سفر خانه سنتی داریوش در شهر مشهد  

سفره خانه سنتی داریوش مشهد
داخل سفره خانه سنتی داریوش مشهد
سفره خانه سنتی داریوش مشهد در بلوار  فردوسی قرار دارد. سفرخانه ای با دو فضای سالن و بیرونی  که هر دو سنتی و دارای حوضچه های زیبا می باشند که صدای آب داخل حوضچه نیز طنین دلنشینی دارد وو برای لذت بردن از غذاهای لذیذ و اصیل ایرانی و سنتی و با کیفیت در یک فضای سنتی حتما به سفره خانه داریوش سر بزنید و ثبت خاطره ها را داشته باشید.
رستوران مجتمع گردشگری بابا قدرت

ادامه مطلب  

سفر خانه سنتی داریوش در شهر مشهد  

سفره خانه سنتی داریوش مشهد
داخل سفره خانه سنتی داریوش مشهد
سفره خانه سنتی داریوش مشهد در بلوار  فردوسی قرار دارد. سفرخانه ای با دو فضای سالن و بیرونی  که هر دو سنتی و دارای حوضچه های زیبا می باشند که صدای آب داخل حوضچه نیز طنین دلنشینی دارد وو برای لذت بردن از غذاهای لذیذ و اصیل ایرانی و سنتی و با کیفیت در یک فضای سنتی حتما به سفره خانه داریوش سر بزنید و ثبت خاطره ها را داشته باشید.
رستوران مجتمع گردشگری بابا قدرت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1