باسکول استیل  

باسکول استیلاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول استیل
 
باسکول تمام استیل وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 می باشد.
 
جنس بدنه باسکول دیجیتال استیل کاملا استیل ضد زنگ می باشد وبرای مکانهایی که رطوبت بالایی دارد ویا با آب سروکار دارند
 
بسیار پر کاربرد می باشد .
 
باسکول استیل ضد زنگ دارای ظرفیت 300 کیلو می باشد .
 
این باسکول ضد زنگ دارای باطری داخ

ادامه مطلب  

باسکول استیل  

باسکول استیلاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول استیل
 
باسکول تمام استیل وزین دارای ابعاد کفه 50 در 50 می باشد.
 
جنس بدنه باسکول دیجیتال استیل کاملا استیل ضد زنگ می باشد وبرای مکانهایی که رطوبت بالایی دارد ویا با آب سروکار دارند
 
بسیار پر کاربرد می باشد .
 
باسکول استیل ضد زنگ دارای ظرفیت 300 کیلو می باشد .
 
این باسکول ضد زنگ دارای باطری داخ

ادامه مطلب  

باسکول 2 تنی  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول 2 تنی

باسکول 2 تنی نیکو چرخ دار
 
این باسکول چرخ دار بوده ودارای 4 لودسل می باشد .
 
حداکثر وزن این باسکول 2500 کیلوگرم می باشد .
 
حداقل وزن این باسکول دیجیتال 50 کیلوگرم می باشد.
 
حساسیت و دقت باسکول دیجیتال 2 تنی 500 گرم می باشد و قابل تغییر تا 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه باسکول 2 تنی

ادامه مطلب  

باسکول 2 تنی  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول 2 تنی

باسکول 2 تنی نیکو چرخ دار
 
این باسکول چرخ دار بوده ودارای 4 لودسل می باشد .
 
حداکثر وزن این باسکول 2500 کیلوگرم می باشد .
 
حداقل وزن این باسکول دیجیتال 50 کیلوگرم می باشد.
 
حساسیت و دقت باسکول دیجیتال 2 تنی 500 گرم می باشد و قابل تغییر تا 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه باسکول 2 تنی

ادامه مطلب  

باسکول دیجیتال 1تنی  

اعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول 1 تنی چرخ دار مارک نیکو ابعاد 125در 125
 
این باسکول دیجیتالی تک لودسل بوده ودر ابعاد 125سانتی متر در 125 سلنتی متر می باشد .
 
حداکثر وزن باسکول دیجیتال 1 تنی 1600 کیلو گرم وحداقل وزن آن 25 کیلوگرم می باشد .
 
میزان حساسیت و دقت باسکول صنعتی 1 تن  نیکو 200 گرم می باشد .
 
باسکول دیجیتالی 1 تنی

ادامه مطلب  

باسکول دیجیتال 1تنی  

اعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول 1 تنی چرخ دار مارک نیکو ابعاد 125در 125
 
این باسکول دیجیتالی تک لودسل بوده ودر ابعاد 125سانتی متر در 125 سلنتی متر می باشد .
 
حداکثر وزن باسکول دیجیتال 1 تنی 1600 کیلو گرم وحداقل وزن آن 25 کیلوگرم می باشد .
 
میزان حساسیت و دقت باسکول صنعتی 1 تن  نیکو 200 گرم می باشد .
 
باسکول دیجیتالی 1 تنی

ادامه مطلب  

باسکول دام کش 2 تن  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دام کش 2 تنباسکول دام کش 2 تن
 
باسکول دامکش 2 تنی با حداکثروزن 2500 تا 3000 کیلوگرم می باشد .
 
حداقل وزن این باسکول دام کش 2 تن نیز 50 کیلوگرم می باشد .
 
حساسیت باسکول دامکش  2 تنی 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه باسکول دامکش 2 تن 150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
باسکول دامکشی 2 تن نیکو دارای باطری 6 ولت 4.5 آمپر برای مواقعی

ادامه مطلب  

باسکول دام کش 2 تن  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دام کش 2 تنباسکول دام کش 2 تن
 
باسکول دامکش 2 تنی با حداکثروزن 2500 تا 3000 کیلوگرم می باشد .
 
حداقل وزن این باسکول دام کش 2 تن نیز 50 کیلوگرم می باشد .
 
حساسیت باسکول دامکش  2 تنی 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه باسکول دامکش 2 تن 150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
باسکول دامکشی 2 تن نیکو دارای باطری 6 ولت 4.5 آمپر برای مواقعی

ادامه مطلب  

ترازو دیجیتال 40 کیلویی ZDF  

طلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-

ترازو 40 کیلویی ZDF
 
ترازو دیجیتال 40 کیلویی مار; ZDF دارای حساسیت 1گرم می باشد .
 
ترازو دیجتیال گرمی 40 کیلو قابلیت کار بابرق و باطری را دارد .
 
ترازوی دیجیتال 40 کیلو گرم ZDF  درای سینی استیل به ابعاد 24 سانتی متر در 33 سانتس متر می باشد .
 
بعضی ها با توجه به شباهت ظاهری این ترازو با ترازو کمر

ادامه مطلب  

ترازو دیجیتال 40 کیلویی ZDF  

طلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-

ترازو 40 کیلویی ZDF
 
ترازو دیجیتال 40 کیلویی مار; ZDF دارای حساسیت 1گرم می باشد .
 
ترازو دیجتیال گرمی 40 کیلو قابلیت کار بابرق و باطری را دارد .
 
ترازوی دیجیتال 40 کیلو گرم ZDF  درای سینی استیل به ابعاد 24 سانتی متر در 33 سانتس متر می باشد .
 
بعضی ها با توجه به شباهت ظاهری این ترازو با ترازو کمر

ادامه مطلب  

باسکول دام کش 3 تن  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دام کش 3 تن

باسکول دام کش 3 تن
 
باسکول دامکش 3 تن با حداکثر وزن 2500 تا 3000 کیلوگرم و حداقل وزن 50 کیلوگرم می باشد.
 
حساسیت و دقت ترازو دام کش 3 تن مارک نیکو 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه ترازوی دام کش  150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
طراحی باسکول دیجیتال دامکش 3 تن مارک نیکو دارای باطری می

ادامه مطلب  

باسکول دام کش 3 تن  

اطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دام کش 3 تن

باسکول دام کش 3 تن
 
باسکول دامکش 3 تن با حداکثر وزن 2500 تا 3000 کیلوگرم و حداقل وزن 50 کیلوگرم می باشد.
 
حساسیت و دقت ترازو دام کش 3 تن مارک نیکو 200 گرم می باشد .
 
ابعاد کفه ترازوی دام کش  150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
طراحی باسکول دیجیتال دامکش 3 تن مارک نیکو دارای باطری می

ادامه مطلب  

باسکول دیجتال استیل  

باسکول استیلطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول استیل
 
باسکول تمام استیل وزین دارای ابعاد کفه 65 در 65 می باشد.
 
جنس بدنه باسکول دیجیتال استیل کاملا استیل ضد زنگ می باشد وبرای مکانهایی که رطوبت بالایی دارد ویا با آب سروکار دارند
 
بسیار پر کاربرد می باشد .
 
این باسکول استیل زمینی در ظرفیت های 300 کیلو و 500 کیلو می

ادامه مطلب  

باسکول دیجتال استیل  

باسکول استیلطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول استیل
 
باسکول تمام استیل وزین دارای ابعاد کفه 65 در 65 می باشد.
 
جنس بدنه باسکول دیجیتال استیل کاملا استیل ضد زنگ می باشد وبرای مکانهایی که رطوبت بالایی دارد ویا با آب سروکار دارند
 
بسیار پر کاربرد می باشد .
 
این باسکول استیل زمینی در ظرفیت های 300 کیلو و 500 کیلو می

ادامه مطلب  

باسکول استیل ضد زنگ  

باسکول استیل ضد زنگاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دیجیتال استیل
 
باسکول استیل ضد زنگ  500 کیلویی ساختد شرکت وزین  دارای ابعاد کفه 75 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد .
 
باسکول ضد زنگ طوری طراحی شده که بدنه آن کاملا از جنس استیل می باشد و برای کارخانجات یا تولیدی هایی که محیط کاریشان با
 
آب و رطوبت سر کار دارد از این باسکول دیجیتال ضد زن

ادامه مطلب  

باسکول استیل ضد زنگ  

باسکول استیل ضد زنگاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-باسکول دیجیتال استیل
 
باسکول استیل ضد زنگ  500 کیلویی ساختد شرکت وزین  دارای ابعاد کفه 75 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد .
 
باسکول ضد زنگ طوری طراحی شده که بدنه آن کاملا از جنس استیل می باشد و برای کارخانجات یا تولیدی هایی که محیط کاریشان با
 
آب و رطوبت سر کار دارد از این باسکول دیجیتال ضد زن

ادامه مطلب  

باسکول استیل دیجیتال 2 تن  

باسکول استیل دیجیتال 2 تناطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-


باسکول استیل دیجیتال 2 تن
 
باسکول بدنه استیل وزین دارای 4 لودسل می باشد و ابعاد آن 1.50 در 1.50 می باشد .
 
حساسیت توزین باسکول دیجیتال بدنه استیل یک تن مارک وزین 500 گرم بوده وتا 200 گرم قابل تغییر است .
 
نمایشگر باسکول دیجیتالی بدنه استیل مارک وزین LED   می باشد و

ادامه مطلب  

باسکول استیل دیجیتال 2 تن  

باسکول استیل دیجیتال 2 تناطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-


باسکول استیل دیجیتال 2 تن
 
باسکول بدنه استیل وزین دارای 4 لودسل می باشد و ابعاد آن 1.50 در 1.50 می باشد .
 
حساسیت توزین باسکول دیجیتال بدنه استیل یک تن مارک وزین 500 گرم بوده وتا 200 گرم قابل تغییر است .
 
نمایشگر باسکول دیجیتالی بدنه استیل مارک وزین LED   می باشد و

ادامه مطلب  

باسکول دیجیتال ضد زنگ 1 تنی  

باسکول دیجیتال ضد زنگ 1 تنیاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-


باسکول ضد زنگ 1 تنی مارک وزین
 
باسکول استیل وزین دارای ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
دقت توزین باسکول تمام استیل 1 تنی وزین 500 گرم می باشد و این حساسیت تا 200 گرم قابل
 
تغییر می باشد .
 
نشان دهنده باسکول دیجیتال استیل از نوع LED  با وضوح دید بالا می باشد ت

ادامه مطلب  

باسکول دیجیتال ضد زنگ 1 تنی  

باسکول دیجیتال ضد زنگ 1 تنیاطلاعات تماس
تلفن تماس :               65511140-021          65578536-


باسکول ضد زنگ 1 تنی مارک وزین
 
باسکول استیل وزین دارای ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد .
 
دقت توزین باسکول تمام استیل 1 تنی وزین 500 گرم می باشد و این حساسیت تا 200 گرم قابل
 
تغییر می باشد .
 
نشان دهنده باسکول دیجیتال استیل از نوع LED  با وضوح دید بالا می باشد ت

ادامه مطلب  

اعزام حسابدار  

اعزام حسابدار مخصوص زمان و نیاز شما
تحت نظارت مدیرارن ارشد و حسابداران خبره دانا محاسب فکور
برخی از مردم انجام کارهای حسابداری را کاری سهل و سبک میدانند. در حالی که با توجه به وجود مفاد قانونی بسیار از جمله قانون تجارت ، بیمه ، مالیات و … اوضاع شرکت در شرایطی امکان دارد بغرنج و طاقت فرسا شود.پس در این مواقع توصیه میشود جهت آسودگی و اطمینان خاطر و ضمانت کار از یک حسابدار با تجربه و تحت نظر مدیران مالی برتر شرکت دانا محاسب فکور استفاده بفرمای

ادامه مطلب  

اعزام حسابدار  

اعزام حسابدار مخصوص زمان و نیاز شما
تحت نظارت مدیرارن ارشد و حسابداران خبره دانا محاسب فکور
برخی از مردم انجام کارهای حسابداری را کاری سهل و سبک میدانند. در حالی که با توجه به وجود مفاد قانونی بسیار از جمله قانون تجارت ، بیمه ، مالیات و … اوضاع شرکت در شرایطی امکان دارد بغرنج و طاقت فرسا شود.پس در این مواقع توصیه میشود جهت آسودگی و اطمینان خاطر و ضمانت کار از یک حسابدار با تجربه و تحت نظر مدیران مالی برتر شرکت دانا محاسب فکور استفاده بفرمای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1