دانلود کلیپ های بی نظیر از همه چیز  

 
01:54
کلیپ طنز - توپ و ماشین
۱۷ ساعت پیش

00:40
کلیپ طنز - پیاده یا سوار
۱۷ ساعت پیش

01:44
کلیپ طنز - گدابه گدا رحمت خدا
۱۷ ساعت پیش

00:58
کلیپ طنز - عبور از خیابان
۱۷ ساعت پیش

02:06
کلیپ طنز - نمونه ای در موزه
۱۷ ساعت پیش

02:48
کلیپ طنز - موتورسوار
۱۷ ساعت پیش

02:14
کلیپ طنز - مدیر
۱۷ ساعت پیش

00:14
لیوان
۱۷ ساعت پیش

01:29
کلیپ طنز - کبری11
۱۷ ساعت پیش

01:31
کلیپ طنز - خرید
۱۷ ساعت پیش

01:00
کلیپ طنز - بذرپاشی
۱۷ ساعت پیش

02:53
کلیپ طنز - کاریابی
۱۸ ساعت پیش

03:42
کلیپ طنز - گاز رسا

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ های بی نظیر از همه چیز  

01:54
کلیپ طنز - توپ و ماشین
۱۷ ساعت پیش


00:40
کلیپ طنز - پیاده یا سوار
۱۷ ساعت پیش


01:44
کلیپ طنز - گدابه گدا رحمت خدا
۱۷ ساعت پیش


00:58
کلیپ طنز - عبور از خیابان
۱۷ ساعت پیش


02:06
کلیپ طنز - نمونه ای در موزه
۱۷ ساعت پیش


02:48
کلیپ طنز - موتورسوار
۱۷ ساعت پیش


02:14
کلیپ طنز - مدیر
۱۷ ساعت پیش


00:14
لیوان
۱۷ ساعت پیش


01:29
کلیپ طنز - کبری11
۱۷ ساعت پیش


01:31
کلیپ طنز - خرید
۱۷ ساعت پیش


01:00
کلیپ طنز - بذرپاشی
۱۷ ساعت پیش


02:53
کلیپ طنز - کاریابی
۱۸ ساعت پیش


03:42
کلیپ

ادامه مطلب  

نبرد دیدنی مار گیری و خدنگ  

===========
خدنگ‌ها در مقابل زهر مارها مصونیت دارند و این به دلیل آن است که گیرنده‌های استیل‌کولین در سیستم عصبی آن‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که غیرممکن است زهرهای عصبی مارها به آن چسبیده و سیستم عصبی آن‌ها را با مشکلی مواجه کند. محققان در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا مکانیسم مشابهی از خدنگ‌ها در مقابل زهرهای خونی مارها هم حفاظت می‌کند یا خیر.
چندین گونه خدنگ از جمله خدنگ خاکستری هندی به دلیل مهارتی که در جنگ با مارهای سمی به ویژه کبرا دا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1