ویرایشگر های HTML  

نوشتن HTML با استفاده از Note Pad یا Text Edit
صفحات وب می توانند با استفاده از ویرایشگر های حرفه ای HTML ساخته و اصلاح شوند.
هر چند توصیه ما استفاده از ویرایشگر های ساده ای مثل Note Pad (برای PC ) و Text Edit (برای Mac) می باشد
باور ما بر این است که استفاده از یک ویرایشگر ساده،برای یادگیری HTML راه خوبی است.
چهار قدم زیر را دنبال کنید تا اولین صفحه وب خود را در Note Pad یا Text Edit خلق کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ویرایشگر های HTML  

نوشتن HTML با استفاده از Note Pad یا Text Edit
صفحات وب می توانند با استفاده از ویرایشگر های حرفه ای HTML ساخته و اصلاح شوند.
هر چند توصیه ما استفاده از ویرایشگر های ساده ای مثل Note Pad (برای PC ) و Text Edit (برای Mac) می باشد
باور ما بر این است که استفاده از یک ویرایشگر ساده،برای یادگیری HTML راه خوبی است.
چهار قدم زیر را دنبال کنید تا اولین صفحه وب خود را در Note Pad یا Text Edit خلق کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی HTML  

HTML چیست؟
HTML در واقع زبان نشانه گذاری متن،برای ساخت صفحات وب است و مخفف Hyper Text Markup Language  می باشد.

HTML ساختار صفحات وب را با استفاده از خاصیت نشانه گذاری نمایش می دهد.
عناصر HTML در واقع حکم بلوک هایی را برای ساختمان ما(صفحه وب) دارند.
عناصر HTML بوسیله تگ ها شناسایی می شوند.
تگ ها شامل سر تیتر،پاراگراف،جدول و ... می شوند.
مرورگر ها محتوای تگ ها را نشان نمی دهند ولی از آن ها استفاده می کنند تا خروجی به صورت زبانی قابل فهم برای ما، بر روی صفحات وب درآید.


ادامه مطلب  

معرفی HTML  

HTML چیست؟
HTML در واقع زبان نشانه گذاری متن،برای ساخت صفحات وب است و مخفف Hyper Text Markup Language  می باشد.

HTML ساختار صفحات وب را با استفاده از خاصیت نشانه گذاری نمایش می دهد.
عناصر HTML در واقع حکم بلوک هایی را برای ساختمان ما(صفحه وب) دارند.
عناصر HTML بوسیله تگ ها شناسایی می شوند.
تگ ها شامل سر تیتر،پاراگراف،جدول و ... می شوند.
مرورگر ها محتوای تگ ها را نشان نمی دهند ولی از آن ها استفاده می کنند تا خروجی به صورت زبانی قابل فهم برای ما، بر روی صفحات وب درآید.


ادامه مطلب  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin عطری است خنک و شیرین. این عطر در سال ۲۰۰۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin عطری است زنانه و جذاب.عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twinعطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin، با رایحه ای خنک ، شیرین و گلی
مخصوص روزهای خنک بهاری خلق شد . این عطر که بطری آن توسط Luigi Colani  طراحی شد دارای ورژن مردانه نیز است و مخصوص آن دسته از زوج هاییمی
باشد که دوست دارند هر دو از یک ادیشن با

ادامه مطلب  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin عطری است خنک و شیرین. این عطر در سال ۲۰۰۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin عطری است زنانه و جذاب.عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twinعطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin، با رایحه ای خنک ، شیرین و گلی
مخصوص روزهای خنک بهاری خلق شد . این عطر که بطری آن توسط Luigi Colani  طراحی شد دارای ورژن مردانه نیز است و مخصوص آن دسته از زوج هاییمی
باشد که دوست دارند هر دو از یک ادیشن با

ادامه مطلب  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin عطری است خنک و شیرین. این عطر در سال ۲۰۰۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin عطری است زنانه و جذاب.عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twinعطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin، با رایحه ای خنک ، شیرین و گلی
مخصوص روزهای خنک بهاری خلق شد . این عطر که بطری آن توسط Luigi Colani  طراحی شد دارای ورژن مردانه نیز است و مخصوص آن دسته از زوج هاییمی
باشد که دوست دارند هر دو از یک ادیشن با

ادامه مطلب  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin  

عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twin عطری است خنک و شیرین. این عطر در سال ۲۰۰۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin عطری است زنانه و جذاب.عطر ادکلن آزارو تویین زنانه-Azzaro Twinعطر ادکلن آزارو تویین-Azzaro Twin، با رایحه ای خنک ، شیرین و گلی
مخصوص روزهای خنک بهاری خلق شد . این عطر که بطری آن توسط Luigi Colani  طراحی شد دارای ورژن مردانه نیز است و مخصوص آن دسته از زوج هاییمی
باشد که دوست دارند هر دو از یک ادیشن با

ادامه مطلب  

به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.  

بیماری خیلی سالم ها!روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی
براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد
و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها
هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس 
در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار
نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که
برای رهایی از درد بیماری، آن را با د

ادامه مطلب  

به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.  

بیماری خیلی سالم ها!روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی
براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد
و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها
هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس 
در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار
نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که
برای رهایی از درد بیماری، آن را با د

ادامه مطلب  

به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.  

بیماری خیلی سالم ها!
روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی
براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد
و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها
هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس 
در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار
نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که
برای رهایی از درد بیماری، آن را با دا

ادامه مطلب  

به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.  

بیماری خیلی سالم ها!
روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی
براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد
و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها
هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس 
در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار
نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که
برای رهایی از درد بیماری، آن را با دا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1