تگیهای مورد نیاز مدیران و ارائه مدلی منسجم از شایستگیها در سازممینه شایستگی ها، نیازهای سا  

ز مدلی به عنوان مدل مبنا استفاده نمود.
در سالهای اخیر مطالعات
گسترده ای درباره شایستگیهای مورد نیاز مدیران و ارائه مدلی منسجم از
شایستگیها در سازمانهای مختلف انجام گرفته است. مدل زیر با استناد به منابع
موجود در زمینه شایستگی ها، نیازهای سازمان گسترش و شرکتهای زیر پوشش آن
تدوین شده و بارها پس از هر تجربه کانون ارزیابی مورد بازنگری قرارگرفته
است. از این مدل می توان به عنوان مدل مبنا برای سایر سازمانهای کشور
استفادفروش اینترنتی قرص وایمک

ادامه مطلب  

را در مورد موضوعی خاص بیان و دلایل خود را با ارایه تراکی و مهارتهای نوشتاری بکار می رو  

خواسته می شود دیدگاه خود را در مورد
موضوعی خاص بیان و دلایل خود را با ارایه تحلیل مستدل بیان نماید. سوال
تشریحی بیشتر برای سنجش مهارتهای ادراکی و مهارتهای نوشتاری بکار می رود و
باتوجه به موضوع مورد سوال می تواند شایستگی های دیگر را نیز بسنجد. نامه
های اداری متشکل از چند نامه و یادداشت است که از داخل یا بیرون سازمان
برای فرد ارسال شده است و ارزیابی شونده به آنها پاسخ می دهد. ب
- بزرگ و کلفت کردن قرص وایمکس
- بزرگ کننده دایمی
- بهترین دارویی گی

ادامه مطلب  

ه می شود در مورد وضعیتی تصمیم بگیرد. طرف مقابل ارزیابی شون نظر پاسخ می دهد. به این ت  

نقش و مصاحبه است. در این تمرین از فرد
خواسته می شود در مورد وضعیتی تصمیم بگیرد. طرف مقابل ارزیابی شونده که
ارزیاب یا دانای کل است، به پرسشهای وی درباره موضوع مورد نظر پاسخ  می
دهد. به این ترتیب وی می تواند اطلاعاتی را که برای تصمیم گیری لازم می
داند جمع آوری نماید. حدود پانزده تا بیست دقیقه برای جمع آوری و کسب
اطلاعات از ارزیاب به ارزیابی شونده فرصت داده می شود. سپس وی در پنج الی
ده دقیق
با داروهای گیاهی | راحترین راه بزرگ کننده
بزرگ کردن ق

ادامه مطلب  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنو  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنوپژو 508
برای به چشم آمدن در برابر رقبایش در طراحی این خودرو سنت شکنی کرده است و
با طراحی فست بک به شکل اسپرتی به نظر می آید. همچنین پژو سعی کرده با به
روز کردن و بهتر کردن کیفیت و امکانات پژو 508 ، آن را در مقابل رقبایی مانند فولکس واگن پاسات و اوپل اینسیگنیا بهتر نشان دهد و با کیفیتی بهتر از نسل قبل و امکانات رفاهی و ایمنی که در خودرو های لوکس استفاده می شود مجهز است.تصاویر پژو 508

ادامه مطلب  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنو  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنوپژو 508
برای به چشم آمدن در برابر رقبایش در طراحی این خودرو سنت شکنی کرده است و
با طراحی فست بک به شکل اسپرتی به نظر می آید. همچنین پژو سعی کرده با به
روز کردن و بهتر کردن کیفیت و امکانات پژو 508 ، آن را در مقابل رقبایی مانند فولکس واگن پاسات و اوپل اینسیگنیا بهتر نشان دهد و با کیفیتی بهتر از نسل قبل و امکانات رفاهی و ایمنی که در خودرو های لوکس استفاده می شود مجهز است.تصاویر پژو 508

ادامه مطلب  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنو  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنوپژو 508
برای به چشم آمدن در برابر رقبایش در طراحی این خودرو سنت شکنی کرده است و
با طراحی فست بک به شکل اسپرتی به نظر می آید. همچنین پژو سعی کرده با به
روز کردن و بهتر کردن کیفیت و امکانات پژو 508 ، آن را در مقابل رقبایی مانند فولکس واگن پاسات و اوپل اینسیگنیا بهتر نشان دهد و با کیفیتی بهتر از نسل قبل و امکانات رفاهی و ایمنی که در خودرو های لوکس استفاده می شود مجهز است.تصاویر پژو 508

ادامه مطلب  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنو  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنوپژو 508
برای به چشم آمدن در برابر رقبایش در طراحی این خودرو سنت شکنی کرده است و
با طراحی فست بک به شکل اسپرتی به نظر می آید. همچنین پژو سعی کرده با به
روز کردن و بهتر کردن کیفیت و امکانات پژو 508 ، آن را در مقابل رقبایی مانند فولکس واگن پاسات و اوپل اینسیگنیا بهتر نشان دهد و با کیفیتی بهتر از نسل قبل و امکانات رفاهی و ایمنی که در خودرو های لوکس استفاده می شود مجهز است.تصاویر پژو 508

ادامه مطلب  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنو  

تصاویری از پژو ۵۰۸ در نمایشگاه ژنوپژو 508
برای به چشم آمدن در برابر رقبایش در طراحی این خودرو سنت شکنی کرده است و
با طراحی فست بک به شکل اسپرتی به نظر می آید. همچنین پژو سعی کرده با به
روز کردن و بهتر کردن کیفیت و امکانات پژو 508 ، آن را در مقابل رقبایی مانند فولکس واگن پاسات و اوپل اینسیگنیا بهتر نشان دهد و با کیفیتی بهتر از نسل قبل و امکانات رفاهی و ایمنی که در خودرو های لوکس استفاده می شود مجهز است.تصاویر پژو 508

ادامه مطلب  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شد  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شدشرایط فروش دو خودرو بورگوارد BX5 و BX7 توسط کیان موتور وارنا؛  نماینده رسمی محصولات بورگوارد در ایران اعلام شد.مشخصات فنی بورگوارد BX5 +تصاویر مشخصات فنی بورگوارد BX7 + تصاویرجدول شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 :

ادامه مطلب  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شد  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شدشرایط فروش دو خودرو بورگوارد BX5 و BX7 توسط کیان موتور وارنا؛  نماینده رسمی محصولات بورگوارد در ایران اعلام شد.مشخصات فنی بورگوارد BX5 +تصاویر مشخصات فنی بورگوارد BX7 + تصاویرجدول شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 :

ادامه مطلب  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شد  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شدشرایط فروش دو خودرو بورگوارد BX5 و BX7 توسط کیان موتور وارنا؛  نماینده رسمی محصولات بورگوارد در ایران اعلام شد.مشخصات فنی بورگوارد BX5 +تصاویر مشخصات فنی بورگوارد BX7 + تصاویرجدول شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 :

ادامه مطلب  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شد  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شدشرایط فروش دو خودرو بورگوارد BX5 و BX7 توسط کیان موتور وارنا؛  نماینده رسمی محصولات بورگوارد در ایران اعلام شد.مشخصات فنی بورگوارد BX5 +تصاویر مشخصات فنی بورگوارد BX7 + تصاویرجدول شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 :

ادامه مطلب  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شد  

شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 اعلام شدشرایط فروش دو خودرو بورگوارد BX5 و BX7 توسط کیان موتور وارنا؛  نماینده رسمی محصولات بورگوارد در ایران اعلام شد.مشخصات فنی بورگوارد BX5 +تصاویر مشخصات فنی بورگوارد BX7 + تصاویرجدول شرایط فروش بورگوارد BX5 و BX7 :

ادامه مطلب  

بر اساس شایستگیها و معیارهای سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند و به آنها ایارهای تدوین شده- لحاظ می شوند. ارزیابی تو  

ت کرده و با استفاده از ابزارهای متفاوت
با حضور ارزیابها ، بر اساس شایستگیها و معیارهای سازمان مورد ارزیابی قرار
می گیرند و به آنها امتیاز داده می شود . امتیازها براساس معیارهای تدوین
شده- لحاظ می شوند. ارزیابی توسط ارزیابهای آموزش دیده با تخصصهای مدیریت و
آشنا به مفهوم شایستگیها و نحوه سنجش آنها، پس از آموزشهای لازم صورت می
گیرد. ارزیابی نهایی پس از شرکت ارزیابی شونده در تمری
- بهترین قرص وایمکس گیاهی برای بزرگ کردن قرص وایمکس
- بهترین گی

ادامه مطلب  

تصاویری از لوکسترین خودرو کیا موتورز  

تصاویری از لوکسترین خودرو کیا موتورزK900 مدل 2019 نام لوکسترین سدان کیاموتورز است که به تازگی رونمایی شده و با نام k9 در کره به فروش میرسد. در طراحی این خودرو لوکس از خودرو های مطرحی مانند مرسدس بنز کلاس S و بی ام و سری 7 الگو گرفته شده .از
ویژگی های این سدان لوکس کره ای می توان به قابلیت تنظیم صندلی راننده در
20 جهت و تنظیم صندلی سرنشین جلو در 14 جهت اشاره کرد. همچنین صندلی های
سرنشینان عقب نیز قابلیت تنظیم در 12 جهت را دارند. سیستم گرمایش و تهویه
در

ادامه مطلب  

کنیک مصاحبه به عنوان یکی از ابزارهای موثر در شناخت شایستگیها ا مداخله ارزیاب یا مصاح  

در کانونها ارزیابی حفظ کرده
است. بسیاری از کانونهای ارزیابی از تکنیک مصاحبه به عنوان یکی از
ابزارهای موثر در شناخت شایستگیها استفاده می کنند. ویژگی خاص مصاحه انعطاف
پذیری بالای آن و امکان مداخله ارزیاب یا مصاحبه گر درآن به منظور ایجاد
فرصت بروز شایستگیها و بررسی شایستگیهای ابراز شده است.
مصاحبه به
- تقویت کننده و بزرگ و کلفت کننده قرص وایمکس
- خرید پستی وایمکس بهترین داروی فوری بزرگ کننده
- قطر قرص وایمکس بزرگ کننده آلت
با بهترین گیاه دار

ادامه مطلب  

یک دیوار فاصله با واقعیت  

دیوار یا حصاری که خودمان ساخته ایم؟ عنوان مطلبی است در وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان. در این مطلب، به اینکه چگونه ما برای محافظت از خود دیوار می سازیم و چه می شود که این دیوارها بر ضد خودمان عمل می کنند پرداخته شده است.

ادامه مطلب  

یک دیوار فاصله با واقعیت  

دیوار یا حصاری که خودمان ساخته ایم؟ عنوان مطلبی است در وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان. در این مطلب، به اینکه چگونه ما برای محافظت از خود دیوار می سازیم و چه می شود که این دیوارها بر ضد خودمان عمل می کنند پرداخته شده است.

ادامه مطلب  

یک دیوار فاصله با واقعیت  

دیوار یا حصاری که خودمان ساخته ایم؟ عنوان مطلبی است در وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان. در این مطلب، به اینکه چگونه ما برای محافظت از خود دیوار می سازیم و چه می شود که این دیوارها بر ضد خودمان عمل می کنند پرداخته شده است.

ادامه مطلب  

یک دیوار فاصله با واقعیت  

دیوار یا حصاری که خودمان ساخته ایم؟ عنوان مطلبی است در وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان. در این مطلب، به اینکه چگونه ما برای محافظت از خود دیوار می سازیم و چه می شود که این دیوارها بر ضد خودمان عمل می کنند پرداخته شده است.

ادامه مطلب  

یک دیوار فاصله با واقعیت  

دیوار یا حصاری که خودمان ساخته ایم؟ عنوان مطلبی است در وبلاگ سازمان بین المللی دانشگاهیان. در این مطلب، به اینکه چگونه ما برای محافظت از خود دیوار می سازیم و چه می شود که این دیوارها بر ضد خودمان عمل می کنند پرداخته شده است.

ادامه مطلب  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخی  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخیشرکت Kahn Design با ایجاد تغییراتی بر روی دیفندر
110 خودرویی با نام Flying Huntsman 6*6 Civilian ساخته است. خودرویی با
ظرفیت 9 سرنشین که مناسب سفرهای ماجرجویانه در دل طبیعت است.به این
خودرو نیز محوری اضافه شده  و نیروی پیشرانه به هر 6 چرخ منتقل می شود.
Flying Huntsman شش چرخ علاوه بر داشتن 2 چرخ اضافی نسبت به لندرور دیفندر
دارای تفاوت های دیگری از جمله ، فرم جلو پنجره ، چراغ های LED و قطعات نصب
شده روی بدنه است همچنین دارای 3 سانروف نیز میبا

ادامه مطلب  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخی  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخیشرکت Kahn Design با ایجاد تغییراتی بر روی دیفندر
110 خودرویی با نام Flying Huntsman 6*6 Civilian ساخته است. خودرویی با
ظرفیت 9 سرنشین که مناسب سفرهای ماجرجویانه در دل طبیعت است.به این
خودرو نیز محوری اضافه شده  و نیروی پیشرانه به هر 6 چرخ منتقل می شود.
Flying Huntsman شش چرخ علاوه بر داشتن 2 چرخ اضافی نسبت به لندرور دیفندر
دارای تفاوت های دیگری از جمله ، فرم جلو پنجره ، چراغ های LED و قطعات نصب
شده روی بدنه است همچنین دارای 3 سانروف نیز میبا

ادامه مطلب  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخی  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخیشرکت Kahn Design با ایجاد تغییراتی بر روی دیفندر
110 خودرویی با نام Flying Huntsman 6*6 Civilian ساخته است. خودرویی با
ظرفیت 9 سرنشین که مناسب سفرهای ماجرجویانه در دل طبیعت است.به این
خودرو نیز محوری اضافه شده  و نیروی پیشرانه به هر 6 چرخ منتقل می شود.
Flying Huntsman شش چرخ علاوه بر داشتن 2 چرخ اضافی نسبت به لندرور دیفندر
دارای تفاوت های دیگری از جمله ، فرم جلو پنجره ، چراغ های LED و قطعات نصب
شده روی بدنه است همچنین دارای 3 سانروف نیز میبا

ادامه مطلب  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخی  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخیشرکت Kahn Design با ایجاد تغییراتی بر روی دیفندر
110 خودرویی با نام Flying Huntsman 6*6 Civilian ساخته است. خودرویی با
ظرفیت 9 سرنشین که مناسب سفرهای ماجرجویانه در دل طبیعت است.به این
خودرو نیز محوری اضافه شده  و نیروی پیشرانه به هر 6 چرخ منتقل می شود.
Flying Huntsman شش چرخ علاوه بر داشتن 2 چرخ اضافی نسبت به لندرور دیفندر
دارای تفاوت های دیگری از جمله ، فرم جلو پنجره ، چراغ های LED و قطعات نصب
شده روی بدنه است همچنین دارای 3 سانروف نیز میبا

ادامه مطلب  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخی  

آلبوم تصاویری از غول ۶ چرخیشرکت Kahn Design با ایجاد تغییراتی بر روی دیفندر
110 خودرویی با نام Flying Huntsman 6*6 Civilian ساخته است. خودرویی با
ظرفیت 9 سرنشین که مناسب سفرهای ماجرجویانه در دل طبیعت است.به این
خودرو نیز محوری اضافه شده  و نیروی پیشرانه به هر 6 چرخ منتقل می شود.
Flying Huntsman شش چرخ علاوه بر داشتن 2 چرخ اضافی نسبت به لندرور دیفندر
دارای تفاوت های دیگری از جمله ، فرم جلو پنجره ، چراغ های LED و قطعات نصب
شده روی بدنه است همچنین دارای 3 سانروف نیز میبا

ادامه مطلب  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۸  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱نمایشگاه خودرو ژنو که هر سال در
ماه مارس در ژنو سوئیس برگزار می شود نیز به پایان رسید و شاهد خودرو هایی
جدید ، به روز شده و یا کانسپت بودیم که در ادامه تصاویری از این خودرو ها
را میبینید.تصاویری از خودرو های نمایشگاه ژنو 20181- آئودی A62-  آئودی E-tron3- بنتلی بنتایگا PHEV4- بی ام و X45- سیتروئن برلینگو Multispace6- فورد +KA7- فورد اج8- هوندا اوبان EV9- هوندا CR-V10 – هیوندای کونا برقی11- هیوندای سانتافه12- جگوار I-Pace13- کیا سید14

ادامه مطلب  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۸  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱نمایشگاه خودرو ژنو که هر سال در
ماه مارس در ژنو سوئیس برگزار می شود نیز به پایان رسید و شاهد خودرو هایی
جدید ، به روز شده و یا کانسپت بودیم که در ادامه تصاویری از این خودرو ها
را میبینید.تصاویری از خودرو های نمایشگاه ژنو 20181- آئودی A62-  آئودی E-tron3- بنتلی بنتایگا PHEV4- بی ام و X45- سیتروئن برلینگو Multispace6- فورد +KA7- فورد اج8- هوندا اوبان EV9- هوندا CR-V10 – هیوندای کونا برقی11- هیوندای سانتافه12- جگوار I-Pace13- کیا سید14

ادامه مطلب  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۸  

نگاهی به خودرو های نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱نمایشگاه خودرو ژنو که هر سال در
ماه مارس در ژنو سوئیس برگزار می شود نیز به پایان رسید و شاهد خودرو هایی
جدید ، به روز شده و یا کانسپت بودیم که در ادامه تصاویری از این خودرو ها
را میبینید.تصاویری از خودرو های نمایشگاه ژنو 20181- آئودی A62-  آئودی E-tron3- بنتلی بنتایگا PHEV4- بی ام و X45- سیتروئن برلینگو Multispace6- فورد +KA7- فورد اج8- هوندا اوبان EV9- هوندا CR-V10 – هیوندای کونا برقی11- هیوندای سانتافه12- جگوار I-Pace13- کیا سید14

ادامه مطلب  

شرایط فروش میتسوبیشی اوتلندر برقی  

شرایط فروش میتسوبیشی اوتلندر برقیآرین موتور نماینده رسمی محصولات میتسوبیشی در ایران ، قیمت میتسوبیشی اوتلندر PHEV
را 317 میلیون تومان اعلام کرده است. این خودرو با 5 سال گارانتی که برای
باتری برقی آن به سال افزایش یافته است و در 6 رنگ به فروش می رسد.مشخصات فنی میتسوبیشی اوتلندر PHEV + تصاویرشرایط فروش میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018

ادامه مطلب  

JMD Handy BabyがオンラインでVAG ID48 96 bitチップをコピーする  

JMD Handy Babyキーコピー機最新のソフトウェアはV8.8.9にリリースされました。最新のソフトウェアを使って、VAG ID48 96ビットチップをオンラインでコピーすることができます。中国語バージョン8.8.9はすでに利用可能です。英語版Handy babyソフトウェアは、2017年12月15日、16日に利用可能になります。JMD Handy Baby を使って96ビット48をオンラインでコピー!トークンを必要とするたびにデコードする!どのようにHandy baby ID48 96ビットのオンラインコピー許可を登録して開きますか? JMDアシスタント・アダプターがある場合は、48ビットの96ビット・コピーの登録は無料です。JMDアシスタントアダプタ

ادامه مطلب  

رنو کوئید جانشین پراید !  

رنو کوئید جانشین پراید !با توجه به اظهارات مدیر عامل سایپا ، احتمال مشارکتی جدید میان این شرکت و رنو فرانسه برای تولید خودروی رنو کوئید است. وی ظهار کرد: کوئید به عنوان محصول ارزان قیمت رنو با قیمتی نسبتاً پایین جایگزین پراید خواهد شد و قیمت پایه آن 30 میلیون تومان خواهد بود.همچنین وی از گذراندن استاندارد های 85 گانه سیتروئن C3 خبر داد و اظهار کرد که از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد و در پاسخ به زمان از رده خارج شدن پراید اظهار کرد:با توجه به تق

ادامه مطلب  

رنو کوئید جانشین پراید !  

رنو کوئید جانشین پراید !با توجه به اظهارات مدیر عامل سایپا ، احتمال مشارکتی جدید میان این شرکت و رنو فرانسه برای تولید خودروی رنو کوئید است. وی ظهار کرد: کوئید به عنوان محصول ارزان قیمت رنو با قیمتی نسبتاً پایین جایگزین پراید خواهد شد و قیمت پایه آن 30 میلیون تومان خواهد بود.همچنین وی از گذراندن استاندارد های 85 گانه سیتروئن C3 خبر داد و اظهار کرد که از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد و در پاسخ به زمان از رده خارج شدن پراید اظهار کرد:با توجه به تق

ادامه مطلب  

رنو کوئید جانشین پراید !  

رنو کوئید جانشین پراید !با توجه به اظهارات مدیر عامل سایپا ، احتمال مشارکتی جدید میان این شرکت و رنو فرانسه برای تولید خودروی رنو کوئید است. وی ظهار کرد: کوئید به عنوان محصول ارزان قیمت رنو با قیمتی نسبتاً پایین جایگزین پراید خواهد شد و قیمت پایه آن 30 میلیون تومان خواهد بود.همچنین وی از گذراندن استاندارد های 85 گانه سیتروئن C3 خبر داد و اظهار کرد که از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد و در پاسخ به زمان از رده خارج شدن پراید اظهار کرد:با توجه به تق

ادامه مطلب  

رنو کوئید جانشین پراید !  

رنو کوئید جانشین پراید !با توجه به اظهارات مدیر عامل سایپا ، احتمال مشارکتی جدید میان این شرکت و رنو فرانسه برای تولید خودروی رنو کوئید است. وی ظهار کرد: کوئید به عنوان محصول ارزان قیمت رنو با قیمتی نسبتاً پایین جایگزین پراید خواهد شد و قیمت پایه آن 30 میلیون تومان خواهد بود.همچنین وی از گذراندن استاندارد های 85 گانه سیتروئن C3 خبر داد و اظهار کرد که از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد و در پاسخ به زمان از رده خارج شدن پراید اظهار کرد:با توجه به تق

ادامه مطلب  

رنو کوئید جانشین پراید !  

رنو کوئید جانشین پراید !با توجه به اظهارات مدیر عامل سایپا ، احتمال مشارکتی جدید میان این شرکت و رنو فرانسه برای تولید خودروی رنو کوئید است. وی ظهار کرد: کوئید به عنوان محصول ارزان قیمت رنو با قیمتی نسبتاً پایین جایگزین پراید خواهد شد و قیمت پایه آن 30 میلیون تومان خواهد بود.همچنین وی از گذراندن استاندارد های 85 گانه سیتروئن C3 خبر داد و اظهار کرد که از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد و در پاسخ به زمان از رده خارج شدن پراید اظهار کرد:با توجه به تق

ادامه مطلب  

بهترین برند چینی  

بهترین برند چینیبر اساس گزارش منتشر شده از برند فاینانس ، موسسه معتبری که درباره برندهای مختلف فعالیت می کند، مرسدس بنز توانسته بود به عنوان ارزشمندترین برند صنعت خودرو سازی شناخته و معرفی شود اما در این گزارش چیزی که باید به آن هم توجه شود رشد برندهای چینی است که در صدر آن هاوال قرار گرفته است.برند هاوال که متعلق به کمپانی گریت وال
موتورز می باشد توانسته در بین سایر برند های خودروسازی جهان در رتبه 18
قرار بگیرد در حالیکه در سال 2017 در رتبه 29

ادامه مطلب  

بهترین برند چینی  

بهترین برند چینیبر اساس گزارش منتشر شده از برند فاینانس ، موسسه معتبری که درباره برندهای مختلف فعالیت می کند، مرسدس بنز توانسته بود به عنوان ارزشمندترین برند صنعت خودرو سازی شناخته و معرفی شود اما در این گزارش چیزی که باید به آن هم توجه شود رشد برندهای چینی است که در صدر آن هاوال قرار گرفته است.برند هاوال که متعلق به کمپانی گریت وال
موتورز می باشد توانسته در بین سایر برند های خودروسازی جهان در رتبه 18
قرار بگیرد در حالیکه در سال 2017 در رتبه 29

ادامه مطلب  

بهترین برند چینی  

بهترین برند چینیبر اساس گزارش منتشر شده از برند فاینانس ، موسسه معتبری که درباره برندهای مختلف فعالیت می کند، مرسدس بنز توانسته بود به عنوان ارزشمندترین برند صنعت خودرو سازی شناخته و معرفی شود اما در این گزارش چیزی که باید به آن هم توجه شود رشد برندهای چینی است که در صدر آن هاوال قرار گرفته است.برند هاوال که متعلق به کمپانی گریت وال
موتورز می باشد توانسته در بین سایر برند های خودروسازی جهان در رتبه 18
قرار بگیرد در حالیکه در سال 2017 در رتبه 29

ادامه مطلب  

بهترین برند چینی  

بهترین برند چینیبر اساس گزارش منتشر شده از برند فاینانس ، موسسه معتبری که درباره برندهای مختلف فعالیت می کند، مرسدس بنز توانسته بود به عنوان ارزشمندترین برند صنعت خودرو سازی شناخته و معرفی شود اما در این گزارش چیزی که باید به آن هم توجه شود رشد برندهای چینی است که در صدر آن هاوال قرار گرفته است.برند هاوال که متعلق به کمپانی گریت وال
موتورز می باشد توانسته در بین سایر برند های خودروسازی جهان در رتبه 18
قرار بگیرد در حالیکه در سال 2017 در رتبه 29

ادامه مطلب  

بهترین برند چینی  

بهترین برند چینیبر اساس گزارش منتشر شده از برند فاینانس ، موسسه معتبری که درباره برندهای مختلف فعالیت می کند، مرسدس بنز توانسته بود به عنوان ارزشمندترین برند صنعت خودرو سازی شناخته و معرفی شود اما در این گزارش چیزی که باید به آن هم توجه شود رشد برندهای چینی است که در صدر آن هاوال قرار گرفته است.برند هاوال که متعلق به کمپانی گریت وال
موتورز می باشد توانسته در بین سایر برند های خودروسازی جهان در رتبه 18
قرار بگیرد در حالیکه در سال 2017 در رتبه 29

ادامه مطلب  

شریحی، نامه های اداری و برخی ینهایبرای شایستگی های خاصی مناسب هستند و در مجموع داوطلب را از جوانب مخ  

مطالعه موردی، سوال تشریحی،
نامه های اداری و برخی تمرینهای دیگر استفاده می شود. هریک از این
تمرینهایبرای شایستگی های خاصی مناسب هستند و در مجموع داوطلب را از جوانب
مختلف ارزیابی می کنند.
در مطالعه موردی با ارایه یک
موقعیت تصمیم گیری و ترسیم وضعیت پیش آمده از فرد خواسته می شود درباره
موضوعی تصمیم بگیرد و دلایل تصمیم خود را ذکر نم
اسانترین وراحترین روش برای بزرگ وکلفت کردن
برای وایمکس سایز و طول قرص وایمکس بزرگ کننده آلت
بزرگ کردن قرص وایم

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300 DPでVWゴルフ2011 UDSタイプ48チップキーの追加方法  

ここではOBD経由でOBDSTAR X300 DP(キーマスターdp)を使用して、ID48チップ付きのVWゴルフ2011年UDSプロトコルのスマートリモートキーをプログラミングする方法について説明します。必要なツール:OBDSTAR X300 DPタブレット自動キープログラマOBDSTAR VW AUDI SKODA SEAT 4&5ジェネレーションイモビライザー用RFIDアダプタープログラムされるID48チップ/ ID48キー手順:OBD診断ソケットを介して車両とキーマスターDPを接続します。X300 DPをオンにし、車のイグニッションスイッチをオンにします。Diag Program-> Immobilizer-> VW / Audi / Skoda / Seat / VW->Program Keyを選択してください。  4世代Immoを選択します。

ادامه مطلب  

شرایط فروش لیفان ۸۲۰ و لیفان X60 ویژه نیمه دوم فروردین  

شرایط فروش لیفان ۸۲۰ و لیفان X60 ویژه نیمه دوم فروردینشرکت کرمان موتور شرایط فروش لیفان 820 و لیفان X60 را با شرایط نقد و اقساط ویژه نیمه دوم فروردین ماه را اعلام کرده است که به شرح ذیل میباشد.شرایط فروش لیفان 820شرایط فروش لیفان X60

ادامه مطلب  

قیمت روز خودرو های چینی  

قیمت روز خودرو های چینیقیمت روز خودرو های چینی در سطح بازار در اسفند 96 که ممکن است تا 5 در صد در مناطق مختلف دارای نوسان باشد.قیمت روز خودرو های چینی با مدل 97نام خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی  لیفان X60 اتوماتیک 66,900,000 69,500,000 لیفان 82095,000,000 99,000,000 جک جی 5 اتوماتیک 67,800,000 63,150,000 جک S5 اتوماتیک 115,000,000 104,000,000 ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری 47,700,000 49,390,000 ام وی ام X22 اتوماتیک 69,000,000 70,200,000 ام وی ام  X33S اسپورت&n

ادامه مطلب  

قیمت روز خودرو های چینی  

قیمت روز خودرو های چینیقیمت روز خودرو های چینی در سطح بازار در اسفند 96 که ممکن است تا 5 در صد در مناطق مختلف دارای نوسان باشد.قیمت روز خودرو های چینی با مدل 97نام خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی  لیفان X60 اتوماتیک 66,900,000 69,500,000 لیفان 82095,000,000 99,000,000 جک جی 5 اتوماتیک 67,800,000 63,150,000 جک S5 اتوماتیک 115,000,000 104,000,000 ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت لاکچری 47,700,000 49,390,000 ام وی ام X22 اتوماتیک 69,000,000 70,200,000 ام وی ام  X33S اسپورت&n

ادامه مطلب  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلی  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلییکی از راکدترین پایان سال های بازار خودرو در 20 سال اخیر را تجربه می کنیم که این موضوع علاوه بر خودرو های داخلی در مورد خودرو های وارداتی
نیز به دلیل اتفاقات اخیر در مورد تعرفه خودرو های وارداتی و همچنین حکم
دیوان عدالت اداری نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو صدق می کند و خریداران
ترجیج می دهند خرید خود را به سال 97 موکول کنند.قیمت خودرو های داخلی مدل 97 نام خودروقیمت هفته گذشتهقیمت امروزپراید 13121/800/00021/800/000پراید

ادامه مطلب  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلی  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلییکی از راکدترین پایان سال های بازار خودرو در 20 سال اخیر را تجربه می کنیم که این موضوع علاوه بر خودرو های داخلی در مورد خودرو های وارداتی
نیز به دلیل اتفاقات اخیر در مورد تعرفه خودرو های وارداتی و همچنین حکم
دیوان عدالت اداری نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو صدق می کند و خریداران
ترجیج می دهند خرید خود را به سال 97 موکول کنند.قیمت خودرو های داخلی مدل 97 نام خودروقیمت هفته گذشتهقیمت امروزپراید 13121/800/00021/800/000پراید

ادامه مطلب  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلی  

جدیدترین قیمت خودرو های داخلییکی از راکدترین پایان سال های بازار خودرو در 20 سال اخیر را تجربه می کنیم که این موضوع علاوه بر خودرو های داخلی در مورد خودرو های وارداتی
نیز به دلیل اتفاقات اخیر در مورد تعرفه خودرو های وارداتی و همچنین حکم
دیوان عدالت اداری نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو صدق می کند و خریداران
ترجیج می دهند خرید خود را به سال 97 موکول کنند.قیمت خودرو های داخلی مدل 97 نام خودروقیمت هفته گذشتهقیمت امروزپراید 13121/800/00021/800/000پراید

ادامه مطلب  

شرایط فروش محصولات نیسان ویژه فرودین ماه اعلام شد  

شرایط فروش محصولات نیسان ویژه فرودین ماه اعلام شدشرکت جهان نوین آریا نماینده رسمی محصولات نیسان در ایران ، شرایط فروش دو محصول نیسان جوک و نیسان ایکس تریل ویژه فرودین ماه 97 را اعلام نموده است که به شرح ذیل است :شرایط فروش نیسان جوک 2017شرایط فروش نیسان ایکس تریل 2017

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >