي، اجبار به مادر شدن، اجبار در باکره گی دختران قبل از ازدواج، محدود کردن آنها در خانه، نبود ا

ادامه مطلب  

ریشه یابی  

سلام.
نمی دونم چه کسانی اين وبلاگ رو می خونن اما به هر حال گاهی اتفاقاتی می افته که حس می کنم حامیانی قدرتمند دارم...
که ممکن است جسمانی باشند ممکن هم هست ملکوتی باشند که االبته بعد دومش بیشتره
گاهی مطلبی اينجا گذاشتم و بعد دیدم توی یک شبکه داره دربارش حرف زده میشه ...
امروز هم یک فیلم از کانال معلم گرام دیدم که داشت درباره اعماق فاجعه تیغ زنی در مدارس حرف می زد 
که عملن ریشه اون رو خشونت می دونست 
ریشه عمده خود زنی و خ ک خشم هست و البته نفرت
و اين

ادامه مطلب  

مشکل ورود زنان به ورزش گاه ها  

چند روز پیش از طرف دولتی ها به نشستی دعوت بودیم و در اين نشست صحبت از موارد زیر بود
_ آمار بالاي خشونت در جامعه
_ آمار بالاي پرونده هاي قضايی
_ حرف از تعداد جمعیتی که از حداقل ها در زندگی برخوردار نیستند!!!!!!!
_ آمار خطرناک طلاق
_ و تغییر روش هاي انتقال بیماری ايدز در جامعه
و ما مانند همیشه مجبور به شنیدن و پذیرش نگاه از بالا به پايین حکومتی ها به مردم بودیم ؛؛؛؛؛

ادامه مطلب  

نقد مذهب  

براي قرن‌ها به ما گفته شده که ما بدون مذهب چیزی بیشتر از حیواناتی خودخواه که براي سهمشان می‌جنگند و به سر و کول هم می‌زنند نیستیم. گفته شده که فقط مذهب است که می‌تواند ما را به سطح عالی‌تر روحانی ارتقاء دهد. امروز وقتی که مذهب مانند منبع خشونت‌هاي سبعانه و کشنده ظاهر می‌شود، اين ادعا که اين فقط اعمال بنیادگرايان مسیحی یا مسلمان و هندو است که با انحراف از پیام‌هاي شریف و باشکوه و روحانی عقايدشان از مذهب سوءاستفاده می‌کنند طنینی بی‌اندا

ادامه مطلب  

نظر من  

به نظر من، مدرسه که یک محیط علمی و فرهنگی است و دانش آموزان و معلمان آن را تشکیل می دهند. زمانی که ما به چنین محیطی قدم می گذاریم و به عنوان عضوی از اين جامعه ی کوچک هستیم و سال هاي اولیه ی زندگی خود را در آن سپری می کنیم از دیگر دانش آموزان و معلمان که الگوی رفتاری ما هستند، ارزش هاي اخلاقی را از آن ها به دست می آوریم و باعث رشد و ايجاد نوآوری در ما و پايه گذار شخصیتمان می باشد اين ارتباط بسیار مهم است چرا که با نظرات متفاوت و همچنین  شرايط سنی خا

ادامه مطلب  

شاهین‌شهر اصفهان شب ناآرامی را پشت سر گذاشت  

به گزارش صداي جویا
از شاهین‌شهر اصفهان، صدها نفر از شهروندان شهرستان شاهین‌شهر و میمه
استان اصفهان شب گذشته ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ همزمان با سراسر کشور در خیابان اصلی
اين شهر فردوسی و ساير خیابان‌هاي منتهی به اين خیابان تظاهرات کردند و
اين تظاهرات ضد دولتی با دخالت پلیس ضد شورش و نیروهاي مقاومت بسیج به
خشونت کشیده شد.
بر اساس اطلاعات میدانی خبرنگار پايگاه صداي جویا اين
تظاهرات از جنس اغتشاش و اغتشاشگری نبود بلکه اين تظاهرات علیه افزايش
بیک

ادامه مطلب  

عواملی که نوجوانان را به این رفتارها سوق می‌دهد  

گرايش به مصرف دخانیات، سوء مصرف مواد،‌ خشونت، سبک‌هاي زندگی نابهنجار و تأثیرپذیری از فضاهاي مجازی از جمله رفتارهاي مخاطره‌آمیز در بین نوجوانان است و عواملی همچون فشار همسالان،‌شکست تحصیلی و زندگی در محل‌هاي مخاطره آمیز منجر به رفتارهاي پرخطر می‌شود. 

ادامه مطلب  

اقتداری برازنده ایران !  

دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ايران یکشنبه گذشته راهی آمریکا شد تا در اجلاس سران کشورها در سازمان ملل حضور یافته و دیدگاه هاي کشورمان را پیرامون موضوعات مختلف جهان به گوش سايرین برساند.
اين حضور پنجمین سفر دکتر روحانی به قلب کشور آمریکا است که همچون حضور گذشته با صلابت پیام رسان مردم و نظام کشورمان به جهانیان از تریبون سازمان ملل است و شايد نخستین پیام ملت ايران را در هنگام ورودش به آمریکا در پايبندی کشور میزبان به برجام بود که مورد تاکید

ادامه مطلب  

زلزله غرب کشور  

زلزله اخیر در ابعاد وسیع و با تخریب زیاد باعث شد هموطنان زیادی در فصل سرما بدون سر پناه بمانند ودر یک چادر کوچک با حداقل امکانات سپری کنند اما همبستگی مردم واقعا محشر بود افراد ی حتی جهیزیه عروسی خود را اهدا کرده بودند اين نشانده فرهنگ ايثار و از خودگذشتگی در جامعه ما می باشد .

ادامه مطلب  

سکوت بیجا  

‍ #در_مذمت_بی_تفاوتیاي عزیز! مبادا بی تفاوتی و رفتار مسالمت آمیز با هتاکان به حُرُمات الهی را نشانه عرفان و توحید پنداری و تصور کنی که در مراحل عالیه سیر الی الله قرار داری! مگر رضايت و خشنودی حضرت جانان – جل جلاله – در دفاع مشروع مقابل تجاوز به حریم و حقوق بندگانش نمی باشد؟!امام کاظم – علیه السلام – که کظم غیظ او در سیره اش معروف بوده است فرموده: هرکس در جايی که بايد درشتی و خشونت به خرج دهد، خشم نگیرد، در برابر نعمت ها سپاسگزار نمی باشد؛« مَ

ادامه مطلب  

موزه شکنجه و حیرتهای متقابل  

در آمستردامی که پُز آزادیخواهی و مدنیتش دنیا را برداشته و از همه جا رانده شده هاي عالم، به هر دری میزنند بلکه خودشان را به هلند برسانند و از مزايايی مثل ازدواج همجنس گراها و ... برخوردار شوند، یکی از مهمترین جاذبه هاي گردشگری، "موزه شکنجه" است که در کمال وقاحت مردم به صف می ايستند تا از جايی بازدید کنند که پر است از انواع و اقسام ادوات شکنجه هاي قرون وسطايی. چنان با حیرت از کاربرد ابزار شکنجه حرف میزنند و دهانشان از فرط هیجان کف میکند که نمیتوا

ادامه مطلب  

سلبریتیِ کتاب یا چرا باید هر روز بیشتر و بیشتر مطالعه کنیم؟! (بخش دوم)  

(بخش اول را اينجا بخوانید!)
اغلب تصمیم­‌هاي غلط ما بر اثر ناآگاهی‌­هاست. شايد بی‌­ربط و شايد هم مربوط، اما ویدیویی از تدکس تهران (اينجا) می‌دیدم که سخنران می‌­گفت همه "خشونت محصول عدم شناخته"! بنظرم اگر کسی اطلاعات کافی، حداقل براي تجزیه و تحلیل مسائل داشته‌باشه می‌­تونه تصمیمات به مراتب بهتری بگیره، درنتیجه خشونت در هر شکلی وجود نمی‌داشت. صد البته تحلیل مسائل  مختلف، راه­‌هاي متفاوتی هم داره که اين نیاز به مطالعه زیاد و درک بالا داره.

ادامه مطلب  

صلح جوی خشونت طلب  

چقدر جالبه،کسايی که اينهمه از هدر رفت منابع شاکی هستن اينهمه پول نفت میکنن، اينهمه به هزینه هاي بیخود انتقاد دارن الان خودشون به اسم تظاهرات آرام تخریب اموال عمومی و شخصی میکنن و هر کس بهشون نقد میکنه یه انگ تو کلاس ساندیس خور بهش میزنن. دلاورها! تظاهرات، آزادی بیان و اندیشه حق مسلم شماست من هم مثل خیلی از مردم پشتتونم، اينقدر تظاهرات کنین تا حتی اگر به هدف اصلی نرسیدین به یه اصلاح اساسی توی ساختار اداره کشور برسید، اين عین مدنیت، عین دموکر

ادامه مطلب  

تحمل نظرات مخالف در حقیقت آموختنی است  

اينکه همه بايد به اظهارنظرها، عقايد و
افکار یکدیگر احترام بگذارند و اگر آراء دیگران با نظرات آنان مغايرت
داشتند، به جاي ايجاد تضاد، به گفت و گو و تعامل روی آورند.

با تحمل نظرات و عقايد مخالف، می توان به سمت جامعه اي متعادل تر، به دور
از تنش و رسیدن به قله آرامش پیش رفت که اين آرامش لازمه دستیابی به جامعه
اي پیشرفته و سعادتمند است.
ضاد در بین افراد و گروه‌ها یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یک امر لازم به شمار می

ادامه مطلب  

تحمل نظرات مخالف در حقیقت آموختنی است  

اينکه همه بايد به اظهارنظرها، عقايد و
افکار یکدیگر احترام بگذارند و اگر آراء دیگران با نظرات آنان مغايرت
داشتند، به جاي ايجاد تضاد، به گفت و گو و تعامل روی آورند.

با تحمل نظرات و عقايد مخالف، می توان به سمت جامعه اي متعادل تر، به دور
از تنش و رسیدن به قله آرامش پیش رفت که اين آرامش لازمه دستیابی به جامعه
اي پیشرفته و سعادتمند است.
ضاد در بین افراد و گروه‌ها یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یک امر لازم به شمار می

ادامه مطلب  

تحمل نظرات مخالف در حقیقت آموختنی است  

اينکه همه بايد به اظهارنظرها، عقايد و
افکار یکدیگر احترام بگذارند و اگر آراء دیگران با نظرات آنان مغايرت
داشتند، به جاي ايجاد تضاد، به گفت و گو و تعامل روی آورند.

با تحمل نظرات و عقايد مخالف، می توان به سمت جامعه اي متعادل تر، به دور
از تنش و رسیدن به قله آرامش پیش رفت که اين آرامش لازمه دستیابی به جامعه
اي پیشرفته و سعادتمند است.
ضاد در بین افراد و گروه‌ها یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یک امر لازم به شمار می

ادامه مطلب  

انیمه سینمایی Kizumonogatari  

اين انیمه خشونت بار و پسرونست و شامل سه قسمت 1 ساعته است.
بعد از ظهر 25ام ماه مارس، آراراگی کویومی از همکلاسیش ،هانه کاوا سوباسا، در مورد یه خون آشام توی شهر چیزايی می شنوه. همون شب اتفاقی می افته که آراراگی با اون خون آشام روبرو میشه. تمام ماجراهاي سری مونوگاتاری از اينجا شروع میشه…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ڪاش دنیا بهم یه دختر بده  

کاش دنیا بهم یه دختر بده
که هرچی نداشتمو بهش بدم
میخوام هرکی که نیستمو بهش بگم
کاش دنیا بهم یه دختر بده
که بهش بگم چجوری محکم بره
 
 
بغض نکنه جلوی اوزگل
که فکرش فقط به لـش بازیاشه ، شر میکنه
زن کتک میزنه برا مشتاي دیگه داد کمک میزنه
کاش دنیا بهم یه دختر بده
که قول بده آدمارو باور نکنه
زود دل نده آغوششو راحت نکنه
مثه ابزار نشه برا یه شب نباشه
عشقُ تجربه کنه بنده ی تن نباشه
مثه مادرم نشه سکوت نکنه
از بلندپروازی هاش سقوط نکنه
کاش دنیا بهم یه دختر ب

ادامه مطلب  

دستاورد اعتراض های شب گذشته در خیابان های شاهین‌شهر ۳ کشته و ۱۲ زخمی بود  

به گزارش صداي جویا از شاهین‌شهر اصفهان، صدها نفر از مردم شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان شب گذشته ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ همزمان با سراسر کشور در خیابان اصلی اين شهر از جمله فردوسی و ساير خیابان‌هاي منتهی به اين خیابان تظاهرات کردند و اين تظاهرات ضد دولتی با دخالت پلیس ضد شورش و نیروهاي مقاومت بسیج به خشونت کشیده شد.
برخی منابع آگاه در بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر که خواستند اسم آنها فاش نشود، در گفت و گو با اين پايگاه خبری اظهارکردند: شب گذ

ادامه مطلب  

استارت‌آپ‌ها گامی موثر برای تولید ثروت در جامعه  

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اينکه استفاده از تکنولوژی‌هاي
نوین در راستاي ارتقا بهره‌وری و تولید ثروت یک امر ضروری است، گفت: امروزه
استارت‌آپ‌ها براي کشور ثروت نجومی تولید می‌کنند.به گزارش سیناپرس به نقل از ايسنا،صمد حسن زاده در پنجمین همايش معرفی
برترین شرکت‌هاي غرب و شمالغرب کشور( ايران تک) اظهار کرد: امروزه بزرگترین
نیاز اقتصادی کشور شناخت بازارهاي صادراتی و تولید محصولات با کیفیت است؛
اما متاسفانه به دلیل اينکه فناوری

ادامه مطلب  

استارت‌آپ‌ها گامی موثر برای تولید ثروت در جامعه  

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اينکه استفاده از تکنولوژی‌هاي
نوین در راستاي ارتقا بهره‌وری و تولید ثروت یک امر ضروری است، گفت: امروزه
استارت‌آپ‌ها براي کشور ثروت نجومی تولید می‌کنند.به گزارش سیناپرس به نقل از ايسنا،صمد حسن زاده در پنجمین همايش معرفی
برترین شرکت‌هاي غرب و شمالغرب کشور( ايران تک) اظهار کرد: امروزه بزرگترین
نیاز اقتصادی کشور شناخت بازارهاي صادراتی و تولید محصولات با کیفیت است؛
اما متاسفانه به دلیل اينکه فناوری

ادامه مطلب  

استارت‌آپ‌ها گامی موثر برای تولید ثروت در جامعه  

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اينکه استفاده از تکنولوژی‌هاي
نوین در راستاي ارتقا بهره‌وری و تولید ثروت یک امر ضروری است، گفت: امروزه
استارت‌آپ‌ها براي کشور ثروت نجومی تولید می‌کنند.به گزارش سیناپرس به نقل از ايسنا،صمد حسن زاده در پنجمین همايش معرفی
برترین شرکت‌هاي غرب و شمالغرب کشور( ايران تک) اظهار کرد: امروزه بزرگترین
نیاز اقتصادی کشور شناخت بازارهاي صادراتی و تولید محصولات با کیفیت است؛
اما متاسفانه به دلیل اينکه فناوری

ادامه مطلب  

استارت‌آپ‌ها گامی موثر برای تولید ثروت در جامعه  

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اينکه استفاده از تکنولوژی‌هاي
نوین در راستاي ارتقا بهره‌وری و تولید ثروت یک امر ضروری است، گفت: امروزه
استارت‌آپ‌ها براي کشور ثروت نجومی تولید می‌کنند.به گزارش سیناپرس به نقل از ايسنا،صمد حسن زاده در پنجمین همايش معرفی
برترین شرکت‌هاي غرب و شمالغرب کشور( ايران تک) اظهار کرد: امروزه بزرگترین
نیاز اقتصادی کشور شناخت بازارهاي صادراتی و تولید محصولات با کیفیت است؛
اما متاسفانه به دلیل اينکه فناوری

ادامه مطلب  

ضرورت قانون‌گذاری برای مقابله با کودک‌آزاری  

 
از: سايت خانه امن
 

fredleonero/Bigstockphoto.com
موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق
به تازگی خبری از ماجراي یک کودک‌آزاری منتشر شده است. پدر و مادر اين کودک با راهنمايی یک رمال و با اعتقاد به اينکه در جان کودک جن وجود دارد، نقاط مختلف بدن کودک دو ساله را سوزانده‌اند. پدربزرگ اين کودک به صورت اتفاقی متوجه اين مساله شده و موضوع را گزارش داده است.
اين پدربزرگ در مصاحبه با روزنامه شهرآرا  بیان کرده است که:  « من با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کردم و فهم

ادامه مطلب  

ادبیات ایرانی، ادبیات صلح است  

سیداحمد محیط‌طباطبايی مهم‌ترین بخش تفکر یک جامعه را ادبیات آن جامعه دانست و گفت: «ادبیات ايرانی برترین ادبیات در بین ادبیات جهان از نظر معناي صلح‌آمیز تحمل و ارتباط تفکری، تعاملی است چرا که ادبیات صلح است.» 
به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مشاور ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اين مطلب را روز دوشنبه 4 دی 96 در همايش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی اعلام کرد.
او با تاکید بر اهمیت وجود نشان

ادامه مطلب  

چه کسانی از دزدگیر می ترسند؟  

اصولا دزدان از دزدگیر می ترسند چون همه را آگاه می کند و از نیت دزد باخبر می سازد
علما و دانشمندان در جامعه اين نقش بیدار کننده و آگاه ساز را به عهده دارند اگر خوب عمل کنند دزدها از ترس پا به فرار خواهند گذاشت و یا حداقل مخفی خواهند شد.
اگر خداي ناکرده اين انذار دهنده دچار مشکل شود و به طریقی سنسورهاي تشخیصی اش از کار بیافتد جامعه دچار خطر خواهد شد و دزدان بدون توجه به دزدگیر و انذار دهنده به جان اموال و ناموس مردم خواهند افتاد.
مثلا اگر یک عالم

ادامه مطلب  

چه کسانی از دزدگیر می ترسند؟  

اصولا دزدان از دزدگیر می ترسند چون همه را آگاه می کند و از نیت دزد باخبر می سازد
علما و دانشمندان در جامعه اين نقش بیدار کننده و آگاه ساز را به عهده دارند اگر خوب عمل کنند دزدها از ترس پا به فرار خواهند گذاشت و یا حداقل مخفی خواهند شد.
اگر خداي ناکرده اين انذار دهنده دچار مشکل شود و به طریقی سنسورهاي تشخیصی اش از کار بیافتد جامعه دچار خطر خواهد شد و دزدان بدون توجه به دزدگیر و انذار دهنده به جان اموال و ناموس مردم خواهند افتاد.
مثلا اگر یک عالم

ادامه مطلب  

چه کسانی از دزدگیر می ترسند؟  

اصولا دزدان از دزدگیر می ترسند چون همه را آگاه می کند و از نیت دزد باخبر می سازد
علما و دانشمندان در جامعه اين نقش بیدار کننده و آگاه ساز را به عهده دارند اگر خوب عمل کنند دزدها از ترس پا به فرار خواهند گذاشت و یا حداقل مخفی خواهند شد.
اگر خداي ناکرده اين انذار دهنده دچار مشکل شود و به طریقی سنسورهاي تشخیصی اش از کار بیافتد جامعه دچار خطر خواهد شد و دزدان بدون توجه به دزدگیر و انذار دهنده به جان اموال و ناموس مردم خواهند افتاد.
مثلا اگر یک عالم

ادامه مطلب  

چه کسانی از دزدگیر می ترسند؟  

اصولا دزدان از دزدگیر می ترسند چون همه را آگاه می کند و از نیت دزد باخبر می سازد
علما و دانشمندان در جامعه اين نقش بیدار کننده و آگاه ساز را به عهده دارند اگر خوب عمل کنند دزدها از ترس پا به فرار خواهند گذاشت و یا حداقل مخفی خواهند شد.
اگر خداي ناکرده اين انذار دهنده دچار مشکل شود و به طریقی سنسورهاي تشخیصی اش از کار بیافتد جامعه دچار خطر خواهد شد و دزدان بدون توجه به دزدگیر و انذار دهنده به جان اموال و ناموس مردم خواهند افتاد.
مثلا اگر یک عالم

ادامه مطلب  

ما برگشتیم !  

با سلاماز فعالیت کلوپ هواداران چلسی  هفت سال میگزرد. کلوپ هواداران چلسی فعالیت خود را اولین بار حدود هفت سال قبل یعنی در سال ۱۳۸۹آغاز کرد.   براي قطعی وب در سه ماه گذشته از  تمامی  هواداران و بازدیدکنندگان گرامی معذرت میخواهیم و به اطلاع می رسانیم که کلوپ هواداران چلسی از امروز مجددا شروع بکار نمود.دلیل  غیر فعال شدن سايت از شهریورماه ۹۶ تاکنون همانا مشغله هاي کاری و مشکلات در پنل کاربری وب بوده که امروز با تلاش هاي فروان مجدد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1