باغ ارم شیرازهمچون بهشتی در دل بهشتی دیگر  

باغ ارم شاهکاری از نبوغ ایرانینمایی زیبا باغ ارم در شیرازباغ ارم یکی از جاذبه های گردشگری در شیراز به شمار می آید که از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است. باغ ارم باغی باشکوه و تاریخی است که در قسمت شمال غربی شیراز و در استان فارس واقع شده است. باغ ارم با درختان سرو سر به فلک کشیده، گل های بسیار متنوع و درختان گرمسیری و همچنین آب و هوایی مطبوع عده کثیری از گردشگران را به سوی خود جلب می نماید. به طور کلی این باغ به عنوان نمایشگاهی از ان

ادامه مطلب  

باغ ارم شیرازهمچون بهشتی در دل بهشتی دیگر  

باغ ارم شاهکاری از نبوغ ایرانینمایی زیبا باغ ارم در شیرازباغ ارم یکی از جاذبه های گردشگری در شیراز به شمار می آید که از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است. باغ ارم باغی باشکوه و تاریخی است که در قسمت شمال غربی شیراز و در استان فارس واقع شده است. باغ ارم با درختان سرو سر به فلک کشیده، گل های بسیار متنوع و درختان گرمسیری و همچنین آب و هوایی مطبوع عده کثیری از گردشگران را به سوی خود جلب می نماید. به طور کلی این باغ به عنوان نمایشگاهی از ان

ادامه مطلب  

باغ ارم شیرازهمچون بهشتی در دل بهشتی دیگر  

باغ ارم شاهکاری از نبوغ ایرانینمایی زیبا باغ ارم در شیرازباغ ارم یکی از جاذبه های گردشگری در شیراز به شمار می آید که از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است. باغ ارم باغی باشکوه و تاریخی است که در قسمت شمال غربی شیراز و در استان فارس واقع شده است. باغ ارم با درختان سرو سر به فلک کشیده، گل های بسیار متنوع و درختان گرمسیری و همچنین آب و هوایی مطبوع عده کثیری از گردشگران را به سوی خود جلب می نماید. به طور کلی این باغ به عنوان نمایشگاهی از ان

ادامه مطلب  

باغ ارم شیرازهمچون بهشتی در دل بهشتی دیگر  

باغ ارم شاهکاری از نبوغ ایرانینمایی زیبا باغ ارم در شیرازباغ ارم یکی از جاذبه های گردشگری در شیراز به شمار می آید که از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است. باغ ارم باغی باشکوه و تاریخی است که در قسمت شمال غربی شیراز و در استان فارس واقع شده است. باغ ارم با درختان سرو سر به فلک کشیده، گل های بسیار متنوع و درختان گرمسیری و همچنین آب و هوایی مطبوع عده کثیری از گردشگران را به سوی خود جلب می نماید. به طور کلی این باغ به عنوان نمایشگاهی از ان

ادامه مطلب  

Chairman of Warsaw Poster Biennale to visit Shiraz  

TEHRAN, Nov. 24 (MNA) – Polish graphic designer and Chairman of the Warsaw Poster Biennale Lech Majewski will visit the southern city of Shiraz to attend the Grand Graphic Conference.Secretary of the conference Mohammad Ali Karimi Pour said “Following the poster competition and exhibition dubbed ‘Poland in the Eyes of Iran’, which was held on the occasion of the 540th anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and Iran, Lech Majewski will pay a visit to Shiraz. The Polish figure is invited by the city’s Eram Higher Education Institute. The trip will be made on the occasion of his posters exhibition which will be displayed at Tehran’s Imam Ali Museum as well.” [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!سنی بیرگون دوتار شک یوخدور آهیم»!اری ده سؤیله دی:«چوخ ویرما تهمتمنه ای سئوگیلیم ؛ ای قبله گاهیم !منی ؛ سن«جاکش»ائتدین ؛ «یوخسول»آللاه ! شوکور آللاها یوخدور هئچ گوناهیم»!!ərinə söylədi diyus ،yoxsolsəni bir gün dutar şək yox ahim əri də söylödi çoxvirma töhmətmənə ey sevgilim ey qeləgahim məni sən cakəş etdin،yoxsol allahşökür allaha ki yoxdor günahim

ادامه مطلب  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!سنی بیرگون دوتار شک یوخدور آهیم»!اری ده سؤیله دی:«چوخ ویرما تهمتمنه ای سئوگیلیم ؛ ای قبله گاهیم !منی ؛ سن«جاکش»ائتدین ؛ «یوخسول»آللاه ! شوکور آللاها یوخدور هئچ گوناهیم»!!ərinə söylədi diyus ،yoxsolsəni bir gün dutar şək yox ahim əri də söylödi çoxvirma töhmətmənə ey sevgilim ey qeləgahim məni sən cakəş etdin،yoxsol allahşökür allaha ki yoxdor günahim

ادامه مطلب  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!  

ارینه سؤیله دی : «دیوّث» ؛ «یوخسول»!سنی بیرگون دوتار شک یوخدور آهیم»!اری ده سؤیله دی:«چوخ ویرما تهمتمنه ای سئوگیلیم ؛ ای قبله گاهیم !منی ؛ سن«جاکش»ائتدین ؛ «یوخسول»آللاه ! شوکور آللاها یوخدور هئچ گوناهیم»!!ərinə söylədi diyus ،yoxsolsəni bir gün dutar şək yox ahim əri də söylödi çoxvirma töhmətmənə ey sevgilim ey qeləgahim məni sən cakəş etdin،yoxsol allahşökür allaha ki yoxdor günahim

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1